Suomen historian ensimmäinen kansallinen lapsistrategia julkaistu

Ajankohtaista,Ajankohtaista, tiedotteet

Lapsistrategian avulla Suomesta tehdään kaikkien lapsien oikeuksia kunnioittava maa, jonne on hyvä syntyä ja jossa on hyvä kasvaa.

Uudistus tukee kaikenlaisia perheitä ja turvaa lapselle yhdenvertaiset vapaat perhemuodosta riippumatta. Vanhemmuuden jakaminen arjessa helpottuu ja molempien vanhempien suhde lapseen vahvistuu varhaislapsuudesta lähtien.

Myös pikkulapsiperheiden toimeentulo paranee. Ansiosidonnaisten päivärahapäivien kokonaismäärä kasvaa nykyisestä.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo perheiden sisällä ja työelämässä lisääntyvät. Perheiden valinnan mahdollisuudet ja joustot lisääntyvät. Perhevapaauudistus on hallituksen investointi lasten tulevaisuuteen ja perheiden hyvinvointiin.

Vanhempainrahaan on oikeus lapsen vanhemmalla, joka on lapsen huoltaja. Kaikkien lasten vanhemmilla on yhtäläinen oikeus riippumatta vanhemman sukupuolesta tai siitä onko biologinen vai adoptiovanhempi tai onko lähi- vai etävanhempi. Vanhempainrahan saaminen edellyttää lapsen hoitamista ja työstä poissaoloa.

Perhevapaauudistus huomioi nykypäivän perhekäsityksen ja perheiden toivomat joustot. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu ja perheet voivat rakentaa heille sopivimman mallin hoitaa lasta.