SDP:n Pia Viitanen: Turvallinen arki edellyttää toimivia palveluja ja toimeentuloa – massiivinen leikkauslinja olisi epäviisas ja epäreilu

Ajankohtaista,Puheet

Ikaalisissa ja Sastamalassa vappuna puhuneen kansanedustaja Pia Viitasen mukaan epävakaina aikoina perusasia on arjen turvallisuus.

– Nyt, kun olemme eläneet hyvin epävakaita aikoja ja nähneet kriisin toisensa perään, on hyvin tärkeää, että elämän perusasiat ovat kunnossa: palvelut pelaavat, terveyspalveluja saa, kun tarve on, lapset saavat hyvän koulun ja vanhukset arvokkaan hoivan. Hintojen laukatessa hurjaa vauhtia ylöspäin, rahapussin sisällön pitää riittää elämiseen.

– Kun elämisen kustannukset ovat nousseet kriisien myötä, on hyvin tärkeää, että tehdään päätöksiä, jotka tulevat ihmisten avuksi näinä aikoina. Esimerkiksi monet pientä työeläkettä saavat, lapsiperheet, pienituloiset yksin elävät ihmiset tarvitsevat ratkaisuja, jotka tuovat helpotusta arkeen. Ihmisten täytyy pystyä luottamaan siihen, että heillä on toimeentulo, että apua saa sitä tarvittaessa, ja että palvelut toimivat.

Viitanen on huolissaan isoista leikkauksista palveluihin ja pienituloisten toimeentuloon, mikäli tiistaina Säätytalolle hallitusneuvotteluihin lähtevä oikeistohallitus syntyy.

– Nyt kokoomuksen valinta oikeistohallituksen puolesta tuo huolta. Kokoomus on puhunut massiivisista sopeuttamistoimista, jotka painottuvat menojen leikkauksiin.

– Lienee selvää, että sopeuttamistoimia mittaluokassa 6 miljardia, on mahdotonta tehdä ilman merkittäviä leikkauksia kaikille hallinnonaloille. On turha kuvitella, että voisimme esimerkiksi leikata sotesta 1-2 miljardia ilman, että se tuntuisi palveluissa. Tällä hetkellä päinvastoin ihmisille hyvin tärkeää on esimerkiksi varmuus siitä, että terveyspalveluja saa tarvittaessa ja ilman jonoja.

– Muistettava on, että meillä on edelleen pandemian ja kriisien synnyttämää hoito- ja hyvinvointivelkaa, jota on kurottava umpeen. Edelleen tarvitaan satsauksia esim. mielenterveyspalveluihin, oppilaiden tukeen kouluissa ja harrastusmahdollisuuksiin. Niitä tehtiin jo viime kaudella, mutta lisää tarvitaan.

– Jättimäiselle leikkauslinjalle lähteminen ei ole viisasta. Kurjistamislinja tulisi muutaman vuoden kuluttua erittäin kalliiksi, kun ongelmat lisääntyisivät, ihmisten toimeentulo ja ostovoima heikkenisi ja ennaltaehkäisevistä palveluista leikattaisiin. Tästä seuraisi suuria ongelmia, joiden hoito tulisi maksamaan paljon.

– Leikkaukset sosiaaliturvaan olisivat epäviisas ja epäreilu valinta. Kun ajat ovat vaikeat ja ihmisten toimeentulo muutenkin tiukalla, olisi kohtuutonta leikata pienituloisten toimeentuloa. Vaikeiden aikojen maksumiehiksi ja -naisiksi ei saa laittaa pieni- ja keskituloisia ihmisiä.

Viitanen korosti myös työelämän reiluutta ja laatua.

– Aikanaan porvarihallitus kurjisti palkansaajan oloja kiky-sopimuksilla ja lomarahaleikkauksilla. On toivottavaa, että paluuta tällaiseen sanelupolitiikkaan ei tule. Suomalaisen yhteyskunnan vahvuus on yhdessä sopiminen ja edelleen on hyvin tärkeää, että uudistukset työmarkkinoilla tehdään yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa.

– On rakennettava entistä parempaa sopimusyhteiskuntaa. Tarvitaan monia työntekijän asemaa parantavia uudistuksia, kuten alipalkkauksen kriminalisointia ja joukkokanneoikeutta työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi.

– Kaikilla tulee olla mahdollisuus tulla työllään toimeen. Tärkeää on myös työelämän laatu. Yhä useampi uupuu työssä. Työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen on panostettava. Kuten SDP:n vuonna 2008 tehty ohjelma: ”ei vain leivästä – kohti henkistä hyvinvointia” otsikoi: ”Tee työtäs laulellen”. Tarvitsemme työelämän kehittämistä niin, että ihmiset viihtyvät työssään ja kokevat sen merkitykselliseksi.

Terveiset Säätytalolle Viitaselta lähti myös koulutuksen, kulttuurin ja luonnon puolesta.

– Tulevaisuutta on rakennettava luomalla kasvua. Olemme jo nyt valinneet teiksi tähän panostamisen osaamiseen, tutkimukseen ja kehitykseen, sekä vihreän siirtymän investointien tukemisen.

– On edelleen syytä satsata koulutukseen kautta linjan. Se lähtee hyvästä varhaiskasvatuksesta ihanille pikkupirpanoille ja hyvät eväät elämään antavasta koulutuksesta lapsille ja nuorille. Toivon vahvasti, että vaalien alla annetut lupaukset siitä, ettei koulutuksesta leikata, pysyvät mielessä Säätytalolla, kun hallitusneuvotteluja nyt aletaan käydä.

– On myös edelleen välttämätöntä ja viisasta pitää kiinni ilmastotavoitteista. Meillä ei ole varaa hukata viime vuosina luotuja mahdollisuuksia luoda tätä kautta uutta työtä ja työpaikkoja. Ympäristöystävällisyys on nykyisin kilpailuetu ja ympäristöosaamisemme kautta syntyy uusia työpaikkoja. Ympäristö ja työ – kättä lyö.

– Meidän on torjuttava ilmastonmuutosta ja pidettävä luonnostamme huolta – maapallo on lainassa lapsiltamme.

– Toivon tässä viisautta tulevalta hallitukselta: perussuomalaisten puheet koko ympäristöministeriön lakkauttamisesta ovat pelottavia ja taantumuksellisia.

– Uutta kasvua ja työtä syntyy myös panostamalla luovaan talouteen ja kulttuuriin. Niiden avulla vahvistamme myös kansakunnan henkistä huoltovarmuutta, joka tänä päivänä on varsin tärkeää.

– Sastamalassa, Vanhan kirjallisuuden päivien ja Pukstaavin kaupungissa tästä on mukava puhua ja tuoda esimerkki museoista. Tutkimuksen mukaan museoiden toiminta kasvattaa sijaintialueidensa taloutta 132-166 miljoonalla eurolla vuosittain. Museot parantavat työllisyyttä ja nostavat alueiden imagoa.

– Kulttuuri ei ole luksuspalvelu eikä siihen mene liikaa rahaa, toisin kun vaalien alla Riikka Purra viestitti.

– Kulttuuri kuuluu kaikille asuinpaikasta ja tuloista riippumatta, ja on tärkeää tuoda sitä asuinalueille, kouluihin, päiväkoteihin ja ikäihmisten palvelujen pariin.

– On viisasta panostaa kulttuuriin ja pyrkiä kulttuurin rahoituksen kasvattamiseen yhteen prosenttiin valtion budjetista. Sijoitus kulttuuriin maksaa itsensä monin verroin takaisin.
Tähän SDP kertoi olevansa sitoutunut vastauksissaan Petteri Orpon kysymyksiin.

– Näissä vastauksissamme painotimme myös, että oikeusvaltion kannalta keskeistä on, että yleisradion ja riippumattoman median toimintaedellytykset turvataan. Näinä aikoina olisi epäviisasta lähteä leikkaamaan Yleisradion rahoitusta. Hallitusneuvotteluissa on tärkeää pitää mielessä pitkä perinne siitä, että Yleisradiota koskevat päätökset tehdään parlamentaarisesti.

Työväenliike on myös rauhan liike, painotti Viitanen.

– Nokialaisen runoilijan Elsa Rauteen sanoittama laulu ”Veli, sisko” esittää kysymyksen: ”Miksi kansat toisiansa surmaa työmies työläisiä toisen maan?

– On surullista nähdä, että tänään tuon puhuttelevan laulun kysymys on hyvin ajankohtainen. Venäjän brutaali hyökkäyssota julmine tekoineen ja kauhuineen järkyttävät. Olemme antaneet, ja haluamme antaa kaiken tukemme Ukrainalle ja ukrainalaisille.

– Muuttuneessa turvallisuusympäristössä valitsimme oman turvallisuutemme kannalta parhaan tien, Nato-jäsenyyden. Tehtävämme on olla aktiivinen ja rakentava jäsenmaa, joka tekee työtä vakauden ja rauhan puolesta.