Ihmisten arjen turvallisuus ja oikeudenmukaiset valinnat ohjenuorana tulevaisuutta rakennettaessa

Ajankohtaista,Puheet
Kansanedustaja Pia Viitasen mukaan tulevaisuutta on rakennettava oikeudenmukaisin valinnoin. Nyt, kun rakennamme tulevaisuutta, on se tehtävä viisaasti. Olkoon siinäkin työssä johtotähtenä aatteemme ja arvomme. Tehkäämme tulevaisuutta työtä ja kasvua luoden ja oikeudenmukaisten arvovalintojen myötä.

Viitasen mukaan hyvät tulokset koronan hoidossa osoittavat, että hallituksen talouslinja on ollut onnistunutta.

On hyvä todeta, Koronan aiheuttama taloudellinen kuoppa jäi Suomessa ennakoitua pienemmäksi. Selviydyimme pandemiasta paremmin, kuin Euroopan maat keskimäärin. Esimerkiksi meillä pandemia-ajan velkaantuminen on euroalueen kolmanneksi pienin. Veroasteemme on alhaisimmalla tasolla 10 vuoteen. Työllisyysaste on kivunnut mittaushistorian ennätyslukemiin 74 prosenttiin.

Pandemian puhjettua leikkausten ja pienituloisten kurittamisen sijaan tuettiin ihmisten toimeentuloa, jotta arjesta selvitään. Tuettiin yrityksiä ja ehkäistiin konkurssiaalto. Tuettiin kuntia, jotta hyvät palvelut voitiin turvata. Tilanteesta voimakkaasti kärsineelle kulttuurialalle suunnattiin mittavia tukitoimia.


Ihmisten jaksamiseen satsattiin, ja tuettiin mm. mielenterveyspalveluja ja koulujen tukipalveluja ja panostettiin harrastusmahdollisuuksiin. Näitä henkistä hyvinvointia tukevia toimia tarvitaan myös jatkossa.

Tulevaisuutta rakennetaan mm. panostamalla koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen sekä tukemalla vihreää siirtymää vauhdittavia investointeja. Tämä tuo kasvua ja tuo työtä ja työpaikkoja nyt ja tulevaisuudessa.

Vaikka pandemian tuomista talouden haasteista selvisimme varsin hyvin, eivät vaikeat ajat eivät kuitenkaan ole valitettavasti ohi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan tuo omat isot vaikeudet myös taloudellisessa mielessä.

Viitanen kertoi myös tuoreen kehysriihen päätöksistä ja painotti suomalaisten arjen turvallisuutta.

On tärkeää ja välttämätöntä, että päätöksiä on tehty turvallisuustilanteen vaatimista mittavista satsauksista mm. puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen vahvistamiseen, kyberturvallisuuteen ja huoltovarmuuden vahvistamiseen. Tämä on välttämätöntä.

Turvallisuuteen kuuluu myös ihmisten arjen turvallisuus. Toimeentulon on oltava turvattu. Palveluiden on oltava läsnä ja laadukkaita: terveys- ja sosiaalipalveluja on saatava jonotta, ihanille pikkupirpanoille tulee olla laadukas varhaiskasvatus, lapsilla hyvä turvallinen peruskoulu. Nuorille tarjottava tie työhön ja oppeja elämään, ikäihmisille laadukkaat palvelut. Perusasioiden tulee olla kunnossa ja turvaverkkoja on oltava silloin, kun niille tarvetta on.

Monella on nyt huolta kohonneiden arjen kustannusten vuoksi. Hintojen nousu osuu kipeästi pienituloisiin ja työttömiin, jotka ovat jo valmiiksi tiukoilla. Moni pienituloinen eläkkeen- ja palkansaaja on vaikeassa tilanteessa, kun eläminen kallistuu ja lompakko ohenee.

Tovi sitten pidetyssä talouden suuntaa tulevina vuosina luotsaavassa kehysriihessä tehtiin tärkeä päätös: elinkustannuksia vastaava indeksikorotus etuuksiin tehdään aiennetusti kesken vuotta. Tämä heijastuu myös eläketulovähennykseen verotuksessa, eli se alentaa pieni- ja keskituloisten eläkeläisten verotusta.

Tilanteen tuoma raju energian hinnan nousu tuo myös huolta ihmisen arkeen. Nyt on tehty joukko päätöksiä tilanteen helpottamiseksi: autolla työmatkaa tekevien tilannetta autetaan työmatkavähennystä parantamalla. Biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta alennetaan, joka laskee pumppuhintoja. Lisärahoitusta saadaan pientalojen avustukseen, jolla tuetaan irtaantumista öljylämmityksestä.
Viitanen korosti, että tulevaisuudessakaan leikkausten tie ei ole se oikea.
On luotava kestävää kasvua ja tuettava työtä ja työpaikkojen syntyä. Ihmisten toimeentuloista ja palveluista on huolehdittava. Verotusta on tehtävä nykyistä oikeudenmukaisemmaksi.

On selvää, että ennen pitkää meidän on löydettävä myös tie, miten sopeutamme talouttamme. Ottakaamme siinäkin edelleen oikeudenmukaisuus ohjenuoraksemme.

Oikea tie ei ole ollut, eikä se ole jatkossakaan epäoikeudenmukaisten leikkausten tie.

Pakko sanoa, että on ollut hurjaa seurata oppositio-Kokoomuksen vaihtoehtobudjetteja, joissa esitetään miljardiluokan leikkauksia mm. työttömyysturvaan. Siis muutenkin äärimmäisen vaikeassa tilanteessa otettaisiin niiltä, jotka muutenkin ovat kaikkein heikoimmilla. Samaan aikaan rahaa riittäisi miljardiluokan veronkevennyksiin, jotka painottuisivat kaikkein hyvätuloisimmille.

Viitanen nosti esiin myös tarpeen lisätä verotuksen oikeudenmukaisuutta.

Selvää on, että jatkossakin tarvitsemme voimavaroja koulutukseen, terveydenhoitoon, vanhusten hoivaan. Jatkossakin on voitava turvata ihmisten toimeentuloa ja auttaa heikoimmassa asemassa olevia.

Näiden turvaamiseksi on edistettävä oikeudenmukaisempaa verotusta.

Se ei tarkoita, että taloushaasteiden kanssa painivien pieni- ja keskituloisten palkan- ja eläkkeensaajien, lapsiperheiden, työttömien veroja nostettaisiin- päinvastoin: ostovoimaa tarvitaan.

Se tarkoittaa, että saamme lisää verotuloja oikeudenmukaistamalla verotusta ja torjumalla harmaata taloutta.

Olemme kaikki samassa veneessä, tarvitsemme lisää soutajia.

On tilkittävä porsaanreikiä, joiden kautta vauraimmat voivat maksaa huomattavasti vähemmän veroja, kun tavallinen palkansaaja, eläkkeensaaja, työtön tai lapsiperhe. On korjattava niitä rakenteita, joiden avulla esimerkiksi monikansalliset yhtiöt voivat vältellä verotusta siirtämällä voittojen maksua veroparatiiseihin.

Verokarhu ei ole pelottava silloin, kun se on pienen ihmisen puolella, ja murisee oikeudenmukaisen verotuksen puolesta.

Viitasen mukaan myös pian koittavassa suuressa ratkaisussa turvallisuuspoliittisesta linjasta, tulee harkintaa ohjaavan ylimmän asian olla suomalaisten turvallisuus.

Venäjän aloittama brutaali hyökkäyssota julmine tekoineen ja kauhuineen järkyttävät. Haluamme antaa kaiken tukemme Ukrainalle ja ukrainalaisille.
Tapahtunut on muuttanut turvallisuusympäristöämme pysyvästi. Maailma ei ole entisensä 24.2. jälkeen. Olemme tilanteessa, jossa lähiviikkoina Suomi on päättämässä turvallisuuspoliittisista ratkaisuista ja linjastaan Naton suhteen.

Eduskunnassa on käsittelyssä selonteko, jonka yhteydessä etsitään vastauksia kysymyksiin, punnitaan vaihtoehtojen vaikutuksia, sekä riskejä ja hyötyjä nyt ja pitkälle tulevaisuuteen. – – Selvää on, että ylimmän harkintaa ohjaavan asian tulee olla suomalaisten turvallisuus. Tämä on lähtökohta – perusasia.

Viitanen korosti puheessaan myös pandemian näyttäneen, kuinka tärkeä koko suomalainen julkinen sektori on hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaajina.
Heidän työnsä, pitää koko yhteiskuntaa pystyssä.

Kuntapuolen neuvottelut ovat tällä hetkellä päätyneet umpikujaan. Olemme jo kokeneet hoitajien lakkoja ja joukkoirtisanoutumista valmistellaan. Laajempi kuntasektorin lakko on juuri alkamassa.

Lisää palkkaa tarvitaan. Sopimuksistaan neuvottelevat naisvaltaiset alat, hoitajat ja muut julkisen sektorin työntekijät ovat palkkansa ansainneet.

Arvostuksen, jota kaikki tunnemme, täytyy myös näkyä! Resurssit on löydyttävä. Ratkaisut haettava. Kyse on arvovalinnasta.

Tilanne on huolestuttava ja erittäin tärkeää olisi saada aikaan nopea ratkaisu. Neuvotteluratkaisu tulee saada mahdollisimman pian. SDP:ltä löytyy tahtoa ja tukea monivuotiselle palkkaohjelmalle.

Suomen työmarkkinoiden vahvuus rakentuu luottamukselle ja yhdessä sopimiselle. Siitä on viisasta pitää kiinni.