SDP:n Eloranta ja Viitanen: Joululahjoja kulttuurille ja sivistykselle

Ajankohtaista,Ajankohtaista, tiedotteet,Kulttuuri

Eduskunnan joululahjarahoista eli talousarvion jakamattomista varoista kohdistetaan lapsiin ja nuoriin merkittävä osuus. valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston jäsenet Eeva-Johanna Eloranta (sd.) ja Pia Viitanen (sd.) ovat tyytyväisiä, että tehdyt lisäykset parantavat lasten ja nuorten hyvinvointia.

– Joululahjarahat mahdollistavat lapsille ja nuorille tilaisuuksia kohdata kulttuuri. Suomen lastenkulttuurikeskusten liito sai kulttuurikasvatukseen 200 00 euroa ja koululaisten tasa-arvoisten taidevierailujen eli ns. taidetestaajien toteuttamiseen miljoona euroa. ja Suomen teatterit sai miljoonan euron lisämäärärahan päiväkotien ja koulujen vierailuihin, Viitanen kertoo.

Lukutaito-ohjelman toimeenpanoon ensi vuodelle myönnettiin 1 500 00 euroa ja Nuori Aleksis-kirjallisuusraatien järjestämiseen kouluissa 50 000 euroa. Lisäksi Lukulahja lapselle-ohjelman jatkamiseen, jolla jokaiselle perheelle annetaan neuvolassa lastenkirjalahja, osoitetaan 300 00 euroa. Tekstin talon käynnistämiseen osoitetaan 300 000 euroa ja Suomen sanataideopetuksen seuralle 200 000 euroa mikä molemmat vahvistavat mm. koulujen kanssa tehtävää lukutaitotyötä.

– Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että lukutaito on heikentynyt voimakkaasti viime vuosina. Olen erittäin iloinen, että joululahjarahoilla pystytään jatkamaan vuonna 2020 aloitettua lukutaitostrategiaa, Eloranta sanoo.

– Olemme myös tyytyväisiä, että valiokunta painottaa luovien alojen merkitystä. Taide ja kulttuuri vaikuttavat myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin, minkä lisäksi niillä on selkeä taloutta ja työllisyyttä tukeva vaikutus. Luovien alojen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on kuitenkin alle 4 prosenttia, mikä on muita Pohjoismaita vähemmän ja alle EU:n keskiarvon (7 prosenttia). Luoviin aloihin liittyykin merkittävää kasvupotentiaalia, ja on tärkeää, että luovien alojen edistämiseen on hallitusohjelman linjausten mukaisesti panostettu, Eloranta ja Viitanen painottavat.

Eduskunnan pitkään toiveena ollut näyttelypalkkiojärjestelmä on nyt vakiinnutettu. Kuvataiteilijoiden toimintaa tukee myös se, että joululahjarahoilla Kansallisgallerian kokoelman kartuttamiseen osoitetaan 100 000 euroa ja Valtion taideteostoimikunnalle 100 000 euroa suomalaisten nykytaiteilijoiden teosten hankintaan. Lisäksi vuoden 2023 talousarvion täydentävässä esityksessä myönnettiin miljoona euroa e-lainauskorvausten maksamiseen.

Merkittävää on myös, että työväentalojen Unesco-maailmanperintöluettelon valmisteluun myönnettiin 100 000 euroa.

Suomea uhkaa vakava varhaiskasvatuksen opettajien pula. Opettajankoulutuksen aloituspaikkoja pitäisi olla n. 1000 vuoteen 2027 asti. Valiokunta pitääkin välttämättömänä, että aloituspaikat osoitetaan sinne, missä koulutuksella on suurin tarve.

Varhaiskasvatusta vahvistetaan myös Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman jatkamisella, mihin myönnettiin 1 500 000 euroa.