Arkisto | huhtikuu, 2000

Ympäristö – asenteet, tavoitteet ja käytäntö

Ympäristökysymykset ovat nostaneet voimakkaasti päätään viime vuosikymmeninä. Ihmiskunta on alkanut havahtua kysymyksiin ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta. Yksittäisten ihmisten asenteet ovat muuttuneet ympäristömyönteisimmiksi ja varsinkin nuorille ovat kysymykset ympäristön tulevaisuudesta usein ykkössi-jalla. Asenteiden muuttuminen ja ympäristötietoisuuden kasvu on myös konkretisoitunut monin tavoin. Talojen pihoilta löytyy entistä useammin jätteiden kierrätysastiat, kauppoihin ilmestyy uusia luomutuotteita, tuottei-siin kehitellään ympäristömerkkejä […]