Uusi kausi alkanut

JHL 249 tiedote 1/2013

Tampereen uusi valtuusto on pitänyt jo muutaman kokouksen. Uudet pormestarit on valittu ja pormestariohjelmakin on kasassa. Myönteistä on, että monia vaalien alla esiin nostettuja asioita on saatu ohjelmaan mukaan. Siinä mm. sitoudutaan osaltamme Tampereella toteuttamaan hyvin tärkeä nuorisotakuu, mikä on tullut voimaan tämän vuoden alusta. Eduskunnassa tämän toteuttamiseen on budjetoitu lisää rahaa ja myös kuntien toimia tarvitaan, jotta varmistetaan, että kaikki menee hyvin. On oikein ja tärkeää, että nuoret saavat töitä ja jatkokoulutusta, eikä ketään jätetä yksin koulun päättymisen jälkeen. Toinen tärkeä uudistus on vanhuspalvelulain voimaantulo tänä vuonna. Oli merkittävää, että vihdoin saatiin aikaan laki, jossa säädetään vanhuksille oikeus hyviin palveluihin sekä lisää voimavaroja niiden toteuttamiseen. Nämä ovat arvovalintoja aikana, jolloin monesta joudutaan säästämään ja tinkimään.

Myös Tampereella on tehtävä arvovalintoja hyvien peruspalveluiden puolesta. Siksipä olikin olennaista, että nyt sovittiin, että Rantaväylän tunnelista käydään uusi äänestys syksyllä. Oma valtuustoryhmäni SDP vastustaa tunnelia ja tämä kanta pitää. Viime vuosina on ollut vallalla kova ulkoistamis- ja myymisinto, niin Tampereella kuin monessa muussakin kunnassa ja tälle pitää saada tolkkua. Tältä kantilta on hyvä, että uuteen pormestariohjelmaan on kirjattu, että mm. palvelujen hankintakriteerejä uudistetaan siten, että mm. eettiset, ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat otetaan paremmin huomioon. Oman tuotannon mahdollisuudet osallistua kilpailuun turvataan. Tilaaja-tuottajamallia tullaan arvioimaan kauden puolessavälissä ja sen perusteella linjataan tulevat ratkaisut toimintamallin suhteen.

On tarkoitus, että nyt kauden alussa laaditaan hyvinvointisuunnitelma, jossa linjataan, mitä palveluja kaupunki tuottaa itse ja mitä voidaan hankkia kolmannen sektorin toimijoilta tai yrityksiltä. Tässä on syytä olla tarkkana ja ottaa selkeäksi peruslähtökohdaksi kaupungin oma tuotanto. Useinhan olemme matkan varrella eri kunnissa törmänneet esimerkkeihin, joissa ulkoistettu palvelu on pian osoittanut tehottomammaksi tai se on heikentänyt palvelujen laatua.

Yksi esimerkki viime kauden huonoista päätöksistä oli silloisen XL-ryhmän päätös henkilöstökassan lakkauttamisesta. Tätä vastustimme ja syytä olikin, olivathan kassan palvelut hyväksi koettu ja monelle tärkeitä. Nyt henkilöstökassan johtokunta esittää, että asia otettaisiin uudelleen käsittelyyn ja päätös peruttaisiin. Hyvä esitys, tämä pitäisi vielä kerran katsoa. Näin on päästy uuden valtuustokauden alkuun Tampereella. Toivottavasti kauden aikana saataisiin aikaan tarvittavat lainsäädännölliset toimet, jotta seuraavissa kunnallisvaaleissa olisi mahdollisuus myös suoraan pormestarivaaliin.

Tuleva kevät on työntäyteinen myös eduskunnassa. Kevään merkittävä etappi on hallituksen kehysriihi maaliskuussa, jossa linjataan tulevien vuosien talouspuitteet.

Taloutta on hoidettava vastuullisesti ja velkaantuminen taitettava. Siksi edelleenkin tarvitaan tasapainottamistoimia. Kuitenkaan ei saa tehdä niin kuin hölmöläiset tekivät peittonsa kanssa. Jos vain ja ainoastaan säästetään, kurjistuu talouskasvu: työpaikkoja ei synny, ihmisillä ei ole varaa kuluttaa ja kierre on valmis. Siksi viisaus löytyy työn ja oikeudenmukaisuuden kautta. Samaan aikaan, kun taloutta vakautetaan, on satsattava vahvasti kasvuun ja synnytettävä uusia työpaikkoja. Ja on pidettävä mielessä, että vaikeina aikoina on tärkeää, että tehdyt ratkaisut ovat oikeudenmukaisia. Siksi on tärkeää, että esimerkiksi veroratkaisuissa hyvätuloiset osallistuvat enemmän talkoisiin, pienituloiset vähemmän. Vaalikauden alun pääomaveron nosto, ja tälle vuodelle toteutettu solidaarisuusvero rikkaimmille sekä mm. suurten miljoonaperintöjen lisävero olivat toimia tähän suuntaan. Näitä tarvitaan edelleen. Arvovalintoja tarvitaan siis jatkossakin tulevan kevään kehysriihessä.

Ei kommentteja.

Vastaa