Nostetaan suomalaisnuorten koulutus- ja osaamistasoa ja kavennetaan oppimiseroja

Ajankohtaista,Ajankohtaista, tiedotteet

Oppivelvollisuuden laajentaminen vahvistaa osaamista ja työllisyyttä

Oppivelvollisuuden laajentamisella on erittäin kunnianhimoiset tavoitteet ja se on yksi vaalikauden tärkeimmistä tulevaisuusuudistuksista. Sen myötä kavennetaan oppimiseroja, taataan jokaiselle nuorelle toisen asteen tutkinto ja sitä kautta valmiudet työelämässä pärjäämiseen sekä torjutaan syrjäytymistä. Uudistus vahvistaa sekä suomalaisen yhteiskunnan että hyvinvointivaltion tulevaisuuden näkymiä.