Ministeri Viitanen myönsi avustuksia kuntien ja alueiden kulttuuritoimintaan – lähiöt painopisteenä

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on myöntänyt 971 000 euroa hankkeille, joilla edistetään taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta koko maassa ja poistetaan osallistumisen alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä. Avustusta sai kaikkiaan 26 toimijaa. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

Kevään 2015 haussa oli erityisenä tavoitteena ulottaa taide- ja kulttuuripalveluja kaupunkien ja taajamien keskustoista lähiöihin ja kyliin. Uutena myöntämisen perusteena oli hankkeiden mahdollisuus ehkäistä asuinalueiden eriytymiseen liittyviä ongelmia.

Kulttuuri- ja asuntoasioista vastaava ministeri Viitanen on ministerikaudellaan halunnut voimakkaasti tukea kulttuuripalvelujen saattamista niiden ulottuville, jotka jäävät palvelujen ulkopuolelle. – On tärkeää, että kulttuuri ja taide ovat nykyistä enemmän lähellä ihmisten välitöntä asuinympäristöä, lähellä ihmistä.

– Taiteen ja kulttuurin avulla voidaan vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja luovuuteen. Kaikilla on oikeus olla kulttuurista osallinen, sanoo ministeri Viitanen.

Keskeistä avustettavissa hankkeissa on asukkaiden osallistuminen toimintaan ja pyrkimys saada uusia ryhmiä kulttuuripalveluiden piiriin.

Avustusta saavat lähiöihin kohdistuvat kulttuurihankkeet muun muassa Riihimäellä, Tampereella, Oulussa, Itä-Vantaalla ja Helsingin Kontulassa. Helsingin kaupungin osallistavan alueellisen kulttuurityön mallin kehittämisen tavoitteena on asukkaiden osallistaminen taide- ja kulttuuripalvelujen avulla. Tampereen Tesomalla kulttuuritoimintaa kohdistetaan eri-ikäisille asukkaille, erityisesti nuorille. Itä-Vantaan ja Helsingin Kontulan hankkeissa toimintaan pyritään saamaan erityisesti maahanmuuttajia.

Osa avustusta saavista hankkeista kohdistuu maaseudun lähiöihin, kyliin ja entisiin kuntakeskuksiin, kuten esimerkiksi Rautalammin kunnan, Kaustisen kunnan, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Keski-Uudenmaan teatterin kannatusyhdistyksen hankkeet. Muutamissa hankkeissa pyritään myös hyödyntämään harvemmin käytettyjä taiteen ja kulttuurin esittämis- ja kokemispaikkoja, kuten MUU ry:n hankkeessa huoltoasemia.

OKM-tiedotteeseen tästä

Ei kommentteja.

Vastaa