Työllisyys ja palvelut etusijalla

Vaalit on käyty, hallitus saatu kasaan ja uusi hallitusohjelma juuri hyväksytty eduskunnassa. Hallitusohjelma on monin osin hyvä ja vastaa useisiin niistä vaatimuksista, joita ennen vaaleja esimerkiksi KTV:n parissa pidettiin tärkeinä.

Työllisyys ja palvelut on asetettu etusijalle. Niin pitääkin. Työllisyyden parantaminen ja jopa 100 000 uuden työpaikan luominen on iso ja vaikeakin haaste aikana, jolloin talousnäkymät ovat heikkenemässä ja milloin mikäkin firma on saneeraamassa väkeään ulos ihan julmetussa määrin. Nämä vaikeat ajat tekevät työllisyystavoitteesta entistäkin tärkeämmän.

Nyt työllisyyttä parannetaan mm. helpotuksilla pienten yritysten arvonlisäveroihin, antamalla nuorille takuu työ- tai koulutuspaikasta, lisäämällä aikuiskoulutusta ja alentamalla verotusta työllisyysperustein painottuen pieni- ja keskituloisiin.

Tämä verotus on mielenkiintoinen kysymys. Ehdottomasti selvää on, ettei veronkevennyksillä saa missään muodossa uhata julkisten palveluiden rahoitusta. Kuten niin usein ennen vaaleja sanottiin, on palvelut asetettava veronkevennysten edelle. Hallitusohjelmassa ei ole lähdetty isoihin veronkevennyksiin tasasuuresti kaikille vaan on selkeästi painotettu työllisyyden edistämistä. Tämä on oikea linja. Jatkossakin on huolehdittava siitä, ettei itseisarvoisten veronkevennysten perään lähdetä hötkyilemään, vaan turvataan julkisten palveluiden rahoitus!

Hallitusohjelmassa luvataan korvata kunnille se rahanmenetys, joka pienituloisille suunnatuista verohelpotuksista tulee. Rahaa laitetaan myös lisää niin terveys- kuin sosiaali- palveluihin sekä lasten palveluihin mm. koululaisten iltapäivähoitoon. Samoin todetaan, että henkilökuntaa lisätään ja työsuhteita vakinaistetaan mm. sosiaali- ja terveyspuolella – tärkeää!

Tulevaisuutta ajatellen on olennaista, että kunnat työnantajina voivat tarjota paitsi pysyviä työsuhteita myös kohtuullisen palkan ja työn arvostuksen. Myös henkilöstön jaksamiseen on panostettava. Aina ei kuntatyönantaja saa hyviä pisteitä tässä – parannettavaa riittää. On tärkeää, että hallitusohjelmassa painotetaan mm. samapalkkaisuuden ja työelämän tasa-arvon edistämistä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Säpinää tulevaisuudessa riittää myös kuntapuolen eläkejärjestelmän uudistamisen yhteydessä. Hiljan ktvläiset järjestivät mielenosoituksen Kuntien eläkevakuutuksen yksipuolisia linjauksia vastaan. Jo nyt lain valmistelun

yhteydessä on tärkeää kuunnella tarkkaan KTV:n terveiset, samoin siinä vaiheessa, kun lait sitten eduskuntaan tulevat. Joten tässäkin asiassa toivon hyvän yhteistyön jatkuvan!

Noin muuten on ollut hyvin kiinnostavaa seurata uutta tilannetta eduskunnassa ja hallituksen voimasuhteissa. Voitte kuvitella, että on ollut varsin mielenkiintoista, kun nyt opposition Zyskowicz kurittaa ministeri Pekkarista ja Hyssälää.

Aina emme kaikki ole vielä uusia rooleja ihan täysillä sisäistäneet. Esimerkiksi kyseinen Pekkarinen nimitti yhtenä päivänä puhemies Lipposta epähuomiossa pääministeriksi ja itsekin puheenvuorossani puhuin vahingossa ”oppositiosta” kun tarkoitin keskustan linjauksia….mutta kaipa tähänkin pian tottuu. Värikkäitä aikoja on tiedossa, tuleehan jo ensimmäinen välikysymyskin jo ennen kun hallitus on kovin montaa päivää edes ennättänyt istuakaan!

Tärkeintä kuitenkin on, että hallitusohjelman hyviä kirjauksia mm. palveluiden parantamisesta aletaan ripeästi ja määrätietoisesti toteuttaa!

(julkaistu kolumnina KTV 249 ry:n jäsenlehdessä)

Ei kommentteja.

Vastaa