Sote-asiakasmaksulain muutokset lisäävät tasa-arvoa terveydenhoitoon

Ajankohtaista,Ajankohtaista, tiedotteet
  • Tavoitteena hallitusohjelman mukaisesti hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen.
  • Useita sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja selkeytetään ja kevennetään, mm:
    • perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot maksuttomiksi
    • poliklinikkatutkimus ja -hoito maksuttomaksi alle 18-vuotiaille
  • Maksukattoa laajennetaan niin, että siihen luetaan mukaan myös
  • asiakasmaksut suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista.
  • asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.