Ministeri Tiilikaisen korjattava hallituksen linjaa eläinsuojelussa

Hallituksen kylmä linja näkyy myös eläinsuojelussa. Viime hallituskaudella vuosien työn seurauksena aikaan saatu eläinsuojeluasiamiehen tehtävä ollaan lakkauttamassa.
Myös turkisasetuksen odotettu ja pitkään valmisteltu uudistus, jolla turkiseläinten hyvinvointia parannettaisiin, jää tekemättä. Tämä siitäkin huolimatta, että koko eduskunta vaati turkistarhausta koskeneen kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä, että eläinten hyvinvointia turkistarhoilla on parannettava.
Nykyisen hallituksen ohjelma eroaa edeltäjistään siinä, ettei siinä lainkaan mainita eläinten hyvinvointia. Päin vastoin. Hallitus haluaa ohjelmassaan “kohtuullistaa” valvontoja ja sanktioita maatalouden alalla. On todella huolestuttavaa, jos nyt eläinten hyvinvointi asetetaan alisteiseksi tehokkuusajattelulle ja “normien purkamisen” nimissä heikennetään eläinten hyvinvointia ja eläinsuojeluvalvontaa.
Näillä linjoilla Suomi on ajautumassa eläintensuojelun takapajulaksi. Hallitus on valinnut eläinsuojelun osalta peruutuspeilin samaan aikaan, kun Keski- Euroopassa ja Ruotsissa tehdään paljon eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Hallituksen on korjattava linjaansa. Ministeri Kimmo Tiilikaisen tulee nyt ryhdistäytyä ja saattaa turkisasetuksen uudistus eteenpäin. Myös eläinsuojeluasiamiehen virka pitää säilyttää. Olisi iso takapakki, jos tästä kansalaisjärjestöjen vuosien työn seurauksena aikaansaadusta parannuksesta nyt luovutaan.
Kansalaiset odottavat, että tuotantoeläimiä kohdellaan hyvin. Se on paitsi eettisesti oikein, myös suomalaisen maatalouden kilpailukyvyn edellytys.

Kommentit

Jätä kommentti