PALVELUAVUSTAJIA TARVITAAN PALI-PALVELUISSA

Pirkanmaan hyvinvointialue Pirha on tehnyt päätöksen palveluavustajien poistamisesta Pali-palveluliikenteen busseista kevään aikana. Tämä on aiheellisesti herättänyt keskustelua ja huolta.

Palveluavustajat ovat toimineet tärkeänä apuna ihmisille, joilla on vaikeuksia liikkua, ja jotka eivät voi käyttää linja-autoa tai ratikkaa. Näitä ihmisiä on paljon, ja Pali sekä palveluavustaja tuovat tarpeellista apua ja mahdollistavat kotona asumisen pidempään.

Palin palveluita käytetään moneen: esimerkiksi kulkemiseen terveydenhuollon palveluihin, lääkäriin, laboratorioon, sekä kauppa-, apteekki tai pankkiasioihin. Palveluavustajat auttavat kyytiin tullessa ja sieltä poistuessa, auttavat esim. ostosten tai rollaattorien kanssa, ja tarvittaessa auttavat asiakkaan kotiin asti. Asiakkaan tunteva palveluavustaja on huolehtinut esimerkiksi, että muistisairas asiakas palaa kyytiin ostoksilta. Palveluavustajat antavat monipuolista apua ja moni kokee, että avustajat tuovat turvaa arkipäivään.

Palveluavustaja mahdollistaa myös, että kuljettaja voi paremmin keskittyä työhönsä, kun avustaja vastaa puhelimeen ja täydentää ajolistaa ajon aikana.

Palveluavustajat ovat kuuluneet Tampereen palveluihin, ja nyt ne ovat siirtyneet Pirhaan. Sen seurauksena Pirhassa päätettiin lopettaa tämä palvelu, koska se ei ole lakisääteinen, ja säästöjä etsitään. Tämä on iso menetys ja heikennys Tampereen Palia käyttäville asukkaille. Päätös heikentää yhdenvertaisuutta ja sen vaikutukset ovat vakavia. Uskomme, että vähemmän tärkeistä kohteista voidaan löytää korvaavia säästökohteita.

On arvioitu, että muutoksen myötä Palin käyttö tulee vähenemään. Tämä vie väärään suuntaan monessa suhteessa. Tavoitteena on pyrkiä kehittämään terveyttä edistäviä palveluja, jotka tukevat ihmisten selviämistä kotona mahdollisimman pitkään. Palveluavustajat ovat tukeneet juuri tätä tavoitetta, ja silti nyt tästä luovutaan. Tulevaisuudessa on muutenkin tarvetta parantaa liikkumisen mahdollisuuksia palvelujen piiriin, ja Pali palveluavustajineen on tärkeä osa täydentämässä joukkoliikenteen palveluja.

Pirhan valtuusto ja luottamushenkilöt eivät ole käsitelleet päätöstä palveluavustajien poistamisesta. Nyt olisikin otettava päätös luottamushenkilöiden pöydälle ja peruttava se. Pali- kokonaisuus avustajineen on asiakkaille hyvin tärkeä – ei luovuta sellaisesta, mikä toimii. Ennalta ehkäisevänä palveluna se tuo pitkällä tähtäimellä säästöä.

Sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä on jättänyt aloitteen, jossa esitetään palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja esteettömyyden edistämiseksi palvelubussiliikenteen tuomien mahdollisuuksien tutkimista ja kokeilemista laajemminkin hyvinvointialueella. Viedään siis hyvää mallia muuallekin, ei luovuta siitä.

Pia Viitanen, kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu

Atanas Aleksovski, aluevaltuutettu, kaupunginvaltuutettu

Ulla Kampman, aluevaltuutettu, kaupunginvaltuutettu

Mielipidekirjoitus Hervannan Sanomissa 7.2.2024

Kommentit

Jätä kommentti