Työryhmä: nuorten asunnottomuuden ehkäisy osaksi nuorisotakuuta

Nuorisotakuu tulisi laajentaa asumisen ohjaamiseen. Nuoren asuntotilanne tulisi selvittää, ja asunnoton nuori ohjata matalan kynnyksen palveluihin kolmen kuukauden määräajassa. Näin ehdottaa kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasen tammikuussa asettama työryhmä, joka etsi konkreettisia ratkaisuja nuorten asunnottomuuteen.

Työryhmä ehdottaa, että matalan kynnyksen asumisneuvontaa tarjottaisiin kaikissa maan suurimmissa kaupungeissa ja maakuntakeskuksissa. Asunnottoman nuoren tulisi saada ohjausta asumisasioissa ilman ajanvarausta ja ilman erillistä lähetettä sosiaalitoimelta.

Työryhmän mukaan nuorten asumisneuvonta ja muu tuki tulisi järjestää osana Ohjaamo-toimintaa, jota työ- ja elinkeinoministeriö on tänä vuonna käynnistämässä 13 eri paikkakunnalla. Kyseessä on
alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, johon esimerkiksi työtön nuori voi ottaa yhteyttä olematta sosiaalitoimen asiakas. Euroopan sosiaalirahaston turvin käynnistettävää Ohjaamo-mallia kehitetään osana nuorisotakuuta.

Välivuokrauksella asuntoja yksityisiltä vuokranantajilta

Työryhmä esittää, että Suomessa kokeiltaisiin useissa maissa käytössä olevaa mallia, jonka avulla asunnottomille nuorille voitaisiin saada lisää yksityisten omistamia vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Asunnon vuokraisi yleishyödyllinen toimija, joka välittäisi asunnon sitä tarvitsevalle nuorelle. Kunta olisi mukana turvaamassa sen, että nuori maksaisi vuokransa ajallaan ja asunto pysyisi kunnossa. Samalla kunnat saisivat purettua asuntojonoa vaikeasti asutettavien nuorten osalta.

Mallia kokeiltaisiin ensi alkuun vapaaehtoisten kuntien ja yleishyödyllisten toimijoiden kanssa. Jatkossa työryhmä haluaisi selvittää, voitaisiinko yksityiselle vuokranantajalle tai yleishyödylliselle yhteisölle antaa verovähennys pääomatuloista, mikäli asunto vuokrattaisiin asunnottomalle nuorelle olennaisesti markkinavuokraa halvemmalla.

Vuokraveloista huolimatta asuntoon

Työryhmä ehdottaa, että rästissä olevat vuokravelat eivät estäisi pääsyä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rahoittamaan vuokra-asuntoon. Ehtona olisi, että hakija toimittaisi vuokraajalle luotettavan tahon kanssa tehdyn maksusuunnitelman. Helsingissä kaupungin asuntoja vuokraava Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) toimii jo nyt näin, mutta käytäntö haluttaisiin vakiinnuttaa eri puolille maata.

Tarvetta on myös lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Työryhmän mukaan lähivuosina pääkaupunkiseudulle tulisi rakentaa asunnottomille nuorille 2000 edullista vuokra-asuntoa. Nuorten asumista koskevat määrälliset tavoitteet tulisi kirjata muun muassa maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskeviin MAL-sopimuksiin. Valtion tulisi lisäksi jatkossakin tukea erilaisia kokeiluja, kuten toimistorakennusten muuttamista edullisiksi asunnoiksi. Nuoret taas voisivat osallistua asuntojen muutoskorjauksiin osana koulutusta tai työllistämistoimia.

Ministeri Viitanen: Nuoren paikka ei ole kadulla

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen kiittää työryhmää uusista avauksista. ”Olen erittäin iloinen, että meillä on nyt tukku uusia ja käytännönläheisiä ratkaisuja helpottamaan ja ehkäisemään nuorten asunnottomuutta. Ongelman kamppaaminen vaatii ripeitä ja rohkeita toimia. Nuoren paikka ei ole kadulla.”

Ministeri Viitanen kertoo, että ministeriössä on jo ryhdytty edistämään asioita. ”Olemme neuvotelleet työ- ja elinkeinoministeriön kanssa Ohjaamo-toiminnan laajentamisesta asumiseen. Kunnat ovat jo nyt osoittaneet kiinnostusta välivuokraukseen, ja uskon, että pääsemme nopeasti kokeilemaan mallia. Vuokravelkojen osalta aiomme lähiaikoina muuttaa ARA:n ohjetta, jotta voimme muuttaa nykyistä käytäntöä.”

YM-tiedote tässä

 

Ei kommentteja.

Vastaa