Suomessa puhutaan paljon koko maan asuttuna pitämisestä, mutta tämän rinnalla pitäisi puhua enemmän lähiöistä

28.9.2020

Kansanedustajat Pia Viitanen ja Eveliina Heinäluoma puhuvat kokemuksesta kertoessaan, kuinka lähiöt pidetään vireinä.

Keväällä 2013 Pia Viitanen (sd.) nousi Jyrki Kataisen (kok.) hallituksen asunto- ja viestintäministeriksi opetusministeriksi siirtyneen Krista Kiurun (sd.) sijaan.

Viitanen muistaa vielä elävästi ensimmäisen tiedotustilaisuutensa ministerinä. Hän oli pohtinut tarkkaan, mitä medialle sanoo.

– Kerroin, että olen Pia Viitanen Hervannasta ja että lähiöt ovat lähellä sydäntäni, Viitanen nauraa.

– En tietenkään ollut näin suunnitellut sanovani, hän jatkaa.

Keväällä 2013 Pia Viitanen (sd.) nousi Jyrki Kataisen (kok.) hallituksen asunto- ja viestintäministeriksi opetusministeriksi siirtyneen Krista Kiurun (sd.) sijaan.

Viitanen muistaa vielä elävästi ensimmäisen tiedotustilaisuutensa ministerinä. Hän oli pohtinut tarkkaan, mitä medialle sanoo.

– Kerroin, että olen Pia Viitanen Hervannasta ja että lähiöt ovat lähellä sydäntäni, Viitanen nauraa.

– En tietenkään ollut näin suunnitellut sanovani, hän jatkaa.

Viitanen jäi kuitenkin pohtimaan toteamustaan. Kun lähiöiden asia tuli Tampereen Hervannassa asuvalta Viitaselta niin sydämestä, hän päätti ministerintehtävässään pohtia kokonaisvaltaisesti lähiöiden kehittämistä.

Kyse ei ole pienestä asiasta, lähiöissä asuu 1,5 miljoonaa suomalaista.

Viitanen muistelee, että tuolloin hallitusohjelmassa mainittiin jo lähiöiden kehittäminen. Tämän päälle Viitanen kehitytti oman ohjelmansa, Lähiöviitoset, johon kuului viisi erilaista näkökulmaa lähiöiden kehittämiseen.

– Lähiöt nostettiin hyvin korkealle ministeriön toimissa.

Muun muassa työllisyyden, asunto- ja erilaisten ympäristöhankkeiden nimissä Viitanen muistelee kaivaneensa lähiöiden kehittämiseen 160 miljoonaa euroa.

itanen luettelee, miten Lähiöviitosissa oli kyse muun muassa kohtuuhintaisista kodeista, lähiöiden peruskorjaamisesta, palveluiden turvaamisesta, lähikoulujen tukemisesta, eriytymisen ehkäisystä kuin myös yhteisöllisyyden vahvistamisesta ja turvallisuudesta.

Viitanen puhui ministerinä muun muassa talkkarihengestä ja lähiöreinikaisista.

– Tulevaisuusnäkökulma oli silloin myös vahva. Energiatehokkaat ratkaisut digitalisaatiota hyödyntämällä olivat jo puheissa, ja nythän siitä on tullut hitti.

Viime vaalikaudella Sipilän (kesk.) strategiseen hallitusohjelmaan ei enää kirjattu lähiöohjelmalle jatkoa, mutta eduskunnan tarkastusvaliokunta otti asumisen tarkastelun kohteeksi.

Osana asuntopolitiikkaa valiokunta palautti lähiöiden kehittämisen agendalle ja myöhemmin teema eteni hallitusneuvottelujen kautta Marinin (sd.) hallituksen ohjelmaan. Viitanen istui hallitusohjelmaneuvotteluissa asuntopolitiikkaa linjanneessa pöydässä.

Hallitusohjelman mukaan kaupunkipolitiikassa korostuvat segregaation ehkäiseminen ja lähiöiden kehittäminen. Lähiöiden kehitystyöhön liittyy myös koulutuksellisen tasa-arvon vahvista­minen.

Lähiöohjelmaan on varattu rahaa hallituksen tulevaisuusinvestoinneista. Kaavaillusta 40 miljoonasta on nyt menossa erilaisiin lähiöiden kehittämishankkeisiin ja tutkimukseen 21 miljoonaa euroa. Viitanen pitää sitäkin kelpo summana.

Usean ministeriön yhteinen ohjelma vahvistaa suurimpien kaupunkiseutujen keskuskaupunkien lähiöiden kehittämistä ja pyrkii ehkäisemään asuin­alueiden segregaatiota eli eriytymistä. Hankekohteet on jo valittu. Niitä on 13 kaupungissa.

Valtio nosti hankkeiden rahoitusosuuttaan 20 prosentista 35 prosenttiin. Päätöksen taustalla on kuntien heikentynyt taloustilanne ja valtion halu varmistaa investointien toteutuminen.

Segregaatio nähdään lähiöohjelman mukaan koko kaupungin ongelmana. Edetessään se voi heikentää kaupunkien kilpailukykyä ja sosiaalista kestävyyttä. Eriytyminen taas on tulojen ja hyvinvoinnin epätasa-arvoisen jakautumisen seuraus, ei sen syy.

Lähiöohjelma 2020–2022 edistää myös asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, asuinalueiden elinvoimaa ja turvaa palveluiden ja asumisen tasoa lä­hiöissä.

SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma asuu Itä-Helsingin Myllypurossa. Hänelle lähiöiden kehittäminen on tullut tutuksi niin kaupunginvaltuustossa kuin eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostossa.

Helsingissä lähiökohteita kehitetään voimakkaimmin Pohjois- ja Itä Helsingissä. Valtion lähiöohjelmasta tukea saa nyt muun muassa Mellunmäen kehittäminen.

Heinäluoma painottaa asuinalueiden tasa-arvoisesta asemasta huolehtimista ja etenkin työpaikkojen merkitystä.

– Helsingissä Itä-Helsingin suurpiiri on työpaikkamäärässä merkittävästi alemmalla tasolla kuin muut piirit. Se tarkoittaa nukkumalähiötä; alue jää päivisin hiljaisemmaksi. Sen takia on valtavan tärkeää, että alueita pyritään kehittämään kokonaisvaltaisella otteella ja tuomaan sinne myös työpaikkoja.

Toinen tärkeä asia ovat opiskelijat. Esimerkiksi Tampereen Hervannassa on teknillinen yliopisto. Heinäluoma iloitsee, että Myllypuroon on juuri tullut noin 6 000 opiskelijan ja sitä myöten 500 työntekijän Metropolia-ammattikorkeakoulun kampus.

Heinäluoma muistuttaa, että valtaosa Helsingin kunnallispäättäjistä asuu kantakaupungissa.

– Lähiöstä tulevaa tämä vain rohkaisee voimakkaampaan me-henkeen ja haluun viedä oman alueen asioita eteenpäin.

Heinäluoma on Helsingin kaupunginvaltuuston demariryhmän puheenjohtaja.

Viitanen on seurannut vuosikymmenet nyt noin 25 000 asukkaan Hervannan kehittymistä. Hän pitää Hervantaa onnistuneena esimerkkinä lähiön kehittämisestä. Tämä on näkynyt myös paikan korjaantuneena maineena.

Kun Viitanen oli asuntoministeri, Tampereella kehitettiin 1960–70-luvuilla rakennettua Tesomaa, joka on hieman vanhempi lähiö kuin Hervanta.

– Sen asukkaat osallistettiin, ja koko keskusta meni uusiksi. Tällä hetkellä työn alla on Peltolammi-Multisilta. Hienoa, että se alue sai hallituksen lähiöohjelmasta rahaa, koska myös Lauri Lylyn (sd.) pormestariohjelmassa on nostettu lähiöiden kokonaisvaltainen kehittäminen esiin. Esillä on samoja teemoja kuin aikoinaan, toivotaan yhteisöllisyyttä, harrastusmahdollisuuksia, palveluita alueelle ja rakennetun ympäristön kohentumista, Viitanen toteaa.

Tampere ja Pirkanmaa hakevat yhdessä Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Viitanen nostaa esiin sen, että siinäkin teemana on yhdenvertaisuus ja se, että kulttuurin pitää olla kaikkien saatavilla lähiöitä myöten.

Eveliina Heinäluoma huomauttaa, että monet Helsingin kulttuurilaitokset ovat keskustassa.

Hän on itse aktiivinen kulttuuritoimija Myllypurossa ja tukee paikallisia toimijoita. Kulttuurimylly Myllypuron metroaseman vieressä on lähiön kulttuurin elävä sydän.

Heinäluoma visioi, miten niin kulttuuripalveluja kuin työllisyyspalvelujakin pitäisi tuoda vielä enemmän sinne, missä ihmiset ovat, esimerkiksi ostoskeskuksiin. Hän odottaa hallituksen käynnistämältä työllisyyspalvelujen kuntakokeiluilta paljon.

– Kuten kirkko on tullut kauppakeskuksiin, pitäisi julkisten palvelujenkin olla ihmisten lähellä. Esimerkiksi Kontulan ja Myllypuron ostareille voisi tuoda työllisyyspalveluja ikään kuin kioskipalveluina. Kauppamatkalla voisi piipahtaa TE-keskukseen, Heinäluoma visioi.

Heinäluoma nostaa lähiöiden kehittämisessä esiin myös liikenteen merkityksen. Raide-Jokerin eli Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinjan on määrä olla valmis muutaman vuoden kuluttua. Se nostaa Itä-Helsingin arvoa.

– Minkään alueen ei pitäisi jäädä joukkoliikenteen näkökulmasta katve­alueeksi. Se ruokkii eriarvoistumista ja segregaation näkökulmasta huonompaa kehittymistä, Heinäluoma sanoo.

Tällä hetkellä esimerkiksi Helsingin Jakomäki on joukkoliiikenteen katve­alueella, mistä on seurannut huonoa kehitystä. Parannusta saattaa olla luvassa vuosien päästä, mikäli Vantaan ratikkasuunnitelmat toteutuvat ja Jakomäki saadaan kytkettyä niihin mukaan.

– Raideliikenne palvelee myös ekologisia tavoitteita.

Heinäluoma kertoo, miten ammattikorkeakoulun jälkeen Myllypuroon tulee myös iso iso rakennus- ja talotekniikan ammattikoulu. Kun väkeä saapuu nopeasti lisää, liikenteen kehittäminen ei ole pysynyt täysin mukana. Myllypuron Kehä I:n liikennevaloliittymä on vilkas ja onnettomuusherkkä.

Heinäluoma on tyytyväinen siihen, että liittymän rakennussuunnittelun käynnistämiseen varattiin eduskunnan niin sanotuista joululahjarahoista viime vuonna 500 000 euroa.

– Raha edellyttää kaupungin vastaantulon. Toivotaan, että Myllypurokin pääsee valtion tuella parantamaan liikenneturvallisuutta.

Pia Viitanen muistuttaa yhä uudelleen, että lähiöiden kehittämiseen ei ole vain yhtä keinoa.

Kyse on niin sosiaali-, työllisyys- kuin vaikkapa liikennepolitiikastakin.

– Ei riitä, että ihmisellä on työtä ja että koulu on hyvä, jos asuinalueella on paljon ongelmia tai erittäin heikot asuinolosuhteet.

Asuntopolitiikka on hänen mukaansa myös äärimmäisen tärkeää ja sillä voidaan edistää monia päämääriä.

– Jokainen ansaitsee hyvän kodin.

Segregaation estäminen on pohjimmiltaan eriarvoistumisen torjumista.

– Koko hallituksen yksi punainen lanka ja myös sosialidemokraattien punainen lanka on tasa-arvo ja eriarvoisuuden torjuminen, Viitanen toteaa.

Kysymys, joka pitää aina kysyä uudelleen

Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara muistaa positiivisena Pia Viitasen (sd.) asuntoministeriajan.

– Hän piti paljon esillä isoa ja koko kansallisvarallisuutemme näkökulmasta tärkeää asuntokantaa ja sen kehitystä, Vaattovaara toteaa viitaten lähiöihin.

Vaattovaara muistaa tilanteen, jossa oli paikalla useita ministereitä, ja hänen piti tutkijana vastata kysymykseen, onko Suomessa lähiöongelma – ja jos on, millainen.

– Minusta tämä kysymys pitäisi kysyä jatkuvasti uudelleen.

Suomessa on tehty tutkimushankkeita, joissa on selvitetty juurta jaksain esimerkiksi sitä, missä lähiöt ovat. Tämäkin kysymys on Vaattovaaran mukaan syytä asettaa aina uudelleen. Mitään yhdenmukaisia asuinalueita ne eivät ole.

Koko uutinen luettavissa osoitteessa:

https://demokraatti.fi/suomessa-puhutaan-paljon-koko-maan-asuttuna-pitamisesta-mutta-taman-rinnalla-pitaisi-puhua-enemman-lahioista-niissa-asuu-15-miljoonaa-suomalaista

Kommentit

Jätä kommentti