Koti on keskiössä juhlassakin

Joulun pyhät ja uuden vuoden aatto ovat jälleen jääneet taakse. Kun suunnittelemme juhlapyhien viettoa, varsin moni pohtii vietetäänkö juhlaa kotona, sukulaisissa vai muualla. Paikalla on väliä ja oma koti on meille tärkeä niin arjessa kuin juhlassa.

Asuntoministerinä olen tehnyt töitä asunnottomuuden vähentämiseksi ja asumisen kohtuuhintaisuuden eteen. Asunto ja asuminen ovat ihmisen perusoikeuksia. Hyvä, tarpeita vastaava kohtuuhintainen asuminen luo omalta osaltaan perustan elämälle ja oikeus siihen kuuluu kaikille elämäntilanteesta riippumatta.

Hallitus hyväksyi keväällä ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman, jota toteutetaan Ympäristöministeriön johdolla vuoteen 2017 asti. Siinä on useita toimia, joilla luodaan ikäihmisille mahdollisuuksia asua omassa kodissa niin pitkään kuin itsestä hyvältä tuntuu. Muun muassa hissien rakentamiseen ja asuntojen korjaamisiin esteettömiksi panostetaan lisää rahaa ohjelman myötä.

On oikein, että ikäihmisillä on mahdollisuus asua omia tarpeita vastaavassa ympäristössä. Sen lisäksi, että kotona asumisen edellytyksiä parannetaan, satsaamme lisää palveluasuntojen rakentamiseen.

Kehittämisohjelmalla haluamme herätellä sekä kuntia että kansalaisia varautumaan tulevaisuuteen. Koska kyse on laajasta ja moniulotteisesta asiasta, tarvitaan kaikkien osapuolien – sekä kansalaisten, valtion, kuntien, järjestöjen ja yritysten – panosta.

Sama tavoite, kuin ikäihmisten asumisen kehittämisohjelmassa, on myös heinäkuussa voimaan tulleessa vanhuspalvelulaissa. Se velvoittaa kunnat laatimaan suunnitelman ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi sekä iäkkäiden tarvitsemien palvelujen järjestämiseksi. Suunnittelussa painotetaan kotona asumista, ja esimerkiksi asuinolot, liikennepalvelut ja ympäristön esteettömyys ovat osana tätä suunnitelmaa.

Lähiökierroksellani ihmisten palautteissa nousi vahvasti esiin myös yhteisöllisyyden lisääminen. Ei kukaan jaksa yksin ja palautteissa kaivattiinkin lisää yhteisiä tiloja ja kokoontumispaikkoja. Tavoitetta voi edistää myös niin, että asuinalueille suunnitellaan monipuolisia ratkaisuja, joissa esimerkiksi nuorten ja ikäihmisten tiet kohtaavat.

(julkaistu kolumnina Suur-Tampere -lehdessä 8.1.2014)

Ei kommentteja.

Vastaa