Raskaan Koronakevään myönteinen asia eduskunnassa oli, että viimeisenä historiallisena päätöksenä ennen kesätaukoa SDP:n pitkäaikainen tavoite, vanhustenhoivan 0.7 hoitajamitoitus, kirjattiin lakiin. Tämä on mitä tärkein asia – ikäihmisemme ansaitsevat hyvän hoivan.

Kevään aikana on tehty isoja päätöksiä, joilla on puututtu kriisin akuutteihin ongelmiin ja alettu elvyttää taloutta. Terveydenhuollon rahoitusta on lisätty, autettu yrityksiä, tuettu ihmisten toimeentuloa ja hyvinvointia sekä kuntien palveluja. Koulutukseen on lisätty voimavaroja ja investoitu mm. liikennehankkeisiin.

***

Syksyn tullessa on aika suunnitella toimia myös pidemmällä tähtäimellä. Tulevaisuudessakin tarvitsemme voimavaroja mm. koulutukseen, terveydenhoitoon, vanhusten hoivaan. Niitä voidaan saada oikeudenmukaisemmalla verotuksella: veropohjaa tiivistämällä ja porsaanreikiä paikkaamalla.

Olemme kaikki samassa veneessä, ja näin huolehdimme siitä, että useampi soutaa.

Yksi hyvä mahdollisuus on alkaa periä pientä veroa ulkomaalaisten rahastojen osingoista. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen on nimittänyt asiantuntijatyöryhmän selvittämään tätä ensi kevääseen mennessä.

Ulkomaiset sijoittajat saavat Helsingin pörssin yhtiöiden vuosittain maksamista yli 10 miljardin euron osingoista noin puolet. Niistä miltei kaikki kertyy rahastoille ja muille toimijoille, jotka eivät maksa tuloista veroa Suomeen. Asettamalla maltillinen lähdevero näille verovapaille osingoille voisimme saada lisää verotuloja jopa satoja miljoonia joka vuosi.

Selvityksessä arvioidaan myös, miten ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen Suomesta saamien kiinteistösijoitusten voitoista voitaisiin periä kohtuullista veroa. Suomesta on tullut ulkomaisille kiinteistösijoittajille veroparatiisi, kun ne voivat välttää verot jopa kokonaan Suomesta kertyvistä voitoista. Ongelma on iso: ulkomaisten sijoittajien osuus kiinteistömarkkinoilla on jo noin kolmannes. Saattamalla tuotot verotuksen piiriin, voisi kertyä kymmeniä miljoonia euroja.

***

Myös tuore harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan ohjelma on tärkeä. Lähivuosina toteutetaan yli 50 toimenpidettä, joilla puututaan veronkiertoon, työntekijöiden oikeuksien loukkauksiin sekä muihin talousrikoksiin.

Läpinäkyvyys ja tehokkaampi valvonta takaavat rehellisesti toimiville yrittäjille tasapuolisemman kilpailuaseman ja parantavat työntekijöiden oikeuksia. Verohallinnon viime vuosina tekemät tutkimukset osoittavat, että nyt toteutettavilla toimilla voi kertyä vuositasolla vähintään kymmenien miljoonien eurojen verotulot.

Näiden ratkaisujen myötä voidaan toteuttaa oikeudenmukaisuutta ja jakaa taakkaa asiallisesti. Näin voimme välttää verojen kiristyksiä esim. pieni- ja keskituloisten palkan- ja eläkkeensaajien osalta. Siellä tarvitaan ostovoimaa, ei veronkiristyksiä.

https://www.aamulehti.fi/a/7f7ff552-88c0-4135-a422-e3672dc0cde9