Monipuolinen ja riippumaton tiedonvälitys turvattava median murroksessa

Laadukas, monipuolinen ja riippumaton tiedonvälitys on koko kansan ja demokratian kannalta avainasia. Kotimaista sisältöä tuottava media on sanavapauden ja kansanvallan kannalta mitä tärkein työväline.

Siksi on tärkeä miettiä, miten median toimintaedellytykset laajasti voidaan turvata tämän päivän voimakkaassa murroksessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner asetti maanantaina työryhmän selvittämään ja arvioimaan kotimaisen mediamarkkinoiden toimintaedellytyksiä. Ryhmä kartoittaa mm. mediatoimialaa, sen säätelyä, ulkomaisen median vaikutusta kotimaisten mediamarkkinoiden kehitykseen ja kilpailuun, verotuksen rakennetta ja julkisen palvelun vaikutusta mediamarkkinoiden kehitykseen.

Viime hallituskaudella valmistui mm. lehdistöasian neuvottelukunnan raportti, jossa käytiin läpi lehdistön nykytilaa, tulevaisuutta sekä uhkakuvia ja mahdollisuuksia. Tämän seurauksena asetin selvitysmies Tuomas Harpfin jatkotyöstämään asiaa.

Harpfin selvityksen pohjalta toteutettiin 30 miljoonan euron innovaatiotuki medialle. Harpf pohti raportissaan myös muita alan haasteita ja esitti ajatuksia jatkoon. Esimerkiksi arvonlisäveroa selvitysmies esitti alennettavaksi alimmalle EU:ssa hyväksytylle 5 prosentin tasolle määräaikaisena ja siten että se heijastuu kuluttajahintoihin sekä samalla myös digitaalisen sisällön verokannan alentamista vastaavalle tasolle.

Toivon, että hallitus kaivaa myös tämän raportin esiin ja toteuttaa sen esittämiä ajatuksia.

Myös Yleisradion asemaa ja merkitystä tullaan arvioimaan jatkossa.

Yleisradiota koskeva lainsäädäntö, julkisen palvelun määrittely ja valvonta mukaan lukien, sekä rahoitusmalli uudistettiin vastikään, vuoden 2013 alusta. Tuolloin ministeri Krista Kiuru piti vahvasti kiinni tärkeästä parlamentaarisuuden periaatteesta ja uudistustyö tehtiin yhdessä ja yksimielisesti kaikkien eduskuntapuolueiden kesken. Katsottiin, että Yle tarvitsee pitkäjänteisen ja riippumattoman rahoitusmallin.

Nyt Yleisradion rahoitusta ja julkisen palvelun tehtävää tullaan jälleen tarkastelemaan ensi vuoden alussa aloittavan parlamentaarisen työryhmän toimesta. On tärkeää, että arvio tapahtuu nimenomaan yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kesken ilman hallitus- ja oppositiorajoja.

Edelleen on tärkeä muistaa, että Yleisradio ei ole hallituksen eikä viestintäministeriön radio, vaan Suomen kansan radio ja näin se toimii eduskunnan alaisuudessa.

Kaiken kaikkiaan demokratia tarvitsee monipuolista tiedonvälitystä, jossa sijansa on niin kaupallisella kuin julkisellakin tuotannolla sekä painetulla ja sähköisellä tiedonvälityksellä.

 

 

 

Kommentit

Jätä kommentti