Perussuomalaisten nuorten valtionapu on kasvanut ennätysvauhtia

Nuorisojärjestöjen valtionapupäätökset aiheuttavat joka vuosi keskustelua. Poliittisten nuorisojärjestöjen avustusperusteista jatkuva keskustelu osoittaa, että jakoperusteet ovat liian epäselvät. Kun näin on, on asiaa muutettava. Siksi asetin parlamentaarisen työryhmän uudistamaan poliittisten nuorisojärjestöjen valtionavustusten myöntöperusteita. Työryhmän ehdotusten pitäisi olla valmiina 30.9.2015.

Lehtitietojen mukaan Perussuomalaiset Nuoret ovat tyytymättömiä saamansa avustuksen suuruuteen ja haluavat lisää valtion tukea itselleen. Perussuomalaisten nuorten valtionapu on noussut ennätystahtia. Vuoden 2013 PS-nuoret saivat 20.000 euron avustuksen ja tänä vuonna 81.200 euroa. Avustus on nelinkertaistunut kahdessa vuodessa.

Se, että Perussuomalaisten nuorisojärjestön valtionapu on nelinkertaistunut kahdessa vuodessa on aivan poikkeuksellista ja kuvastaa hyvin Perussuomalaisten Nuorten kasvavaa toimintaa. Uskon, että taloudellisesti hyvin vaikeina aikoina, kun kaikkailta säästetään ja monesta tullaan leikkaamaan, saattaisi moni järjestö olla tyytyväinen tällaiseen kehityssuuntaan.

2015 vuoden avustuspäätöksessä tarkasteltiin vuoden 2013 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä.Nuorisolain ja asetuksen mukaan avustukset myönnetään tulosperusteisesti suunnitellun ja toteutuneen toiminnan mukaan. Näiden kriteerien perusteella valtioneuvoston nimeämä arviointi- ja avustustoimikunta esitti yksimielisesti 81.200 euroa Perussuomalisille nuorille. Päätökseni oli toimikunnan esityksen mukainen.

On selvää, että avustuspäätöksiä tehtäessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia avustuskriteerejä. Eräs ongelma kriteereissä on juuri ollut, etteivät ne kylliksi huomioi nopeasti kasvavia järjestöjä?

Nyt on syytä odottaa millaisia muutosesityksiä parlamentaarinen työryhmä esittää. Henkilökohtaisesti toivon, että yhä useampi nuori innostuisi poliittisesta toiminnasta. Sillä varmistamme, että meillä on tulevaisuudessakin toimiva demokraattinen päätöksenteko.

 

Kommentit

Jätä kommentti