Arkisto | elokuu, 2018

Vapriikissa työharjoittelussa

Poliitikot tutustuvat museoihin Kansanedustaja Pia Viitanen on ollut aiemmin ”työharjoittelussa” Poliisimuseossa Tampereen Hervannassa. Nyt on vuodossa Vapriikki, Vuosisadan museo. Lä­hes 70 po­lii­tik­koa me­nee täl­lä vii­kol­la ”työ­har­joit­te­luun” mu­se­oi­hin. Kan­sa­ne­dus­ta­ja Pia Vii­ta­nen on yk­si heis­tä. Hän on ”työ­har­joit­te­lus­sa” Mu­se­o­kes­kus Vap­rii­kis­sa Tam­pe­reel­la. – In­nos­tun ai­na tä­män­kal­tai­sis­ta kam­pan­jois­ta ja läh­den nii­hin in­nol­la mu­kaan. Niis­tä op­pii ai­na uut­ta, Pia Vii­ta­nen […]

Kulttuurirahan leikkaaminen ei pelastaisi budjettia

Poliitikko museossa: Kulttuurirahan leikkaaminen ei pelastaisi budjetteja Pia Viitanen: Kulttuurin rahoitus on perusteltua myös sen talouteen, työllisyyteen ja ihmisten henkiseen hyvinvointiin vaikuttavien myönteisten seikkojen vuoksi. ”Vaikka koko kulttuuriraha leikattaisiin pois, maailma olisi aika tyhjä, mutta se ei pelastaisi valtion eikä kuntienkaan budjetteja.” Mu­se­o­lii­ton täl­lä vii­kol­la jär­jes­tä­män Kut­su po­lii­tik­ko mu­se­oon -kam­pan­jan ai­ka­na on ha­lut­tu tuo­da esil­le […]

HALLITUS JA JAKOVAARA

Poliittinen säätiedotus lupaa kuumaa jatkoonkin. Tällä viikolla saamme tietää, millaisen pohjan budjettiesitykselle  valtiovarainministeri tekee. Tätä kirjoittaessa sen sisältö ei ole vielä tiedossa.  Tähän astiset hallituksen arvovalinnat ovat olleet epäreiluja ja eriarvoisuutta lisääviä. Veronkevennyksiä kaikkein hyväosaisimmille on riittänyt, mutta raha on sen sijaan aina ”loppunut” siinä vaiheessa, kun olisi pitänyt parantaa heikompiosaisten asemaa. Valitettavan tuttu tarina […]