SDP:n Viitanen: EU:n ulkopuolisten verkkokauppojen verovapauden poisto tärkeä uudistus

Ajankohtaista,Ajankohtaista, tiedotteet

Euroopan Unionin neuvosto esittää viimeinkin suuryrityksille velvoitteeksi maakohtaisen raportoinnin, country-by-country reporting (CBCR). Se on meille demareille vuosikausien työn huipentuma.

Tällä esityksellä parannetaan suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja sen kautta saamme myös lisää verotuloja. Niitä tarvitaan turvaamaan kansalaisten hyvät palvelut.

Hallitus antoi tänään etämyynnin arvonlisäverotusta koskevan esityksen, jolla muun muassa poistetaan verovapaus EU:n ulkopuolelta Suomeen tuoduilta alle 22 euron pikkulähetyksiltä 1.7.2021 alkaen.

– Tämä on tärkeä uudistus, jolla turvataan veropohjaa digitaalisessa alustataloudessa ja parannetaan suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Esimerkiksi kiinalaiset ja amerikkalaiset verkkokaupat ovat saaneet verovapaudesta kohtuutonta etua. Kotimaiset yritykset ovat kärsineet, kun EU:n ulkopuoliset pikkulähetykset ovat kasvaneet jo 16,5 miljoonaan kappaleeseen vuodessa, sanoo eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja, kansanedustaja Pia Viitanen (sd.).

Valtiovarainministeriön arvion mukaan EU:n ulkopuolisten etämyyntien verovapauden poisto lisää suoraan verotuloja ja vähentää harmaata taloutta, sillä myös arvokkaampia lähetyksiä on tuotu Suomeen ilmoittamalla myyntihinta alakanttiin. Yhteensä verotuottojen arvioidaan kasvavan vuositasolla 60 miljoonaa euroa.

– Juuri verovälttelyyn puuttuminen on hyvää politiikkaa, kun julkista taloutta on ennen pitkää vahvistettava reilulla tavalla. Tällaiset veropohjaa tiivistävät ja kansainvälisten suuryritysten veroetuihin puuttuvat rakenteelliset muutokset voivat kuitenkin elvyttää kotimaista taloutta jopa kriisin keskellä, Viitanen toteaa.

Uudistus nojaa EU:n niin kutsuttuihin etämyyntidirektiiveihin, joiden toimeenpanolla uudistetaan etämyynnin arvonlisäverosääntelyä laajemmin. Esimerkiksi yrittäjien ja kuluttajien veronmaksua helpotetaan. Lisäksi luovutaan etämyynnin yrityskohtaisesta 35 000 euron rajasta, joka tarkoittaa, että entistä useammin myös EU:n sisäisistä verkko-ostoksista maksetaan verot Suomeen.

– Digitaalinen talous luo paljon mahdollisuuksia, kun esimerkiksi veronmaksua nyt helpotetaan. Yritysten ei jatkossa tarvitse enää ilmoittaa myyntejä erikseen kaikkien maiden viranomaisille ja kuluttaja maksaa veron entistä useammin yhdellä klikkauksella ostoksen maksun yhteydessä, Viitanen toteaa.