Suomen otettava käyttöön arvonnousuvero

Valtiovarainministeriö julkaisi tänään selvityksen yksityishenkilöiden arvonnousuverosta. Arvonnousuverolla puututaan verovälttelyyn, jossa siirretään kirjat Suomesta matalan verotuksen maahan ennen sijoitusvarallisuuden myyntiä tai lahjoitusta. Selvityksen mukaan arvonnousuvero tai vastaava veronkiertosäännös on käytössä 13 vertailumaassa, kun sellainen puuttuu vain kolmesta.

-Hallitusohjelmassa sovittiin sen selvittämisestä, voidaanko arvonnousuvero toteuttaa Suomessa. Nyt valtiovarainministeriön vero-osaston virkamiehen laatima selvitys osoittaa yksiselitteisesti, että toteutus on mahdollista. Veropohjan turvaaminen vaatii, että myös Suomi ottaa arvonnousuveron käyttöön, vaatii eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Pia Viitanen (sd).

Verohallinnon selvityksistä käy ilmi, että varakkaat yksityishenkilöt voivat välttää verot sijoitustuotoistaan kokonaan, sillä ne voidaan kerryttää verovapaasti vakuutuskuoreen ja siirtää kirjat matalan verotuksen maahan ennen omaisuuden myyntiä. Muun muassa Norjassa ja Tanskassa käytössä oleva arvonnousuvero toisi lisää verotuloja, kun se ehkäisisi tällaista verovälttelyä. Vero perittäisiin, jos omaisuus myytäisiin muuton jälkeen – ei siis muuttohetkellä.

-On selvää, että hallituksen on pohdittava myös tulopohjaa lisääviä toimia julkisen talouden vahvistamiseksi ja esimerkiksi parempien hoivapalveluiden rahoittamiseksi. Hallitusohjelma sisältää useita selvityksiä veropohjan vahvistamisesta, joita tulee arvioida kehys- ja budjettiriihissä, kun taloudesta päätetään, Viitanen sanoo.

Hallitusohjelmassa on sovittu toimenpideohjelmasta kansainvälisen veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi. Viitasen mukaan ohjelma tulisi toteuttaa kunnianhimoisesti, mikä toisi paitsi verotuloja myös tasaisi pelikenttää ja parantaisi pienyrittäjien asemaa.

-Arvonnousuveron ohella nostan esiin ulkomaisia rahastoja koskevan 5 prosentin lähdeveron, jonka käyttöönottoa vuoteen 2022 mennessä hallitus selvittää. Siitä voisi kertyä satoja miljoonia euroja. Veropohjaa tiivistämällä pidettäisiin huolta suomalaisen veronmaksajan edusta. Emme saa olla enää ulkomaisen sijoittajan verokeidas.

-Viime syksynä valtiosihteerien yritystukityöryhmä nosti esiin myös listaamattomien osakeyhtiöiden verohuojennuksen epäkohdat. Kaikkien veroasiantuntijoiden tyrmäämä verohuojennus suosii harvoja ja varakkaita. Epäreiluun miljonäärihuojennukseen puuttuminen tuottaisi myös jopa satoja miljoonia euroja, Viitanen toteaa.

Kommentit

Jätä kommentti