Pirkanmaa

Tulevaisuuden Pirkanmaa on tavalliselle ihmiselle erinomainen ja monissa asioissa Suomen paras. Ihmisten, perheiden, yritysten ja yhteisöjen menestys on kehittämisen keskiössä. Ihmiset eri elämäntilanteissa saavat sujuvasti tarvitsemiaan palveluja, mutta myös antavat panostaan sekä oman että yhteisen hyvinvoinnin hyväksi, osallistuvat ja tuntevat merkityksellisyyttä.

Pirkanmaalla työelämä on laadukasta ja työtä on runsaasti tarjolla, yrittäjyys innostaa ja maakunnan teollisuus tunnetaan älykkäistä ratkaisuistaan. Pirkanmaalaisten yritysten vienti on pirteää ja vientiteollisuus on vahvassa nousussa. Maakunta toimii osaltaan koko Länsi-Suomen alueen palvelukeskuksena.

Maakunnan asuinympäristöt ovat viihtyisiä, turvallisia ja virikkeellisiä. Asunnot ovat muuttuvien tarpeiden mukaisesti kaikkien saavutettavissa myös hintojen ja asumiskulujen puolesta. Lähiöiden kehittäminen on nostettu yhtä tärkeään asemaan muiden asuinalueiden kehittämisen kanssa.

Tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeista, palveluista, ympäristöstä ja elämyksellisyydestä on huolehdittu. Pirkanmaa on vahva koulutusmaakunta, mutta se on myös entistä monipuolisemman kulttuuritarjonnan myötä kulttuurin kansallinen suurmaakunta.

Maakunnan veturin, Tampereen kaupunkiseudun, menestymisen edellytykset ja vetovoima ovat vahvoja, alue tunnetaan myös ketteryydestään. Koko maakunnan elinvoimaa on lisätty luomalla menestymisen edellytyksiä vireille, helposti saavutettaville sekä omaleimaisille aluekeskuksille. Samalla on turvattu syvän maaseudun elinehtoja.

Kaikessa kehittämisessä on kattavasti vaalittu myös ympäristön laatutekijöitä, joihin tärkeinä osina sisältyvät mm. luonnon ekosysteemipalvelut ja kulttuuriympäristön arvot. Uusiutuvaa energiaa ja bioenergiaa käytetään maakunnassa paljon. Energiaratkaisujen kestävyys, luonnonvarojen fiksu käyttö ja kokonaisvaltainen energiatehokkuus ovat toimien kantavana ajatuksena.

Maakunnan mainio logistinen asema eri liikennemuotojen solmukohtana on hyödynnetty. Pirkanmaa tunnetaan sujuvista matkaketjuistaan maalla, merellä ja ilmassa. Sujuvuuden yhtenä perustana ovat uuden teknologian ratkaisujen monipuolinen hyödyntäminen. Pirkanmaata voidaan kutsua sisämaan ylivoimaisesti tärkeimmäksi logistiikkakeskukseksi.

Tampere-Pirkkalan lentoasemaan on panostettu vahvasti ja siitä on kehitetty Suomen toinen kansainvälinen kenttä, josta on hyvät yhteydet eripuolille maailmaa.

HHT (Helsinki-Hämeenlinna-Tampere) –vyöhyke on Suomen tärkein kehityskäytävä. Esimerkiksi pääradan liikenne on sujuvaa Helsingistä Tampereen kautta aina Ouluun saakka, keskeisenä osana EU:n TEN-T:n ydinverkkoa.

Maakunnan saavutettavuuden ja kehittämisen kannalta eräs tärkeä päätös tehtiin 25.11.2013, jolloin ympäristöministeriö vahvisti, minun allekirjoituksellani, Pirkanmaan liikennettä ja logistiikkaa koskevan vaihemaakuntakaavan. Siihen sisältyi Pirkanmaan rataverkon ja päätieverkon aivan keskeisiä parantamishankkeita sekä maankäytön kehittämisen kohdealueita. Kehittämistyöhön saatiin tarvittavaa vauhtia ja toimien ei tarvinnut odottaa vuosia esimerkiksi uuden maakuntakaavan valmistumista.

Ei kommentteja.

Vastaa