Taidemuseopäivät Taidemuseo Gösta, Mänttä

Ajankohtaista,Kulttuuri,Puheet

kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen

tervehdys

  1. klo 14.30

(Taidemuseopäivät 28-29.10. Mäntässä)

 

 

Hyvät taidemuseopäivien osanottajat

 

On hauska olla taas Mäntässä.

Minuun tämä paikka teki suuren vaikutuksen, kun olin kesäkuussa avaamassa taidemuseo Göstan [lausutaan: jöstan] paviljongin.

 

Paviljonki on myös ehdokkaana ensimmäisen arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saajaksi, joka julkistetaan marraskuun alussa. Palkinto myönnetään kolmen edellisen vuoden aikana valmistuneen merkittävän uuden rakennuksen tai rakennusryhmän suunnittelusta tai korjaussuunnittelusta. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon tarkoitus on lisätä arvostusta luovaa korkealuokkaista arkkitehtuuria kohtaan sekä nostaa esille arkkitehtuurin kulttuurista arvoa ja hyvinvointia lisäävää merkitystä.

 

Näin pirkanmaalaisena olin ylpeä myös siitä, että Gösta Selachiuksen taidesäätiö sai syyskuun alussa Pirkanmaan liiton Pirkanmaa palkinnon, johon liittyvän apurahan säätiö päätti käyttää pirkanmaalaisten koululaisten linja-autokyyteihin Serlachius-museoihin. Olen ministerinä halunnut panostaa lasten kulttuurikompetenssin kasvattamiseen ja tässä mielessä säätiön teko ansaitsee aivan erityisen kiitoksen.

 

Hyvät kuulijat,

 

Tuoreimman museotilaston mukaan maassamme on 154 ammatillisesti hoidettua museota, joista noin kolmasosa on taidemuseoita. Lisäksi meillä on joitakin ns. yhdistelmämuseoita, joissa toimii sekä taide- että kulttuurihistoriallinen museo. Yksi näistä yhdistelmämuseoista on taidemuseopäivien isäntä/emäntä Serlachius-museot, jossa toimivat taidemuseo Gösta [jösta] ja kulttuurihistoriallinen museo Gustaf.

 

Opetusministeriö tavoitteet menestyivät kohtuullisen hyvin viime budjettiriihessä, vaikka jouduimmekin tekemään leikkauksia mm. valtionosuuksiin. Onneksi saimme purettua jakamattomista veikkausvoittovaroista 3,9 miljoonaa euroa kulttuuriin ja taiteeseen. Lähtökohtanamme oli panostaa tuo resurssi työllisyysperusteisesti teattereille, orkestereille ja museoille. Pidin tärkeänä, että kehittäessämme uuden kertaluonteisen avustuksen kriteerejä toisaalta kuulisimme kentän ääntä ja toisaalta saisimme melko nopeasti tiedon avustuksesta toimijoille.

 

Toivoisin, että museot löytäisivät toisensa ja mahdollisesti muita taidelaitoksia hakiessaan tätä harkinnanvaraista avustusta. Jaettava summa on itse asiassa hieman suurempi kuin VOS-leikkaus. Kulttuurin vuoden 2015 kokonaisbudjetti pysyi suurin piirtein samana, kuin tämän vuoden osalta.

 

Tänne Mänttään on ilmoittautunut yli 70 henkilöä, mikä kertoo päivien merkityksestä taidemuseoille. Taidemuseopäivillä on kunniakas historia, sillä niitä on järjestetty säännöllisesti jo vuodesta 1953 alkaen.

 

Vaikka kaikilla museoilla toimialueesta riippumatta on paljon yhteistä, on taidemuseoilla myös omia erityisiä kysymyksiään, joista on hyvä keskustella ja jakaa kokemuksia puolin ja toisin. Esimerkkinä vaikkapa taidenäyttelyiden kuratoinnit, joka on teemana tänä iltana Aleksanterin linnan illanvietossa. Kuraattori tuottajan tapaan kehittää näyttelyn idean ja määrittelee tavoitteet, valitsee taiteilijat ja teokset ja joskus vastaa myös markkinoinnista ja tiedotuksesta.

 

Teollisuustaiteen liitto Ornamo pilotoi uutta näyttelykorvausjärjestelmää ja tarkoituksenani on, että kokeilua vauhditettaisiin lisäpanostuksella vielä tämän vuoden määrärahoista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tuoreessa tulevaisuuskatsauksessaan nostanut yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollisuudeksi taide- ja kulttuurilaitosten pienenevien resurssien kurimuksessa. Kuratoinnin yhdistettynä visuaaliseen osaamiseen näyttelyiden rakentamisessa voi hyvin nähdä taidemuseoiden hyvänä käytäntönä, josta he voisivat jakaa osaamistaan myös kulttuurihistoriallisille ja luonnontieteellisille museoille.

 

Tulevaisuuskatsauksessa todetaan lisäksi, että kulttuurinen muisti ja identiteetti, luovuus ja uudet kulttuuriset sisällöt ovat arvokkaan elämän, sivistyksen ja yhteiskunnan kehittämisen perusta. Serlachius-museoiden toiminnassa on nähtävissä konkreettisia esimerkkejä näille sanoille. Esimerkkinä ovat vaikkapa kokoelmatyö ja näyttelytoiminta, joihin tutustuminen on myös taidemuseopäivien ohjelmassa.