SDP:n Viitanen: ”On oikein, että Suomessa syntyneistä voitoista maksetaan verot Suomeen”

Ajankohtaista,Ajankohtaista, tiedotteet

Hallitus tiedotti kehysriihen yhteydessä lukuisista uusista veropäätöksistä. Se tulee linjaamaan syksyn budjettiriihessä 100–150 miljoonan euron valtiontaloutta vahvistavasta veroratkaisusta.

”On tärkeää, että hallitus hyödyntää julkisen talouden vahvistamiseen myös verotusta. Näin voidaan rahoittaa elvyttäviä toimia sekä välttää kasvua haittaavia ja huono-osaisimpiin kohdistuvia leikkauksia”, sanoo eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Pia Viitanen tiedotteessa.

”On myös hyvin tärkeää, että hallitus vältti veronkorotukset esimerkiksi palkansaajille, pienyrittäjille ja eläkeläisille.”

Verotuloja kerätään puuttumalla suuryritysten verovälttelyyn ja laajentamalla veropohjaa aliverotettuihin kohteisiin, kuten verosta vapautettuihin institutionaalisiin sijoittajiin.

Monien uusien veropäätösten yksityiskohdat tarkentuvat syksyn budjettiriihessä. Keskeiset uudet veroratkaisut koskevat verosta vapautettujen ulkomaisten rahastojen ja muiden toimijoiden verotusta.

”On hienoa, että ulkomaiset kiinteistösijoitusrahastojen Suomesta kertyvät voitot siirretään verotuksen piiriin vuodesta 2023. Tästä voi kertyä merkittävät verotulot, sillä ulkomaisten institutionaalisten kiinteistösijoittajien omistukset ovat Suomessa nousseet noin 25 miljardiin euroon, eivätkä ne useinkaan maksa voitoistaan veroa tänne”, Viitanen sanoo.

Viitasen mukaan oikein, että Suomessa syntyneistä voitoista maksetaan verot Suomeen.

”Näin niillä voidaan esimerkiksi vahvistaa kansalaisten palveluja kunnissa. Lisäksi pidän tärkeänä, että syksyllä linjataan, miten ulkomaisille rahastoille ja esimerkiksi vakuutuskuoriin kertyneille osingoille toteutetaan lähdevero. Tällä hetkellä ne eivät maksa Suomesta saamista osingoistaan veroa, lähdevero voisi tuottaa yli sata miljoonaa euroa.”

Hallitus laajentaa myös kotitalousvähennystä. Öljylämmitysjärjestelmien vaihtamista vähäpäästöisempiin energiamuotoihin tuetaan korottamalla kotitalousvähennystä 3500 euroon sekä nostamalla korvausprosenttia 60:en vuosiksi 2022–2027. Hallitus käynnistää myös kotitalousvähennystä koskevia selvityksiä.

”Kotitalousvähennystä kannattaa hyödyntää nimenomaan energiaremonteissa, joissa erilliset tuet on todettu toimiviksi.”

”Pidän tärkeänä myös sitä, että kotitalousvähennystä pyritään laajentamaan ensi vuoden alussa valmistuvan selvityksen kautta muun muassa taloyhtiön remontteihin. Päätöksiä asiasta tulisi tehdä ripeästi selvityksen valmistuttua”, Viitanen toteaa.

Demokraatti 30.4.2021