Elämän tärkein paikka

Ajankohtaista,Kolumnit

Koti on jokaiselle elämän tärkein paikka”. Näin viisaasti todetaan Vuokranantajien lausunnossa kuluvan vuoden valtion budjettiin.

Onkin ihan perusasia, että jokaisella on oikeus kotiin, joka vastaa sen hetkisen elämäntilanteen tarpeita. Juuri nyt on valmisteilla kahdeksan vuoden ohjelma, jolla parannetaan asuntopolitiikan suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Pidän tärkeänä, että siinä tehdään linjauksia, jotka tukevat suomalaisen asuntopolitiikan yhtä onnistunutta periaatetta: monipuolista asuntorakentamista. Tarvitaan omistus-, vuokra-, asumisoikeus ja osuuskuntaratkaisuja. Tarvitaan myös kerros-, rivi- ja omakotitaloja. Näin voidaan vastata ihmisten tarpeisiin, ja myös muun muassa ehkäistä asuinalueiden eriytymistä.

Vuokramarkkinoilla tarvitsemme sekä valtion tukemaa tuotantoa että yksityistä tarjontaa. On merkittävää, että meillä on liki 300 000 yksityishenkilön omistamaa vuokra-asuntoa, jotka antavat kodin noin 440 000 ihmiselle. Onkin tärkeää, että voimme kannustaa myös yksityishenkilöitä asuntosijoittamiseen. Vuokranantajien kannanotossa myös todetaan, että kodeilla saadaan aikaan kasvua. Sitä Suomenkin talous tarvitsee koronakriisistä toipuakseen ja siksikin on hyvä aika investoida tulevaisuuteen sekä panostaa koteihin.

Tärkeää on paitsi rakentaa uusia asuntoja, myös korjata koteja. Suomessa on paljon kerros- ja rivitaloja, jotka ovat perusparannusiässä. Kansallisvarallisuudestamme, ihmisten kotien kunnosta, on pidettävä huolta. Kun toimin aikanaan asuntoministerinä, nostin esiin lähiöiden kehittämisen. Panostimme suhdanneluonteisesti lähiökotien perusparannuksiin yli 150 miljoonaa euroa lisää. Jälleen on hyvä aika panostaa kotien korjaamiseen. Tätä puoltaa myös se, että perusparannusten yhteydessä voidaan parantaa energiatehokkuutta ja vastata ilmastohaasteeseen. Olen iloinen, että Vuokranantajien tavoitteiden joukossa on kotitalousvähennyksen laajentaminen koskemaan myös asunto-osakeyhtiöiden osakkaita taloyhtiön teettämissä remonteissa. Näin myös osakas voisi saada samanlaisen vähennyksen kuin omakotitalon omistaja jo nyt saa.

Asia on ajankohtainen. Jo hallitusohjelmaan kirjattiin, että asiaa selvitetään. Syksyn budjettiriihi koittaa, ja sen yhteydessä linjataan kotitalousvähennyksen kehittämistoimista. Fossiilisten lämmitysjärjestelmien korvausta tullaan tukemaan ja selvitykseen laitetaan vähennyksen käyttö myös muissa energiaremonteissa sekä taloyhtiön teettämissä remonteissa.

Mielestäni päätöksiä asiasta tulee tehdä pian. Näistä hyötyvät kaikki; niin asuntojen omistajat taloyhtiöissä kuin vuokralaisetkin. Ja kun tuemme peruskorjaamista, saamme aikaan kokonaisvaikutuksia, joissa hyödyt asumisviihtyvyyden, kustannusten kohtuullisuuden, työllisyyden ja ilmaston kannalta lyövät kättä.

Kolumni Vuokranantajat-lehdessä 3/2021