LISÄÄ OLKAPÄITÄ          

Ajankohtaista,Kolumnit

Paljon olemme kokeneet viimeisten parin vuoden aikana. Viimeisten kuukausien myötä maailma näyttää taas ihan uudenlaiselta. Tommy Tabermann kysyi eräässä puhuttelevassa runossaan, kuinka monta löytyy maailmasta olkapäätä ja kuinka monta kyynärpäätä. Niitä joihin nojata vai niitä jota pelätä.

Näinä aikoina monesti tuo on ollut mielessäni maailmanmenoa miettiessäni.

Julma Venäjän aloittama brutaali hyökkäyssota on muuttanut turvallisuusympäristöämme pysyvästi. Olemme tilanteessa, jossa lähiviikkoina Suomi on päättämässä turvallisuuspoliittisista ratkaisuista ja linjastaan Naton suhteen.

Eduskunnassa on käsittelyssä selonteko, jonka yhteydessä etsitään vastauksia kysymyksiin, punnitaan vaihtoehtojen vaikutuksia sekä riskejä ja hyötyjä nyt ja pitkälle tulevaisuuteen. Selvää on, että ylimmän harkintaa ohjaavan asian tulee olla suomalaisten turvallisuus. Tämä on lähtökohta – perusasia.

***

Käsittelemme eduskunnassa paitsi ko. selontekoa, myös mm. tulevien vuosien talouslinjaa, josta tehtiin tovi sitten päätöksiä hallituksen kehysriihessä. Ne ovat nyt käsiteltävänä eduskunnassa, valtiovarainvaliokunnassa olemme parhaillaan niiden ääressä.

On tärkeää, että riihessä päätettiin turvallisuustilanteen vaatimista mittavista satsauksista mm. puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen vahvistamiseen, kyberturvallisuuteen ja huoltovarmuuden vahvistamiseen.

Turvallisuuteen kuuluu myös ihmisten arjen turvallisuus: kysymykset toimeentulosta sekä siitä, että meillä on toimivat palvelut: terveys- ja sosiaalipalvelut, laadukas varhaiskasvatus, hyvä turvallinen peruskoulu lapsille, nuorille tie työhön ja oppeja elämään, ikäihmisille laadukkaat palvelut. Perusasioiden tulee olla kunnossa ja turvaverkkoja on oltava silloin, kun niille tarvetta on.

Monella suomalaisella on nyt huolta kohonneiden arjen kustannusten vuoksi. Hintojen nousu osuu kipeästi pienituloisiin ja työttömiin, jotka ovat jo valmiiksi tiukoilla. Moni pienituloinen eläkkeen- ja palkansaaja on vaikeassa tilanteessa, kun eläminen kallistuu ja lompakko ohenee.

Tarvitaan tukitoimia tilanteen helpottamiseksi. Kehysriihessä tehtiin tärkeä päätös siitä, että elinkustannuksia vastaava indeksikorotus etuuksiin tehdään aiennetusti kesken vuotta. Tämä heijastuu myös eläketulovähennykseen verotuksessa, eli se alentaa pieni- ja keskituloisten eläkeläisten verotusta osaltaan.

Tilanteen tuoma raju energian hinnan nousu tuo myös huolta. Nyt on tehty joukko päätöksiä tilanteen helpottamiseksi. Parhaillaan meillä on verojaoston käsiteltävänä yksi näistä, jonka myötä autolla työmatkaa tekevien tilannetta autetaan työmatkavähennystä parantamalla. On päätetty myös mm. biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamisesta tälle ja ensi vuodelle, joka alentaa pumppuhintoja. Tulossa on myös mm. lisärahoitusta pientalojen avustukseen, jolla tuetaan irtaantumista öljylämmityksestä.

Paljon on siis toimia tekeillä, mutta selvää on, että työtä vielä riittää. Eivätkä haasteet tule olemaan pieniä tulevinakaan aikana. Avainsanoja nyt ovat turvallisuus sekä tulevaisuus. Sitä tulee rakentaa toimilla, joilla tuetaan kestävää kasvua ja luodaan lisää työpaikkoja sekä tuetaan ihmisten hyvinvointia ja jaksamista.

Tommy Tabermann runossaan toteaa toivon olevan sitä, että silloin tällöin saa nähdä, kuinka kyynärpäästä äkkiä kuoriutuu olkapää. Viisaita sanoja.

Aamulehti 2.5.2022