KOTEIHIN SATSAAMINEN ON TULEVAISUUSINVESTOINTI

Ajankohtaista,Kolumnit

On tärkeää, että jokaisella on oikeus kotiin. Kodin tulee vastata kunkin elämäntilanteen sen hetkisiä tarpeita. Lisäksi on tärkeää, että asumisen kustannukset ovat kohtuullisia, eivätkä ne haukkaa leijonanosaa ihmisten tuloista. On myös olennaista, että asuinympäristö on viihtyisä ja turvallinen. Nämä ovat hyvän elämän peruspalikoita, joita mm. asuntopolitiikan saralla tulee edistää.

Asuntopolitiikassa on kyse jokaisen ihmisen elämän perusasiasta: kodista. Siksi sen parissa tehtävät päätökset eivät ole vähäpätöisiä. Lisäksi näinä aikoina joudumme miettimään vahvasti sitä, miten taloutemme toipuu koronakriisistä: miten saamme aikaan tarvittavaa kasvua ja työpaikkoja. Tässä asuntopolitiikka on tärkeä mahdollisuus, johon kannattaa tarttua. On viisasta tehdä tulevaisuusinvestointeja, ja ihmisten koteihin panostaminen on mitä suuremmassa määrin tätä.

Juuri nyt valmistellaan 8-vuotista asuntopoliittista ohjelmaa. Siinä linjataan politiikkaa yli vaalikauden. Se on oikea tie, sillä asuntopolitikan on oltava suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Sen lisäksi tärkeitä päätöksiä ja linjanvetoja tullaan tekemään heti syksyllä koittavassa budjettiriihessä sekä ensi keväänä kehysriihessä.

Olennaista on paitsi rakentaa uusia asuntoja, myös korjata koteja. Kansallisvarallisuudestamme, ihmisten kotien kunnosta, on pidettävä huolta.

Suomessa esimerkiksi monet lähiöt ovat tulleet perusparannusikään. Kun toimin aikanaan asuntoministerinä nostin vahvasti esiin lähiöiden kehittämisen. Osana tätä mm. panostettiin lähiökotien perusparannuksiin suhdanneluonteisesti yli 150 miljoonaa euroa lisää. Jälleen on hyvä aika panostaa kotien korjaamiseen. Tätä puoltaa myös, että perusparannusten yhteydessä voidaan parantaa energiatehokkuutta ja vastata ilmastohaasteeseen.   

Yksi hyvä keino tässä on kotitalousvähennyksen laajentaminen koskemaan myös asunto-osakeyhtiöiden osakkaita taloyhtiön teettämissä remonteissa. Jo nyt omakotitalon omistaja saa vähennyksen, mikä on hyvä asia. Laajennuksen myötä myös kerros- ja rivitalossa asuvat voisivat vastaavan vähennyksen saada. Esimerkiksi putkiremontti on asia, jota ei voi loputtomiin lykätä. Ja kun sen aika on, helpottaisi vähennysmahdollisuus mm. monen perheen ja eläkkeensaajan taloudellista tilannetta.

Asia on ajankohtainen. Jo hallitusohjelmaan kirjattiin, että asia selvitetään. Viime keväänä kehysriihessä päätettiin, että öljylämmityksestä luopumista tuetaan myös parantamalla vähennystä. Lisäksi käynnistetään selvitys, miten vähennystä voisi laajentaa myös muihin energiaremontteihin sekä asunto-osakeyhtiön teettämiin remontteihin. Tämä tehdään syksyn aikana, ja valmista on ensi helmikuun loppuun mennessä.

Hyvä. Mielestäni laajennus tulee tehdä mahdollisimman pian. Samalla tulee tukijärjestelmiä yleisemminkin tarkastella myös siitä näkökulmasta, miten pienituloisimmat voisivat näistä hyötyä tätä päivää enemmän. Myös yksi tarkastelua vaativa näkökulma on, miettiä miten yksinelävät voisivat tätä päivää paremmin näistä hyötyä.

Kun panostamme kotien hyvään kuntoon, saamme aikaan kokonaisvaikutuksia, joissa hyödyt asumisviihtyvyyden, kustannusten kohtuullisuuden, kasvun ja työllisyyden sekä ilmaston kannalta lyövät kättä.

Pia Viitanen

Valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Ex-asuntoministeri

Kolumni Aamulehti 9.8.2021