ASO-asunto on hyvä vaihtoehto

Olen tehnyt paljon esityksiä ja toimia uusien vuokra-asuntojen rakentamisen vauhdittamiseksi.
Asumisoikeusasunnot eli ASO-asunnot sijoittuvat omistus- ja vuokra-asumisen välille ja ne ovat mielestäni mainio vaihtoehto kodin hankkimiseen monissa eri elämän tilanteissa.

ASO-asuntoon ppääsemiseksi riittää 15 % prosentin omarahoitus ja rahan saa takaisin, kun muuttaa asunnosta pois. ASO-asuntoja kaipaavat lisää niin nuoret, perheet kuin senioritkin.

Näistä asunnoista, kuten myös vuokra-asunnoista, on jatkuvasti pulaa. Yleisenä tavoitteena on ollut, että näitä molempia asuntoja rakennettaisiin yhtenäiseen, tasaiseen tahtiin etenkin kasvukeskuksiin. Tämän vuoksi valtion ja suurten kaupunkiseutujen keskinäisiin maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskeviin MAL-aiesopimuksiin liittyi tavoite, että ASO-asuntoja rakennettaisiin saman verran kuin syntyy kohtuuhintaisia ARA- vuokra-asuntojakin.

Vuokra-asuntoja ei ole saatu rakenteille aivan tavoiteltuja määriä, kun sitä vastoin ASO-hakemuksia on kertynyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen eli ARA:n pöydälle runsaammin. Kun rakentaminen muutoinkin uhkaa hiipua, on järkevää, että sitä tuetaan kaikin voimin. Siitä syystä nykyisen, kesäkuussa aloittaneen hallituksen ohjelmaan tehtiin kirjaus, jonka mukaan ASO-asuntojen ja ns. normaalien vuokra-asuntojen kytkös poistetaan.

Ilokseni voin todeta, että toimimme tässä ripeästi ja saatoin esitellä muutoksen kuluneella viikolla valtioneuvostolle. Kytkös on nyt poistettu, kuten hallitusohjelmassa päätettiin.

Samalla valtioneuvosto lisäsi ARA:n asumisoikeustaloille osoitettavaa myöntämisvaltuutta 100 miljoonalla eurolla, mikä nostaa valtuuden yhteensä 275 miljoonaan euroon. Vastaavan suuruinen vähennys on tehty vuokra-asunnoille kohdennetusta valtuudesta, mutta samalla todeten, että ARA:n tulee varmistaa, että valtuus riittää myös käynnistymässä olevaan normaaliin vuokra-asuntotuotantoon.

Asumisoikeustalolainoille osoitetulla valtuudella arvioidaan voitavan rakentaa 1 500 asuntoa ja perusparantaa 100 asuntoa. Normaaleille vuokra-asunnoille osoitetulla valtuudella arvioidaan voitavan lainoittaa 1 700 uutta asuntoa, perusparantaa 970 asuntoa ja hankkia 175 asuntoa.

Näillä iloisilla terveisillä päätän kuluneen työviikon ja toivon aurinkoisen sään vielä jatkuvan!

Ei kommentteja.

Vastaa