Arkisto | toukokuu, 2014

Investointiavustus parantaa tehokkaasti erityisryhmien asunto-oloja

– Ympäristöministeriön tiedote 28.5.2014 – Ympäristöministeriön teettämä selvitys erityisryhmien investointiavustusjärjestelmän toimivuudesta ja tehokkuudesta on valmistunut. Selvityksessä on arvioitu avustusjärjestelmän vaikuttavuutta suhteessa sen tavoitteisiin, avustusprosessin toimivuutta, avustusten kohdentumista sekä avustettujen kohteiden käyttöä ja kustannusten kohtuullisuutta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää valtion varoista investointiavustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi. Avustuksia myönnetään muistisairaille ja huonokuntoisille vanhuksille, vammaisille, asunnottomille, opiskelijoille […]

Työryhmä pohtii keinoja liikunnallisen elämäntavan lisäämiseksi

– Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 27.5.2014 – Kesäkuusta lokakuun loppuun toimivan työryhmän tehtävänä on myös etsiä keinoja liikunnan yhdenvertaiseen harrastamiseen sekä osallistumisen esteiden purkamiseen. Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen etsii ratkaisukeinoja liikunnallisen elämäntavan, erityisesti lasten- ja nuorisoliikunnan lisäämiseksi elämänkaarella, vaihtoehtoja urheilun eettisten kysymysten hallinnoinnille ja sille, miten urheilutoimijat itse toteuttavat eettisesti kestävää toimintaa. Vaikka urheilun […]

Lähiökierros jatkuu: asukkaat lähiökehittämisen keskiössä

– Ympäristöministeriön tiedote 26.5.2014 – Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen jatkaa viime vuonna aloittamaansa valtakunnallista lähiökierrosta. Kesän aikana ministeri tutustuu viiteen eri lähiöön Espoossa, Joensuussa, Helsingissä, Porissa ja Oulussa. Näissä kaupungeissa on toteutettu hankkeita, joissa asukkaat on saatu onnistuneesti mukaan kehittämään oman asuinalueensa toimintaa, mikä on lähiökierroksen kantava teema. ”Lähiöiden asukkaat ovat oman ympäristönsä parhaita […]

Koteja ja töitä

Viikko on ollut lämmin ja helteinen.  Aurinkoisen viikon hyviä asioita oli, että saimme eteenpäin uusia toimia, joiden avulla vauhditetaan asuntojen rakentamista. Lisätalousarviossa otettiin käyttöön uusi suhdanneluonteinen tuki vuokra-asuntojen rakentamiselle pääkaupunkiseudulla. Sillä on tarkoitus tukea vuosittain noin 500 uuden vuokra-asunnon rakentamista. Näitä uusien asuntojen käynnistysavustuksia maksettaisiin sellaisille vuokra-asuntojen rakentamislainoille, joille myönnetään 20 vuoden mittainen valtion takaus. […]

Vammaisurheilun juhlaseminaari

Arvoisa juhlayleisö, Opetus- ja kulttuuriministeriön puolesta minulla on ilo tuoda tilaisuuteen valtiovallan tervehdys ja todeta samalla avauksen yhteydessä, että vammaisurheilulla ja –liikunnalla on ollut ministeriön työssä merkittävä asema jo useamman vuosikymmenen ajan. Viime vuosien aikana olemme voi-neet todistaa vammaisurheiluliikkeen suurta kehitystä niin meillä kansallisesti kuin myös maailmanlaajuisesti. Joitakin vuosia sitten olemme kuulleet tunnuksen ”50 vuoden […]

Ei jokaista naulan paikkaa…

EU:ta moititaan usein liiallisesta säätelystä. Niin onkin, ettei ihan kaikkea tarvitse säädellä, monen asian ratkaisee ihan kotiperäinen maalaisjärki. Yhtenä esimerkkinä tästä ovat energiatodistukset vanhoissa omakotitaloissa, jotka EU säätää pakollisiksi. Vaikka energiatodistuslailla on sinänsä hyvä tarkoitus, voi perustellusti kysyä, onko toteutus joka suhteessa kohdallaan? Energiatodistuksessa on elementtejä, jotka ihmiset kokevat toimimattomiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi energiamuotokerroin tai […]