Budjettivaltuuston jälkilämmössä

Ajankohtaista,Ajankohtaista, tiedotteet

Tampereen budjettivaltuusto päättyi tovi sitten. Budjetissa korostuivat oikeat arvovalinnat: sosiaalinen huolenpito ja investoinnit mm. koulu- ja päiväkotirakentamiseen.

Puheenvuorossani korostin, että pormestariohjelmassa on tehty hyvää työtä samoin kuin hallituksen arvovalinnoissa, kun kuntien taloutta on tuettu vaikeassa korona-ajassa.

Myös kaupungin henkilöstö ansaitsee ison kiitoksen panoksestaan.

Toin esiin, kuinka tärkeää on, että Tampere on ottanut tosissaan lähiöiden kehittämisen. Eriarvoistumista on tärkeää torjua tätäkin kautta.

Kiitin myös järjestöjä heidän työstään. Tärkeää on, että valtuustossa haluttiin tukea myös niiden toimintamahdollisuuksia näin vaikeina aikoina.

Valtuusto linjasi, että jatkossa eri alojen järjestöjen, seurojen ja toimijoiden toimintaa tuetaan tilanne huomioiden niin, etteivät esimerkiksi lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet vaikeudu.

Hyvät arvovalinnat budjetin linjana ‒ sydän mukana!

Etäkokous kesti kellon ympäri, olin mukana matkan varrella kolmen laitteen ja kaksien luurien voimin. Eli jos tekniikka toisen osalta hetkeksi pätkisi, saattoi toisella sitten jatkaa. Tämä on tätä aikaa sitten…

Pia Viitanen (sd.), kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja