SDP:n puheenjohtajakisaan

Mitä Sosialidemokratia on: Rohkeutta ja raikkautta

Sosialidemokratialla on ylivoimainen aate- ja arvomaailma. Vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus – yhteisvastuu ja oikeudenmukaisuus. Nämä ovat tänä päivänä mitä ajankohtaisimpia ja nykyaikaisempia arvoja.

Tulevaisuudessa riittää tehtävää. On uudistettava vanhoja käytäntöjä ja keksittävä paljon uusia ideoita. Uudistukset lähtevät aina arvopohjalta. Väitän, että meillä kaikilla on parempi olla, jos uudistusten taustalla olevat arvot ovat edellä mainittuja. Sosialidemokratia voi liikkeenä pystyssä päin haastaa muut puolueet viivalle keskustelemaan arvoista. Se olisi virkistävää, ihmiset haluavat tietää myös puolueiden perimmäiset arvoerot, jotta oma suosikki on helpompi löytää.

Sosialidemokratia on aina ollut uudistava liike. Sitä sen täytyy olla jatkossakin – hylkäämättä sen omia matkan varrella löytämiään kuningatarajatuksia. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunnan perusajatus yhteisistä palveluista ja pahana päivänä apuun tulevasta sosiaaliturvasta on tänäänkin mitä mahtavin sosiaalinen keksintö, sitä ei pidä hylätä. Mutta samaan aikaan pitää tunnustaa, että uusia rakenteita on rohkeasti etsittävä. Ei kai esimerkiksi voi olla niin, että kuntaraja on esteenä sille, ettei perhe saa lastaan kätevästi työmatkan varrella olevaan lähimpään päiväkotiin.

Eli tarjoan jotakin vanhaa: mahtavan ylivoimaisen arvoperustamme. Ja jotakin uutta: rohkeuden ja ennakkoluulottomuuden tarkastella uusia ratkaisuja ja mutustella aluksi ehkä mahdottomilta tai hämmentäviltäkin kuulostavia ihan uusia ajatuksia. Mottona olkoon: Ilman hulluja unelmia ei synny viisaita päätöksiä.

Sinistä en tarjoa. Sosialidemokratiaa en veisi vasemmalle enkä oikealle vaan täysillä tulevaisuuteen. Ja se edellyttää, että laajennamme Sosialidemokratian kenttää ajamiemme asioiden myötä. Sosialidemokratian on vakuutettava asioilla uusia kannattajaryhmiä: lapsiperheitä, toimihenkilöitä, kansalaisjärjestöissä mahtavan hyvää työtä tekeviä oman asiansa parhaita asiantuntijoita, nuoria: kaikkia niitä ihmisiä, jotka voivat hyväksyä arvomaailmamme. Heitä on paljon.

Entä pitäisikö sitten tarjota jotakin lainattua? Tähän päivään lainaisin sen innon ja hehkun, jolla liikkeemme yhteisvoimin silloin kauan sitten lähti parantamaan maailmaa. Sisulla, uskoen mahdottomaan. Liikkeemme voima on ollut rohkeus. Se olkoon sitä edelleen. Rohkeus kyseenalaistaa itsestään selviltä kuulostavia totuuksia ja rohkeus taistella selkeästi määriteltyjen tavoitteiden puolesta.

Kaiken tämän me voimme tehdä uudenlaisella ja raikkaalla tavalla. Viime aikoina liikkeemme on aloittanut ennennäkemättömän uudistumistyön. Palaamisen kansanliikkeen juurillemme, missä voima ammennetaan alhaalta ylöspäin, jäsenistön osaamisesta ja hienoista ideoista. On ollut kenttäkierroksia, tulevaisuusfoorumeita, kansalaisjärjestöprojektia, puoluekokousasiakirjojen valmistelua avoimien nettikeskustelujen kautta ja paljon muuta.

 Tämän tekemisen meiningin kautta tulemme liikkeeksi, josta ihmiset voivat todeta: hei, on kivaa äänestää sosialidemokraatteja – tätä porukkaa ei tarvitse hampaat irvessä äänestää. Ja mukaankin on helppo tulla. Käymään keskusteluja, toimimaan asioiden puolesta, parantamaan maailmaa.

Mitä olemme tehneet, mitä pitää tehdä: johtavaksi ympäristöpuolueeksi

SDP:n on tulevaisuudessa otettava rohkeasti paikkansa johtavana ympäristöpuolueena. On otettava mallia Ruotsin Sosialidemokraateista, jotka ovat jo vuosien ajan painottaneet voimakkaasti ympäristöasiaa.

Kuluneella puoluekokouskaudella tämä työ on aloitettu, SDP on selkeästi vahvistanut ympäristöotettaan. Visio öljyvapaasta Suomesta 2030 oli lajinsa ensimmäinen suomalaisessa politiikassa, johtavan ympäristöpuolueen linjanveto.

Ympäristöteknologiaan, uusiutuviin energialähteisiin ja energiansäästöön tulee panostaa nykyistä enemmän. SDP:n on kehitettävä vahva ympäristöveromalli, mihin yhdistyy sosiaalinen ulottuvuus: maksumieheksi ja – naiseksi emme jätä pienituloisimpia. Myös Itämeren suojelupolitiikkaa tulee tiukentaa.

On laadittava laaja joukkoliikennestrategia: näkymä siitä, miten saamme Suomen raiteille ja joukkoliikenteen sujuvaksi, nopeaksi ja halvaksi. Lyhyellä tähtäimellä sitouduttava siihen, että isojen kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippujen hinnat puolitetaan.

Kuluneella puoluekokouskaudella Sdp on kulkenut liikkeenä ihmisen suuntaan. Osana puoluejohdon tiimiä olen tätä työtä ollut tekemässä ja tukemassa. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Jos pitää pelkistää, niin olkoon suunta askel ihmisen arkeen. Nimittäin isot tälle vaalikaudelle tehdyt linjavalinnat, joissa Sosialidemokraatit selkeästi valitsivat palvelut ja heikompiosaisten puolustamisen isojen veronkevennysten sijaan, vaativat vierelleen konkreettisia ihmisen arkea koskettavia isoja ja pieniä tekoja.

Voimme olla liike, mikä voi tarjota sosiaaliturvaa uudistettaessa ison uudistusmallin, jossa ihminen löytää oikeutensa selkeämmin, yksinkertaisemmin ilman hukkumista pykäläviidakkoon tai lakien porsaanreikiin. Samoin voimme vaatia ihmisille vaikkapa mahdollisuuden kulkea kotoa työpaikoille vaivattomasti joukkoliikennettä hyväksi käyttäen puolet halvemmalla kuin tänä päivänä.

Voimme myös tarjota ihmiselle pienen mutta tärkeän parannuksen työelämän laatuun: vaikkapa sen hiljaisen huoneen voimien kokoamiseksi ja luovuuden pääsemiseksi valloilleen. Ja isona linjana voimme vaatia työelämän laadullista murrosta niin, etteivät masennus ja uupumus niin usein ajaisi ihmisiä sairaslomille.

Politiikkalinjauksissammekin voimme tarjota uutta ja vanhaa. Perinteinen sosialidemokratian sydän: heikoimmista huolehtiminen ja tasa-arvon kaikkinaista edistäminen on edelleen johtotähtemme. Kunnia-asianamme tulee olla, että ikäihmisistämme ja lapsistamme pidetään huolta. Tämä on sosialidemokratian suuri kertomus, joka edelleenkin on hyvin ajankohtainen.

Uutena suurena kertomuksena tähän rinnalle on nostettava henkisen hyvinvoinnin edistäminen. Mahdollisuus osata, oppia ja kehittää itseään. Satsata vahvasti sivistykseen ja luovuuteen. Toivottaa yhteisöllisyyden arvot uudestaan tervetulleiksi.

Sosialidemokratialla on myös iso maailmanlaajuinen haaste: kansainväliset markkinavoimat tulee saattaa hyväksi rengiksi. Olemme kansainvälinen liike ja arvopohjaltamme luonnollisesti se voima, mikä voi saattaa työntekijöiden oikeuksien ja ympäristöarvojen polkemisen maailmalla kuriin. Silloin eivät meidänkään tehtaamme karkaa niin helposti.

Mikä on minun roolini tässä – on elettävä niin kuin saarnaa

Pirkanmaan sosialidemokraatit, iso piirijärjestömme, sekä Tampereen Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö, sosialidemokratian kehto, ovat pyytäneet minua asettumaan ehdolle puolueen johtoon. Tämä on iso asia.

Pitkäaikaisena kansanedustajana ja nyttemmin puolueeni 1. varapuheenjohtajana olen oppinut ja kokenut paljon. Tehtävät ovat kasvattaneet luonnetta ja opettaneet kantamaan vastuuta. Ne ovat myös tarjonneet ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana kehittämässä Suomea ja liikettämme. Sitä olen tehnyt innokkaasti – joka päivä uusia asioita löytäen ja niistä innostuen.

Olen vaatinut liikkeeltäni rohkeutta ja itseluottamusta. Olen puhunut paljon siitä, että meidän on liikkeenä uskallettava asettaa kunnianhimoisia tavoitteita ja joskus uskottava jopa mahdottomaan. Nyt sitä on sovellettava myös henkilökohtaisessa elämässä.. Eli on elettävä niin kuin saarnaa.

Niinpä olen päättänyt asettua ehdolle SDP:n puheenjohtajan tehtävään. Tähän lähden innokkaasti ja uskoen, että tuleva puheenjohtajaehdokasjoukkomme on hyvä tiimi, joka keskustelee, oppii toisiltaan ja tätä kautta vahvistaa ihmisten uskoa Sosialidemokratiaan ja sen hienoon ominaisuuteen: monipuolisuuteen, erilaisiin, mutta yhteen hiileen puhaltaviin ihmisiin.

Ehkäpä minä ihmisenä tässä tiimissä voin myös ihmisenä tarjota sitä uutta ja vanhaa: vahvaa kokemusta yhdistettynä tuoreisiin ajatuksiin ja toimintatapoihin.

Esimerkkejä konkreettisista tavoitteista

Entä millainen olisin SDP:n puheenjohtajana? Millaisia poliittisia painopisteitä minulla olisi?

SDP on valmistellut monia hyviä käytännön esityksiä tulevaisuuteen esimerkiksi kesän puoluekokouksissa hyväksyttävissä tulevaisuusohjelmissa. Niihin on helppo sitoutua. Myös vaihtoehtobudjettimme, missä peräämme hallitukselta oikeudenmukaisempaa linjaa mm. kunnallisten palvelujen, lapsiperheiden, eläkkeensaajien ja ympäristön suhteen on hyvä perusta politiikallemme.

Nostan tähän muutaman konkreettisen asian, joista itse haluaisin nostaa esiin. Mistään kaiken kattavasta ohjelmasta ei tässä ole kyse.

Kunnat:

– Perusteettomat pätkätyöt poistettava kunnista

– sitouduttava huolehtimaan, että hoito- ja hoivahenkilöstöä on riittävästi

– palvelumaksuja ei saa nostaa. Päivähoitomaksuja on alennettava pienituloisten perheiden osalta

– eheä yhdyskuntarakenne ja matalat kuntarajat, myös rakenteelliset uudistukset: ihmiselle helppo liikkua kotoa töihin hallinnollisten rajojen estämättä: oikeus lähimpään päiväkotiin, vaikka olisikin toisen kunnan alueella, valtion tuettava seudullisia joukkoliikenneratkaisuja.

– valtion tehtävä: kunnille enemmän rahaa – nyt valtio ei kanna vastuuta tilanteessa, jossa kunnat velkaantuvat ja korottavat verojaan

Sosiaaliturva:

– minimitasoja nostettava

– pykäläviidakkoa selkeytettävä, ihminen ei saa hukkua rattaisiin

– oikeus parempaan palveluun, matalan kynnyksen apua oikeuksien valvomiseen

– vammaisasiamies

Koulutus:

– kouluissa painotettava enemmän sosiaalisia – ja vuorovaikutustaitoja, taide- ja taitoaineita sekä yhteiskunnallisuutta: demokratiaoppia

– luovia opetusmetodeita edistettävä

– koulujen eriarvoistuminen estettävä: ei saa syntyä ”hyviä” ja ”huonoja” kouluja, monipuolisia asuinalueita, positiivista syrjintää eli niille kouluille lisää resursseja, joilla vaikeampi tilanne

– yliopistojen perusrahoitus kuntoon

– aikuiskoulutusta vahvistettava: koko aikuisväestölle taattava oikeus aikuiskoulutukseen. Kolmikantaisesti sovittava, että työnteko kerryttäisi oikeutta koulutukseen vuosilomapäivien tapaan. Näin jokaiselle työntekijälle voitaisiin taata koulutusjakso joka vuosi

Kulttuuri ja liikunta

– kulttuurisetelit kaikille, myös työttömille, eläkkeensaajille, opiskelijoille

– kuntien liikuntatilat maksuttomina seurojen käyttöön kun tarjotaan liikuntamahdollisuuksia lapsille ja nuorille

Ympäristö:

– sitoutuminen vahvaan ympäristöteknologiapanostukseen, uusia Nokioita

– laadittava laaja joukkoliikennestrategia: näkymä siitä, miten saamme Suomen raiteille ja joukkoliikenteen sujuvaksi, nopeaksi ja halvaksi. Lyhyellä tähtäimellä sitouduttava siihen, että isojen kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippujen hinnat puolitetaan. Luotava selkeä kuva siitä, miten Suomi liikkuu kymmenen ja kahdenkymmenen vuoden kuluttua sekä tätä koskeva vuosittainen investointi- ja rahoitusohjelma

– omakohtaiset esimerkit: Sdpn puoluetoimisto on green office, koska muiden puolueiden on? Voisiko eduskunta olla green office, entä kunnanvirastot? Oman tekemisen talkoot.

– Itämeren suojeluohjelmaa tiukennettava, ympäristötuen ympäristöohjaavuutta edelleen parannettava

– eläinsuojeluvaltuutettu

Asuminen

– korkotuen ehtoihin iso remontti, valtion tuen osuuden lisäys niin että lopputuloksena asumisen hinta tosiasiassa laskee

– korkotuen ehtoihin voidaan liittää myös ehtoja koskien energiatehokkuutta eli myös näin huomioidaan ilmastopolitiikka

– hallituksen konkreettiset esitykset sosiaalisen asuntotuotannon vahdittamiseksi koskevat vain pääkaupunkiseutua, myös muut kasvukeskukset huomioitava

– eheä yhdyskuntarakenne, raiteet ja joukkoliikenneratkaisut vahvasti mukaan asuntopolitiikan suunnitteluun

– asumistukea parannettava erityisesti lapsiperheiden ja yksinhuoltajien osalta, etävanhempien tuessa huomioitava elatusvelvolliset lapset

Henkisen hyvinvoinnin edistäminen:

– Sdp:n ”onnellisuusohjelman” kirjaukset tavoitteeksi: mm. yhteisöllisyyspäivä, aikapolitiikka, hiljaiset huoneet työpaikoille jne.

Demokratian vahvistaminen, kansalaisuusprojekti:

– kansalaisuusprojekti: vapaan sivistystyön toimijoille merkittävä lisäresurssointi, vahvistetaan näiden roolia nimenomaan kansalaisuusopintojen osalta.

– kirjastojen rahoituksella turvataan tasa-arvoinen mahdollisuus sivistykseen

– kansalaisuusprojektiin kuuluu myös kansalaisjärjestöjen tukeminen: verotus ja byrokratiaongelmat käytävä läpi, lisää resursseja. Kansalaisjärjestöjä kuultava yhteiskunnallisessa päätöksenteossa enemmän: hallituksen käytävä säännöllisiä keskusteluja järjestöjen kanssa. Lisää voimavaroja järjestöille, joiden avulla voivat olla paremmin myös yhteiskunnallisen päätöksenteon apuna. Esimerkiksi ympäristöjärjestöillä oltava resursseja jotta voivat toimia asiantuntijatehtävissä tätä päivää enemmän

Verotus:

– kokonaisuudistus, jossa tuloverotuksen ja pääomien verotuksen epäsuhtaa pienennetään

– painopistettä ympäristöverojen suuntaan: malli, missä saastuttaja maksaa ja missä huomioidaan sen sosiaalinen ulottuvuus: maksumiehiksi- ja naisiksi eivät saa jäädä pienituloisimmat

– Käyttöön uusia veromuotoja: Windfall -verot, jäteveron ulottaminen yksityisille kaatopaikoille

Uutta kasvua:

– sivistys ja osaamispanostukset

– luovuus

– ympäristöosaaminen

Tekotakuu politiikan uskottavuutta vahvistamaan

Puolueilta ja politiikalta vaaditaan tänä päivänä konkreettisia esityksiä ja avauksia yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lisäksi tarvitaan kuluttajansuojaa. Ihmiset usein mieltävät, että aina puhutaan ja ”luvataan”, missä teot.

Olen sitä mieltä, että aina politiikasta ei kylliksi välity ihmisille se työ, jota aidosti tavoitteiden eteen tehdään. Käsitys ”petetyistä lupauksista” on joskus liian synkkä, vaikka myös valitettavia näyttöjä liioista lupauksista tietenkin on.

Mutta koska ihmisistä tältä tuntuu, ja poliitikkoina törmäämme hyvin usein tuon kaltaisiin ajatuksiin, on asialle tehtävä jotakin. On yhteisten talkoiden paikka, jotta politiikka saisi lisää luottamusta ihmisiltä.

Äänestäjillä tulee olla oikeus seurata jatkuvasti, miten eri puolueiden lupaukset ja poliittiset linjat konkretisoituvat. Sen tulee olla tätä päivää helpompaa. On puolueiden ja äänestäjien, kaikkien etu, että linjat ja tavoitteet suhteessa konkreettisiin tekoihin ovat tiedossa ihmisillä. Näin puolueet voivat viestittää linjansa ja lupaustensa pitävyyttä ja ihmiset voivat helposti seurata sanojen ja tekojen suhdetta.

Esitän tähän tekotakuuta. Puolueet voisivat kirjata ylös vaaliohjelmiensa keskeiset linjat ja tavoitteet näkyville kohta kohdalta ja sitoutua esimerkiksi puolivuosittain päivittämään jokaisen tavoitteen kohdalle, mitä sen eteen tähän mennessä on tehty.

Haastan puolueet tähän. Tekemään konkreettisia esityksiä ja seuraamaan niitä julkisesti. Jo viime eduskuntavaalien ohjelmista voitaisiin aloittaa ja jatkaa tulevien kunnallisvaaliohjelmien osalta samaa. On selvää, ettei politiikassa kukaan päätä yksin ja päätökset ovat aina kompromissien seurausta, joten jokaisen jokainen tavoite ei tietenkään sataprosenttisesti voi tuossa tuokiossa täyttyä. Mutta konkreettisten lupausten seuranta niin, että kaikki pyrkimykset niiden täyttämiseksi kirjataan säännöllisin väliajoin ylös, varmasti lisää politiikan uskottavuutta ihmisten silmissä ja samalla kertoo siitä, miten politiikassa omia tavoitteita edistetään.

Olen pitänyt SDP:n näyttöjä lupausten pitäjänä hyvänä. Olemme kirjanneet ohjelmiimme tavoitteita, jotka on käytännössä myös mahdollista toteuttaa. Uudet menot, joita esimerkiksi palvelujen tuottaminen vaatii, on katettu vastaavilla tuloilla. Siksi SDP:n on helppo tähän tekotakuuajatteluun sitoutua.

Loppukevennys:

Pidin äsken tiedotustilaisuuden, jossa oli jaossa tiedotteeni. Tiedotustilaisuudessa kerroin, että on oltava kunnianhimoisia tavoitteita ja siksi pyrin puheenjohtajaksi.

Tilaisuuden jälkeen avustajani tuli kertomaan, että olin pyrkimässä myös Saksan sosialidemokraattien johtoon. Nimittäin otsikossa toden totta luki: Pia Viitanen ehdolle SPD:n puheenjohtajakisaan.

Niinpä niin, kunnianhimoisia tavoitteita tulee olla. Pitää varmaan faksata Saksan tovereille, että Viitanen on tulossa kohta käymään.

Kommentit

Jätä kommentti