Tilaa

Arkisto | Ajankohtaista, tiedotteet

Pia Viitanen uudesta eläinsuojelulaista: kunnianhimon taso ei vastaa tämän päivän henkeä

Kansanedustaja Pia Viitasen (sd.) mielestä hallituksen esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi ei ole sillä kunnianhimon tasolla, jolla sen tulisi olla tänä päivänä. Kansalaismielipide kertoo tarpeesta tiukkaan ja edistykselliseen eläinsuojelulakiin. – Eläinsuojelujärjestöt ovat ymmärrettävästi pettyneitä lain vaatimattomasta tasosta. Selvitysten mukaan suomalaisten asenteet ovat muuttuneet koko ajan eläinsuojelumyönteisimmiksi, ja yli 100 000 ihmistä on allekirjoittanut eläinsuojelujärjestöjen adressin tiukan eläinsuojelulain […]

Demarikansanedustajat: Miljoona tunnin junan suunnitteluun ei riitä – Pitää olla kymmenen

SDP:n pirkanmaalaiset kansanedustajat Sanna Marin, Jukka Gustafsson, Ilmari Nurminen ja Pia Viitanen katsovat, ettei hallituksen esittämä yhden miljoonan euron suunnitteluraha pääradan parantamiseksi ole tasoltaan lähelläkään riittävää. Siksi kansanedustajat ovat jättäneet tänään talousarvioaloitteen 10 miljoonan euron suunnittelurahan myöntämisestä Riihimäki-Tampere-ratavälin yleissuunnitelman laatimiseen ensi vuodelle. – Tavoitteena pitää olla tunnin junayhteys Helsingin ja Tampereen välillä. Pääradan parantaminen pitää […]

Yksityisen kopioinnin hyvitys on säilytettävä ennallaan

Suomalaisille luovan alan tekijöille, kuten muusikoille ja elokuvatekijöille, kuuluu kohtuullinen korvaus luomastaan työstä. Nyt hallitus on esittänyt yksityisestä kopioinnista tekijöille maksettavan hyvityksen alentamista ensi vuonna. Tätä ei pidä hyväksyä, ja siksi olemme jättäneet useamman edustajan kanssa talousarvioaloitteen hyvityksen säilyttämisestä nykyisellä tasollaan myös vuonna 2019.

Terve sisäilma on jokaisen oikeus – SDP julkaisee sisäilmaohjelman

Suomessa huonosta sisäilmasta sairastuneita ja oireilevia on useita tuhansia. Vuosittain home- ja kosteusvaurioille altistuu jopa 800 000 ihmistä, joista 100 000-200 000 on lapsia ja nuoria. Joidenkin arvioiden mukaan mm. kolmasosassa kouluja ja päiväkoteja on sisäilmaongelmia. Korjausvelkaa arvioidaan olevan 5-8 mrd. euron edestä. Sairauskuluina sisäilmaongelmien arvioidaan maksavan jopa 1,6 mrd. euroa vuodessa, puhumattakaan sen inhimillisistä […]

SDP:n Pia Viitanen vaatii hallitukselta tekoja: ”Kulttuuriin ja taiteeseen satsaaminen kannattaa aina”

Valtiovarainvaliokunnan jäsen, ex-kulttuuriministeri Pia Viitanen (sd.) vaatii, että hallitus toteuttaa pitkään valmistellun teattereiden, museoiden ja orkesterien valtionosuusuudistuksen ja varaa siihen riittävän rahoituksen. Viitanen muistuttaa tiedotteessaan, että myös valtiovarainvaliokunta kehysmietinnössään toteaa, että nyt esitetty rahoitus ei vielä vastaa alan resurssitarpeita. ”Jos uudistus halutaan toteuttaa, tarvitaan myös lisäresursseja. Koska hallitus ei näin halua toimia, toteutetaan uudistus vain […]

Kulttuurin rahoitus turvattava – eduskunnan linjaukset jätetty huomiotta

TEATTERIEN, ORKESTERIEN JA MUSEOIDEN VALTIONOSUUSUUDISTUS TOTEUTETTAVA RIITTÄVÄLLÄ RAHOITUKSELLA Valtiovarainvaliokunnan jäsen, ex-kulttuuriministeri Pia Viitanen (sd) vaatii, että hallitus toteuttaa pitkään valmistellun teattereiden, museoiden ja orkesterien valtionosuus- uudistuksen ja varaa siihen riittävän rahoituksen. Viitanen muistuttaa, että myös valtiovarainvaliokunta kehysmietinnössään toteaa, että nyt esitetty rahoitus ei vielä vastaa alan resurssitarpeita.  – Jos uudistus halutaan toteuttaa, tarvitaan myös lisäresursseja. […]

Lakialoite työllisyyskokeilujen jatkosta

Alla on pirkanmaalaisten kansanedustajien yhteinen lakialoite työllisyyskokeilujen jatkosta. Aloitteen tarkoituksena on varmistaa, että palveluihin ei tule katkosta siirryttäessä nykyisestä järjestelmästä uuteen. ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta annetun lain voimaantuloa koskevaa 27 §:ää siten, että lain voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun asti. PERUSTELUT Julkisten työvoima- ja […]

Vapriikissa työharjoittelussa

Poliitikot tutustuvat museoihin Kansanedustaja Pia Viitanen on ollut aiemmin ”työharjoittelussa” Poliisimuseossa Tampereen Hervannassa. Nyt on vuodossa Vapriikki, Vuosisadan museo. Lä­hes 70 po­lii­tik­koa me­nee täl­lä vii­kol­la ”työ­har­joit­te­luun” mu­se­oi­hin. Kan­sa­ne­dus­ta­ja Pia Vii­ta­nen on yk­si heis­tä. Hän on ”työ­har­joit­te­lus­sa” Mu­se­o­kes­kus Vap­rii­kis­sa Tam­pe­reel­la. – In­nos­tun ai­na tä­män­kal­tai­sis­ta kam­pan­jois­ta ja läh­den nii­hin in­nol­la mu­kaan. Niis­tä op­pii ai­na uut­ta, Pia Vii­ta­nen […]

Kulttuurirahan leikkaaminen ei pelastaisi budjettia

Poliitikko museossa: Kulttuurirahan leikkaaminen ei pelastaisi budjetteja Pia Viitanen: Kulttuurin rahoitus on perusteltua myös sen talouteen, työllisyyteen ja ihmisten henkiseen hyvinvointiin vaikuttavien myönteisten seikkojen vuoksi. ”Vaikka koko kulttuuriraha leikattaisiin pois, maailma olisi aika tyhjä, mutta se ei pelastaisi valtion eikä kuntienkaan budjetteja.” Mu­se­o­lii­ton täl­lä vii­kol­la jär­jes­tä­män Kut­su po­lii­tik­ko mu­se­oon -kam­pan­jan ai­ka­na on ha­lut­tu tuo­da esil­le […]