Miksi ministerin pitäisi erota

SDP:ssä haluamme, että meillä on jatkossakin monipuolinen ja korkealaatuinen Yleisradio-yhtiö. Se on osa moniarvoista joukkotiedotusta ja suomalaista kulttuuria.

Tämä edellyttää, että Ylen rahoitus järjestetään asiallisesti.

Vaatimukseni ministeri Lindenin erosta herätti paljon keskustelua, se on hyvä. Erovaade on joissain minulle tulleissa kysymyksissä kytketty mediamaksuun, mistä ei ole ollut kyse. Tässä siis vielä muutama lisäsana asiasta.

Vaatimukseni ministeri Suvi Lindenin erosta ei ollut kannanotto mediamaksun puolesta, vaan Ylen puolesta. Lindenin eroa vaatiessani en vaatinut mediamaksua mallina, vaan sitä, että ministerin vastuuttomasta toiminnasta huolimatta Ylen tulevaisuus turvataan. Näyttää nimittäin siltä, että ministeri haluaa ideologisin perustein ajaa Yleä alas.

Itse mediamaksuun emme SDP:ssä ole sen enempää sitoutuneita kuin mikään muukaan puolue. Malli tuli aikanaan yksimielisestä parlamentaarisesta Lintilän työryhmästä, jossa kaikki puolueet olivat edustettuina. Myöhemmin Linden alkoi sooloilla työryhmän työn yli esittämällä mm. ulkopuolista valvontaelintä Ylelle. Ilmoitimme, ettemme sitoudu Lindenin omiin malleihin, vaan jos muutoksia tulee, katsotaan asia osaltamme kaikkinensa puhtaalta pöydältä.

Emme siis ole mitään mediamaksun ”rakastajia”, vaan itse asiassa Lintilän työryhmässä esitimme omaa maksumallia, joka olisi huomioinut tulojen erilaisuuden. Valitettavasti se ei käynyt muille. Olemme pitäneet välttämättömänä, että mediamaksussa, jos se tulisi, olisi oltava mukana ratkaisu maksun oikeudenmukaisuuden suhteen, eli siihen, miten se korvataan pienituloisille. Tämä on tärkeä periaate.

Haluamme turvata Ylen rahoituksen. Malleja voidaan etsiä, miten tämä tehdään.

Nyt haluamme selkeyttää tilanteen ja ratkaista asian, mikä joka tapauksessa täytyy ratkaista. Viivyttely on heikentänyt Ylen toimintamahdollisuuksia ja jos asia edelleen lykkääntyy seuraavalle hallitukselle, on tilanne Ylen kannalta kestämätön.

Haluamme lakiesityksen Ylestä eduskuntaan, jotta päätös voidaan tehdä eikä Yleisradion toimintaa vaaranneta.

***

Ja vielä muutama sana ministeri Lindenin erovaateen taustaksi.

Ministeri sai yli vuosi sitten työryhmän mietinnön pöydälleen, eikä kyennyt jatkotyöstää asiaa eteenpäin. Matkan varrella ministeri lupasi useasti tuoda esityksen eduskuntaan mahdollisimman nopeasti. Näin hän esimerkiksi kertoi viime lokakuussa – ”ASAP”, määritteli ministeri tuolloin omin sanoin aikataulunsa (= niin pian kuin mahdollista). Nyt maaliskuussa hän siirtääkin vastuun seuraavalle hallitukselle ja jättää Ylen tuuliajolle ilman tietoa tulevasta rahoituksesta tai hallintomallista taas yli vuodeksi eteenpäin.

Vuosi on pitkä aika, ensin ministeri soutaa ja huopaa ja näin lykkää minkäänlaisen ratkaisun tekoa ja sitten yht´äkkiä ilmoittaa, ettei teekään mitään. Voi ihmetellä, mitä hän on sitten tuon vuoden ajan tehnyt, koska Yle-laki on ollut miltei ainoita ministerin pöydällä olevia isoja asioita: viestintäministerin toimialuehan on kovin suppea.

Mitä tulee Lindenin kantaan budjettirahoituksen suhteen, on sekin vähintään hämmentävä. Nimittäin viime viikolla ministeri oli kahdessa päivässä kolmea eri mieltä rahoitusmallista. Ensin hän esitti julkisuudessa 195 euron suuruista mediamaksua. Seuraavana päivänä pistäessään asian jäihin, hän ilmoitti sekä olevansa tyytyväinen nykymalliin (231 euron lupamaksu) että kannattavansa budjettirahoitusta (eli että Ylen rahoitus kerättäisiin joko nostamalla veroja tai karsimalla muita budjettimenoja). Eli mitä mieltä hän sitten lopulta on, jää epäselväksi.

Mutta kaiken kaikkiaan Ylen jättäminen tilanteeseen, missä kokonaisvaltainen toiminnan suunnittelu on mahdotonta vailla tietoa tulevasta rahoituksen tasosta tai hallintomallista, on Ylestä vastaavalta ministeriltä vakava virhe ja osoittaa, ettei hän ole pätevä tehtäväänsä.