Tilaa

Arkisto | Ajankohtaista, tiedotteet

Aktiivista asuntopolitiikkaa jatkettava ensi hallituskaudella

(Ympäristöministeriön tiedote 20.1.) Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen loi ARA-päivillä 20.1. pitämässään puheessa katsauksen hallituskaudella tehtyihin lukuisiin asuntopoliittisiin toimenpiteisiin. Hallituskauden aikana tehtyjä toimia ovat muun muassa omavastuukorkojen merkittävä alentaminen  ja käynnistysavustukset, lisävaltuudet asumisoikeusasunnoille, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja rakennuttavan valtionyhtiö A-Kruunun toiminnan käynnistyminen, nuoriso- ja opiskelija-asuntojen lainaehtojen parantaminen, erityisryhmien asuntojen rakentamistukien lisäys, satsaukset lähiöiden kehittämiseen sekä ikäihmisten asumisen […]

Nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksille reilut 5,5 miljoonaa

(Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 20.1.) Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on myöntänyt toiminta-avustuksina nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksille 5 581 000 euroa. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista. Keskukset saivat 333 000 euroa enemmän kuin vuonna 2014. Lisäksi keskusten kehittämishankkeisiin on varattu 419 000 euroa, joista päätökset tehdään myöhemmin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt 13 toimijaa nuorisotyön valtakunnallisiksi kehittämis- […]

Tarvitaan kansalaisjärjestötoiminnan edistämisohjelma

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasen mukaan valtiovallan tulee huolehdita siitä, että järjestöillä on reilut toimintaedellytykset. – On aika nostaa kansalaistoiminta jalustalle. Kansalaistoiminnan edellytyksiä on lisättävä – ei hankaloitettava, Viitanen sanoi tavatessaan nuorisojärjestöjen edustajia. – Järjestötoiminta on usein vapaaehtoistoimintaa ja vapaaehtoistoiminnalle on viime aikoina kasautunut uusia haasteita. Välillä kilpailulainsäädäntö voi estää perinteisen toimintamuodon jatkamisen, välillä verottaja […]

Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaa tarvitaan

– Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 14.8.2014 – Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen pitää saamen kieltä ja kulttuuria elvyttävää toimintaa erittäin tärkeänä. Viitanen korostaa, että kielipesissä tapahtuva kielten oppiminen on erinomainen väline kolmen saamenkielen elvyttämisessä. Kielipesän tavoitteena on opettaa arkirutiinien lomassa lapsille vähemmistökieltä. Budjettiesitys ja sitä täydentävä rahoitus lisäävät panostuksia saamen kieleen ja kulttuuriin. Saamelaisten kulttuuri- […]

Lasten ja nuorten mediakasvatusta tuetaan 770 000 eurolla

– Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 10.6.2014 – Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on myöntänyt lapsiin ja nuoriin kohdistuvien mediakasvatustoimenpiteiden kehittämiseen 770 000 euroa. Avustusta myönnettiin 14 valtakunnalliselle mediakasvatushankkeelle. Määrärahan avulla tuetaan mediakasvatuksen kehittämistä eri toimialoilla sekä mediakasvatusta koskevien toimintamallien ja menetelmien levittämistä. Suurimman tuen (110 000 euroa) saivat Mediakasvatusseura mediakasvatus.fi -sivuston ja alueellisen yhteistyön kehittämiseen […]

Ministeri Viitanen jakoi avustukset valtakunnallisille nuorisokeskuksille

– Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 9.6.2014 – Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on jakanut 3 680 000 euroa nuorisokeskusten toimintaan ja 1 350 900 euroa keskusten rakennus- ja korjausinvestointeihin. Avustuksilla tuetaan kymmentä valtakunnallista nuorisokeskusta. Eri puolilla Suomea sijaitsevat keskukset palvelevat sekä lähialueen nuoria ja nuorisotoimijoita että muualta Suomesta ja maailmalta tulevia vieraita. Toiminta-avustuksilla rahoitetaan nuorisokeskusten […]

Investointiavustus parantaa tehokkaasti erityisryhmien asunto-oloja

– Ympäristöministeriön tiedote 28.5.2014 – Ympäristöministeriön teettämä selvitys erityisryhmien investointiavustusjärjestelmän toimivuudesta ja tehokkuudesta on valmistunut. Selvityksessä on arvioitu avustusjärjestelmän vaikuttavuutta suhteessa sen tavoitteisiin, avustusprosessin toimivuutta, avustusten kohdentumista sekä avustettujen kohteiden käyttöä ja kustannusten kohtuullisuutta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää valtion varoista investointiavustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi. Avustuksia myönnetään muistisairaille ja huonokuntoisille vanhuksille, vammaisille, asunnottomille, opiskelijoille […]

Työryhmä pohtii keinoja liikunnallisen elämäntavan lisäämiseksi

– Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 27.5.2014 – Kesäkuusta lokakuun loppuun toimivan työryhmän tehtävänä on myös etsiä keinoja liikunnan yhdenvertaiseen harrastamiseen sekä osallistumisen esteiden purkamiseen. Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen etsii ratkaisukeinoja liikunnallisen elämäntavan, erityisesti lasten- ja nuorisoliikunnan lisäämiseksi elämänkaarella, vaihtoehtoja urheilun eettisten kysymysten hallinnoinnille ja sille, miten urheilutoimijat itse toteuttavat eettisesti kestävää toimintaa. Vaikka urheilun […]