OIKEUS VIIHTYISÄÄN JA TURVALLISEEN ASUINYMPÄRISTÖÖN

Tammikuun viimeisinä päivinä saimme lukea myönteisen uutisen ympäristöministeriön tiedotteista. Hallitusohjelmaan kirjattu lähiöohjelma käynnistyy helmikuun alusta. Nyt parhaillaan kaupungeilla ja erilaisilla tutkimushankkeilla on mahdollisuus hakea mukaan ohjelmaan.

On merkittävää, että olemme päättäneet taas panostaa lähiöiden kehittämiseen. Aikanaan toimiessani asuntoministerinä tämä oli yksi sydänasiani. Teimme monia konkreettisia toimia; mm. panostimme lähiökotien korjaamiseen, rahoitimme käytännön kehittämistyötä useissa eri kaupungeissa lähiöohjelman myötä, lisäsimme asumisneuvonnan rahoitusta ja poikkihallinnollista yhteistyötä koordinoimaan asetimme lähiöasioiden neuvottelukunnan, jossa mukana oli mm. 5 ministeriä.

Viime kaudella lähiöohjelmaa ei ollut, mutta eduskunnan Tarkastusvaliokunnassa otimme kauden lopulla kannan, että tähän on taas alettava panostaa. Koko eduskunta hyväksyi esityksemme yksimielisesti, ja velvoitti tulevan hallituksen aloittamaan taas lähiöiden kehittämistoimet. Hallitusohjelmaneuvotteluissa tämä kirjattiinkin hallitusohjelmaan.

Ja nyt tätä aletaan pistää toimeen. Tämä on tärkeää, sillä kaikilla tulee olla oikeus hyvään kotiin sekä viihtyisän ja turvalliseen asuinympäristöön. Satsaamalla tähän voimme myös ehkäistä ja torjua asuinalueiden eriytymistä ja siitä seuraavia ongelmia.

Ohjelman myötä on tarkoitus vahvistaa lähiöiden kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kehittämistä niin, että se on tärkeä osa koko kaupungin kehittämistyötä. On tärkeää nähdä, että toimia voidaan ja pitää tehdä monella saralla: monipuolisten ja kohtuuhintaisten kotien rakentamista ja perusparantamista, palvelujen turvaamista alueilla, hyviä kouluja lapsille, lähiöympäristöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta parantavia toimia, yhteisiä tiloja ja yhteisöllisyyttä vahvistavia toimia. Omasta nuoruudestani muistan myös korttelipoliisitoiminnan, ja mielestäni nykyisinkin tarvitaan myönteisessä hengessä eräänlaisia ”Lähiö-Reinikaisia”. Tätä kehittelimme aikanaan jo lähiöneuvottelukunnassa ja on hyvä, että viime kaudella lähiöpoliisitoiminta sai rahoitusta. Tätä on edelleen tärkeää viedä eteenpäin.

Näiden erilaisten konkreettisten toimien tarkoituksena on ehkäistä asuinalueiden eriytymistä ja näin torjua eriarvoistumista laajemminkin, lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, edistää asuinalueiden elinvoimaisuutta ja turvata palveluiden ja asumisen hyvä taso.

Käynnistyvälle ohjelmalle on määritelty muutama kehittämisteema, joiden puitteissa eri hankkeita viedään eteenpäin. Näitä ovat lähikoulut, perhe- ja nuorisotyö sekä harrastusmahdollisuudet, yhteisöllisyys ja turvallisuus, ikäystävällisyys ja esteettömyys, taide- ja kulttuuripalvelut, hiilineutraalisuus ja asuinympäristön viihtyisyyttä ja vireyttä edistävät toimet.

Myös meillä Tampereella on vuosien varrella saatu lähiöohjelmista hyviä kokemuksia. Tuoreimpia löytyy Tesomalta ja aiemmin esim. Hervannasta. Pormestariohjelmassa on myös linjauksena jatkaa lähiöiden kehittämistä. Toivon, että tartumme vahvasti asiaan.

Pia Viitanen

AL 24.2.2020

Kommentit

Jätä kommentti