RIPEITÄ TOIMIA TÄSSÄ JA NYT TARVITAAN

Ajankohtaista,Kolumnit

Viime vuosina olemme saaneet valitettavasti nähdä ajan, jona jatkuvasti joku kriisi on päällä: pandemia, venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja nyt energiakriisi käsillä.

Jatkuvasti on tarve tehdä nopeita ratkaisuja, joilla puututaan ja korjataan tilanteen aiheuttamia ongelmia ”tässä ja nyt”. 

Hiljan pidetyssä budjettiriihessä tehtiin joukko toimia, joilla turvataan kansalaisten ostovoimaa, kun sähkön hinnan ja elämisen kustannukset nousevat rajusti. Sähkön arvonlisäveroa lasketaan, jonka lisäksi valmistellaan sähkövähennys tuloveroon sekä sähkötuki heille, jotka eivät verotuksen kautta voi em. tuesta hyötyä. Hyvä. Nämä päätökset tulevat tarpeeseen.

Tarvitaan myös ratkaisuja, joilla voidaan ehkäistä hintojen nousua. Tarvetta on esim. tuulen tuomia voittoja leikkaavalle Windfall-verolle. Näin voidaan saada varoja kansalaisten tukitoimin hintojen noustessa. 

On myös nopeasti saatava aikaan EU:n laajuinen toimivampi sähkön hintakatto ja rajat hintavaihtelulle. On tärkeää, että suomi nyt vie näitä eteenpäin unionissa.

Keskustelussa on ollut myös malleja, miten kansallista hintojen kohtuullistamista voitaisiin toteuttaa. Nämä on nopeasti käytävä läpi, ja toimittava asian puolesta. 

Se, mitä tulossa on, emme vielä tiedä. Selvää on kuitenkin, että jatkossa on oltava edelleen valmius tehdä ripeitä päätöksiä. Ajan iso haaste on juuri nyt kansalaisten ostovoiman turvaaminen.

Samaan aikaan, kun kriisien keskellä tehdään nopeasti vaikuttavia välittömiä toimia, on tehty myös pysyviä linjauksia, joilla rakennetaan tulevaisuutta. Taloustilanteen ollessa paljon haastavampi, kun kauden alussa edes osattiin kuvitella, on entistäkin tärkeämpää tehdä ratkaisut oikeudenmukaisesti ja viisaasti. On oikein, että ihmisten toimeentuloa on tuettu, ja niin tulee olla jatkossakin. Voimavaroja on oltava myös kansalaisten toimiviin palveluihin. Ja voimavaroja saamme, investoimalla tulevaisuuteen niin, että saamme aikaan uutta kasvua ja työllisyyttä.

Nyt tulevaisuutta on rakennettu ja rakennetaan mm. panostuksilla tutkimukseen ja kehittämiseen, sekä tukemalla ja edistämällä vihreään siirtymään liittyvää osaamistamme. Kun etsimme uutta kasvua, näen suuria mahdollisuuksia myös luovan talouden alalla. Se on tulevaisuusinvestointi aivan kuten edellä mainitut satsauksetkin. Olenkin erittäin tyytyväinen siihen, että budjettiriihessä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön supistukset peruttiin. Näitä osa-alueita kannattaa tukea, koska rahoituksella on niin moniulotteiset vaikutukset ja panostukset maksavat itsensä takaisin.

Koronan aikana syntyi kansalaisille hyvinvointivajetta, jota voidaan osaltaan kuroa umpeen panostamalla kulttuuriin, liikuntaan ja harrastusmahdollisuuksiin. Myös Venäjän hyökkäyssota ja sen aiheuttama inflaatio ja energiakriisi koettelevat kansakunnan henkistä hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta, joita voidaan mm. kulttuurin keinoin vahvistaa. Vaikeina aikoina kulttuurin moniulotteinen merkitys korostuu entisestään.

Aamulehti kolumni 12.9.2022