Riihikuivaa tavaraa

Monivaiheisen budjettiriihen jälkeen saatan todeta, että kulttuuri- ja asuntoministerin näkökulmasta budjettiriihen lopputulos on vaikeat taloudelliset olosuhteet huomioon ottaen monin osin valoisa. Asuntopuolella satsataan rakentamiseen ja peruskorjaukseen, joka tässä vaikeassa työllisyystilanteessa on myös suhdannepoliittisesti tärkeää.

Kulttuurin, liikunnan ja nuorison puolella niin ikään voimme tehdä työllisyyden eteen toimia, kun ylimääräisen Veikkauksen rahastopurun voimin turvaamme työllisyyttä kulttuurialalla, työllistämme nuoria ja satsaamme lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen.

***

Asuntoministerin näkökulmasta viikko alkoi hyvällä tavalla, kun nimittämäni neuvotteluryhmä pääsi sopimukseen Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen infrastruktuurihankkeiden rahoittamisen sitomisesta kuntien lisäkaavoitukseen. Tämä johtaa siihen, että tulevalla sopimuskaudella seudulle tulee neljänneksen lisäys tonttitarjontaan.

Lähiöiden monipuolinen kehittäminen on ollut vahvasti esillä. Nyt saimme tavoitteemme lävitse asumisneuvonnan vahvistamiseksi. Tukea korotetaan ja avustusprosenttia nostetaan. Myös asuntojen peruskorjaamisen suhdanneluonteista tukea nostetaan kuluvalle vuodelle 40 miljoonalla. Näin tullaan suhdanneluonteisesti tukemaan kotien peruskorjauksia yhteensä 155 miljoonalla eurolla.

Pääkaupunkiseudulle saamme käyttötarkoituksen muutosavustuksen houkuttamaan teollisuus- ja liiiketilojen muuttamista vuokra-asunnoiksi.

Jäljellä olevat hallituksen esitykset on ohjelmoitu syyskaudelle, muun muassa 20 vuoden  nk. lyhytaikaisen korkotukilain säätäminen. Syksyllä tullaan niin ikään parantamaan ASP-järjestelmän ehtoja.

***

Myös kulttuuriministerin näkökulmasta on myönteistä kerrottavaa: budjettiriiheen asettamamme tavoitteet  menivät aikalailla hyvin maaliin.

Saimme Veikkauksen jakamattomista voittovaroista tuloutettua 7 miljoonaa euroa lisää voimavaroja. Näin saimme kulttuurin, nuorisotyön ja liikunnan saralle lisäresurssin, jonka avulla voimavaroja suunnataan nuorten työllistämiseen, teattereiden, museoiden ja orkestereiden työllisyyteen ja lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen. Onneksi meillä on valtiovarainministeri, joka tuki tätäkin esitystämme.

Käytännössä kulttuurin saralla tämä tarkoittaa, että teattereiden, museoiden ja orkestereiden valtionapu ei ensi vuonna kokonaismäärältään laske. Valtion avustusta tullaan kohdentamaan veikkausvoittovaroista näille toimijoille työllisyyden turvaamiseksi. Näin tilanne helpottuu, sillä viime kevään kehysriihessä oli kohdistettu kulttuurin budjettipuolen momenteille viiden miljoonan säästö.

On tärkeää, että voimme jatkossakin turvata taiteen ja kulttuurin monipuolisen pohjan. Nyt saimme hyvin haastavassa tilanteessa rakennettua budjettikokonaisuuden niin, että vaadittujen säästöjen vaikutukset kulttuurin ja taiteen toimintaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Yhteistyö on valttia. Meillä oli Forum Artisin eli valtakunnallisen taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestön kanssa juhannuksen jälkeen työpaja, jossa pohdimme yhdessä  kulttuurin ja taiteen tulevaisuutta. Mielestäni hyvällä tuloksella. Tätä jatketaan.

Veikkauksen kautta toteutetulla lisäresurssilla työllistetään myös nuoria. Pidän tosi tärkeänä tässä taloustilanteessa, että me voimme työllistää nuoria esim. erilaisiin ohjaustehtäviin kansalaisjärjetöihin. Lisäresurssin myötä voimme myös satsata lisää rahaa lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen.

Myös tavoite kirjastojen rakentamisrahan osalta täyttyi: kirjastojen jo sovitut rakennushankkeet toteutetaan  ja suunnitteilla olleet  kirjastoautot hankitaan. Vaarana oli, että nämä kirjastoille ja kirjastoautoille korvamerkityt investointiavustukset olisivat loppuneet tämän vuoden jälkeen ja siirtyneet kuntaosuuksiin.

YTHS:lle ja opiskelija-asuntosäätiölle maksettavaan avustukseen vuokrakustannusten korvaamiseen saimme 2,1 miljoonaa euroa. Näin kehyksessä suunniteltu avustusten  leikkaaminen nollaan ei toteudu.

Toisen samantasoisen tutkinnon suorittamiseen liittyvää opintotukiuudistuksen aloitusta lykätään vuodella. Näin oppilaitoksille jää aikaa sopeutua muutokseen.

Saimme aikaiseksi aika paljon. Toki työtä vielä tulevaisuudessa riittää ja haasteita on paljon. Jatketaan siis, eteenpäin.

Ei kommentteja.

Vastaa