Arkisto | toukokuu, 2012

Muutoksen tuulet

Muutoksen tuulet puhaltavat: Ranskassa, Brittein saarilla ja viimeksi Saksan osavaltiovaalissa sosialidemokratia eteni. Maailmalla nähdään entistä vahvemmin, että tie vaikeuksista ulos ei löydy niin, että säästämme itsemme hengiltä. Vastuullisen taloudenpitoon kuuluu, että samalla, kun taloutta sopeutetaan kestäväksi, on panostettava myös työllisyyteen ja kasvuun – ja tehtävä se oikeudenmukaisella tavalla. Suomessa näin toimittiin. Sosialidemokratian kädenjälki näkyy vahvasti […]

Työ ja oikeudenmukaisuus johtotähtinä myös kunnallisvaaleissa

Taloudellisesti vaikeina aikoina ei ole yhdentekevää, millaisen arvomaailman pohjalta ratkaisuja tehdään. Työ ja oikeudenmukaisuus ovat kaksi tärkeää periaatetta tässä. Kun talouspoliittisia sopeuttamisratkaisuja on jouduttu vaikean tilanteen vuoksi tekemään valtakunnan tasolla, on painotettu, että ne tehdään viisaasti siten, että ratkaisuilla tuetaan työllisyyttä. Politikan hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää, että ihmiset kokevat, että päätökset ovat reiluja. Kun vaaditaan […]