Oppivelvollisuus laajenee

Ajankohtaista,Ajankohtaista, tiedotteet

Oppivelvollisuusikää korottamalla ja laajentamalla oppivelvollisuus toiselle asteelle halutaan varmistaa, että jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Samalla nostetaan suomalaisnuorten koulutus- ja osaamistasoa ja kavennetaan oppimiseroja. Pelkkä peruskoulututkinto ei enää riitä työllistymiseen, kun työelämän osaamisvaatimukset kasvavat ja matalan koulutus- ja osaamistason työt vähenevät.