Kirjoittajan arkisto

KUNTATYÖTÄ TARVITAAN

Miltei joka päivä saamme kuulla, että julkinen hallinto ja siellä työskentelevät ihmiset ovat rasite taloudelle. Aika usein ”helpoksi” säästökohteeksi mainitaan yleisesti ”hallinto”. Olisi kuitenkin tarpeen määritellä mitä sillä tarkoitetaan. Jos sillä tarkoitetaan yleisiä isoja rakenteita ja suoranaisia päällekkäisyyksien purkuja niin sille saattaa olla perusteita. Mutta kun asiaa aletaan tarkemmin tutkia, hyvin yleinen havainto on, että […]

Ministeri Viitanen myönsi nuorisojärjestöille avustuksina lähes 11,5 miljoonaa

Asunto- ja kulttuuriministeri Pia Viitanen on myöntänyt 11 497 200 euroa valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille vuoden 2015 toimintaan. Avustusta sai kaikkiaan 69 järjestöä. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.   Suurin saaja on Suomen partiolaiset (1 276 400 euroa) ja pienin Suomen Aistivammaiskoulujen Oppilasliitto (3 000 euroa). Uusi avustuskelpoisuuden saanut järjestö on Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto […]

Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia

Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia. Pientalojen energiatodistuksen kehittämistä selvittänyt asiantuntijatyöryhmä luovutti raporttinsa kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle tänään. Työryhmä tarkasteli ja arvioi viittä vaihtoehtoa, joilla pientalojen energiatodistuksen sisältöä voidaan selkiyttää poistamalla vertailtavuusongelmat, joita eri energiamuotojen kertoimet ovat aiheuttaneet. Selvitystyö on tehty eduskunnan aiemmin kansalaisaloitteen yhteydessä tekemän lausuman perusteella. Ministeri Viitanen pitää työryhmän työtä hyödyllisenä. Hänen mukaansa […]

Ministeri Viitanen: Nuorten työpajojen asemaa vahvistettava

Kulttuuri- ja asuntoministeri Viitanen otti vastaan haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten osallisuutta käsittelevän selvityksen 10.3. eduskunnassa. Selvityksen painopisteinä ovat nuorisoalan ja nuorisolain uudistaminen, monialainen yhteistyö, nuorten näkökulma sekä etsivän nuorisotyön ja työpajojen rooli ja tehtävät tuettaessa nuorten osallisuutta osana nuorisotakuun toimeenpanoa.   Osallisuus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ovat nuorten tärkeitä arvoja. Nuoret näkevät tulevaisuutensa lukuisten […]

Lainauskorvaukset Pohjoismaiselle tasolle

        Eduskuntapuolueet vaativat lainauskorvausten nostamista Pohjoismaiselle tasolle Valtiopäivillä vuosina 2011-2015 edustettuina olevien puolueiden edustajat ovat allekirjoittaneet yhteisen julkilausuman, jossa vaaditaan lainauskorvauksen tason nostamista. Edustajien tavoitteena on nostaa lainauskorvauksen tasoa asteittain niin, että vuoden 2018 talousarviossa lainauskorvaus yleisistä kirjastoista sekä tutkimusta ja opetustoimintaa palvelevista kirjastoista olisi kaikkiaan 14 225 000 euroa. Lainauskorvausmääräraha on […]

Täydennysrakentamisen päivä

” Tänään oli täydennysrakentamisen päivä. Eri rahojen muodostama ”klinikka” piti työnsä puolivälissä katsauksen Finlandiatalolla. Täydennysrakentaminen on olennaista myös lähiöiden kehittämisessä. ” Linkki tiedotteeseen: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Taydennysrakentamisen_hyvat_kaytannot_ki%2832925%29  

SDP:n Viitanen rauhan asialla

Hämeen Kaiku 4.3.2015 Linkki uutiseen Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen (sd.) on myöntänyt 540 000 euroa valtionavustuksina rauhantyön edistämiseen. Avustusta sai kaikkiaan 19 järjestöä. Tukea annettiin yleisavustuksina kansalaisjärjestöjen rauhantyöhön ja erityisavustuksina rauhantyön hankkeisiin. Suurimmat yleisavustukset myönnettiin valtakunnallisille järjestöille Suomen Rauhanliitolle – YK-Yhdistykselle 175 000 euroa, Suomen Rauhanpuolustajille 169 000 euroa, Rauhankasvatusinstituutille 65 000 euroa ja […]

Lähiöneuvottelukunta: Suomi tarvitsee pitkäjänteistä ja sektorit yhdistävää lähiöpolitiikkaa

Lähiöasiain neuvottelukunnan viisi ministeriä ja muut neuvottelukunnan jäsenet kokoontuivat tänään pyöreän pöydän istuntoon linjaamaan, miten lähiöitä tulee jatkossa kehittää ja millaista lähiöpolitiikkaa Suomi tarvitsee. Tämänpäiväinen pyöreän pöydän tilaisuus päätti lähiöneuvottelukunnan työn. Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen perusti lähiöneuvottelukunnan tammikuussa 2014, kun hän oli maamme lähiöitä kiertäessään havainnut, kuinka huutava tarve aiempaa tiiviimmälle yhteistyölle lähiöiden kehittämisessä […]

Ministeri Viitanen vihki Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen lasialan tilat

Ministeri Viitanen vihki Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen lasialan tilat   Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen vihki Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen uudet lasialan tilat tiistaina. – Luovilla aloilla on paljon kasvun ja työllisyyden mahdollisuuksia. Jo nykyisellään luovat alat työllistävät yli 4 % työllisistä.   Kulttuuriministerinä koen tärkeäksi, että meidän on jatkossa panostettava sekä luovien alojen koulutukseen […]

Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ei ole riittävästi

Hämeen Kaiku 2.3.2015 Asuntoministeri Pia Viitanen (sd.) korostaa asuntopolitiikan suurimman ongelman olevan se, ettei kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ole riittävästi. – Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja syntyy nytkin hyvää vauhtia. Ongelma on, että kaikilla ei ole varaa asua niissä. Viitasen mukaan kestävä tapa tilanteen parantamiseksi on lisätä kaikin keinoin valtion tukemien kohtuuhintaisten kotien rakentamista. Suurin pullonkaula on tonttipula. Rakennuskelpoisten tonttien […]