Luovilla aloilla kasvua ja työllisyyttä

Kulttuuri on tärkeä talouden ja työllisyyden moottori. Kaikista työllisistä kulttuurin osuus on 4,1 prosenttia. Aluetaloudelliset vaikutukset ovat mittavia: esimerkiksi vuoden 2013 aikana Pirkanmaan festivaaleilla ja kulttuurikohteissa kävi yhteensä 2,5 miljoonaa kävijää, jotka Pirfestin tutkimuksen mukaan toivat Pirkanmaan elinkeinotoimintaan yli 200 miljoonaa euroa.

Luovilla aloilla on paljon potentiaalia kasvuun ja työllisyyteen. Ensinnäkin pitäisi ymmärtää, että kulttuuri on tuottava investointi, ei kulu. Toiseksi, moninaisuus on taiteen ja kulttuurin kentälle tyypillistä. Suuri osa taiteilijoista tekee töitänsä yksin ja oman työn tuloksille on vaikeaa saada maksavaa yleisöä.

Yksi avainkysymys onkin, miten synnytetään toimivia välittäjäorganisaatioita ja käytetään niiden osaamista hyväksi. Tarvitsemme panostusta välittäjäportaaseen, esimerkiksi agentuurit ja managerointi ovat tärkeitä vahvistaessaan taiteen vaativaa jakelua.

Digitalisaatio on kuitenkin avannut esimerkiksi peliyhtiöille uudenlaisen liiketoimintamallin, jossa pelien jakelu tapahtuu lähes suoraan kuluttajille. Tätä osaamista ja uusia toimintamalleja pitäisi soveltaa laajemminkin. Miten digitaalisen jakelun mahdollistamia malleja hyödynnetään? Esimerkiksi suomalaiselle oppimateriaalille olisi maailmalla kovaa kysyntää.

Fyysisten tuotteiden lisäksi tulevaisuudessa myydään yhä enemmän oikeuksia, lisenssejä ja formaatteja. Näitä kutsutaan IP-oikeuksiksi (Intellectual Property Rights). Haasteena on, miten oikeudet säilyvät tekijöillään, kun rahoituksen puutteen vuoksi he voivat joutua myymään oikeutensa liiankin halvalla.

Elokuvateollisuus on hyvä esimerkki työllistävästä alasta. Siksi haluaisin, että ottaisimme käyttöön kannustinjärjestelmän, jonka turvin kyetään hankkimaan kansainvälisiä filmituotantoja Suomeen. Järjestelmä toimii jo lähes kaikissa suurissa Euroopan elokuvamaissa. Britanniassa on laskettu, että yksi tuotantotukipunta luo 12 puntaa kulutusta.

Tekijöiden on saatava työstään kohtuullinen korvaus. Tämä tarkoittaa taiteen ja kulttuurin alojen koko toimeentulo- ja sosiaaliturvakysymysten etenemistä. Kyse on vero-, sosiaaliturva- ja eläkeratkaisuista. Vaikka tekijänoikeusasiat viime syksynä etenivät kunnolla, on vihdoinkin otettava askel tai paremminkin loikka luovan työn tekijöiden aseman parantamiseksi.

Kulttuurin ja taiteen kysyntä perustuu aina osaamiseen. Myös kansainvälisessä taiteen alihankinnassa tarvitaan vahvoja osaajia. Esimerkiksi elokuvateollisuudessa kuvan ja äänen käsittely hankitaan parhailta ammattilaisilta. Siksi on tärkeää varmistaa tekijöidemme osaaminen ja kehittyminen. Mitä enemmän meillä on alan töitä, sitä enemmän myös osaamme.

Uusinta, jo lähtökohtaisesti kansainvälistynyttä sukupolvea kutsutaan born global -sukupolveksi. Suomalaistenkin on rohkeasti uitava mukaan kansainvälisiin verkostoihin ja niissä menestyminen rakennetaan ennen muuta omilla teoilla. Monet luovien alojen yritykset ovat jo nyt hienosti verkottuneita maailmalla. Yhteiskuntaa tarvitaan vipuvoimaksi ja luomaan tilaisuuksia uusille kontakteille.

Edellä olen maininnut muutamia asioita, jotka puoltavat luovien alojen vahvempia investointeja. Tarvitsemme myös parempaa tiedotusta ja neuvontaa. Eri toimijoiden pitäisi ensinnäkin oppia paremmin hyödyntämään nykyisiä mahdollisuuksia ja toisaalta kehittää uusia, tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia yhteisen tekemisen rakenteita.

Elämä ilman kirjoja, teatteria, musiikkia tai kulttuuritapahtumia olisi perin harmaata. On tärkeä muistaa, että taiteella on aina oma itseisarvonsa eikä taidetta saa välineellistää. Tämä ei kuitenkaan estä näkemästä taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia tulevaisuuden hyvinvoinnin, osallisuuden tai elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Siksi tarvitsemme kipeästi uusia rahoitusinstrumentteja, innovaatioiden todentamista, art-uppien synnyttämistä, kulttuuriyrittäjyyttä ja -vientiä. Näitä kaikkia voidaan vauhdittaa räätälöimällä kulttuurin ja taiteen TEKES-ohjelma, joka jalostaa luovien alojen potentiaalin kestäväksi kasvuksi ja työllisyydeksi.

Kommentit

Jätä kommentti