Tutustumassa omaishoitajan arkeen

Minulla oli mahdollisuus tutustua omaishoitajan arkeen Tampereella osana Omaishoitajat ja –läheiset –liiton haastekampanjaa. Arvostan tätä mahdollisuutta todella paljon.

On hienoa, että liitto on tarttunut toimeen ja kutsunut meitä päättäjiä ja vaaliehdokkaita tutustumaan ja keskustelemaan omaishoitajien ja hoidettavien tilanteesta heidän omissa kodeissaan.

Vierailusta jäi hyvä tunne ja sain terveisiä päätöksentekoon nyt ja tulevaisuudessa.

Eero-Veikko ja Anja, joiden luona vierailin, antoivat minulle paljon arvokasta tietoa ja näkemyksiä asioista, joihin pitää kiinnittää huomiota. Juttelimme asioista niin Tampereen kuin valtakunnankin näkökulmasta.

Erityisesti meidän on parannettava omaisen mahdollisuuksia käyttää vapaapäiviä ja sitä polkua, jonka kautta ihmiset löytävät helposti tien palvelujen piiriin. Aika usein voi käydä niin, että asiat selviävät vasta monen mutkan jälkeen.

Tulin entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että kun uudistamme käytäntöjä ja systeemejä, on viisasta kuulla aitoja asiantuntijoita: oman elämänsä asiantuntijoita eli niitä, jotka tässä elämäntilanteessa ovat. He tietävät parhaiten mikä toimii ja mikä ei.

Puhuimme paljon myös sen työn arvosta mitä omaiset kodeissaan tekevät rakkaittensa puolesta. Ja siitä, miten viisasta yhteiskunnan on tätä työtä tukea. On välttämätöntä vahvistaa omaishoitajien asemaa ja ottaa huomioon myös niiden omaisten tarpeet, jotka hoitavat läheistään kotona ilman virallista omaishoitajan statusta.

Tällä kaudella omaishoitajien asiaa on viety eteenpäin mm. lisäämällä omaishoidon resursseja, edistämällä mahdollisuuksia vapaapäiviin ja turvaamalla mahdollisuudet omaishoitajien terveystarkastukseen.

Omaishoidon kehittämisohjelmaa viedään eteenpäin ja tämä on tehtävä ripeästi. Lailla tulee turvata tukien suurempi yhtenäisyys ja pääsy tuen piiriin. Myös työelämän tulee joustaa tarpeen mukaan.

Kiitän omaishoitajien liittoa ja Tampereen Seudun Omaishoitajat r.y:tä aktiivisuudesta ja mahdollisuudesta tutustua omaishoitajan arkeen. On suuri onni, että meillä on eri sektoreilla näin aktiivisia kansalaisjärjestöjä. Olen esittänyt, että seuraavaan hallitusohjelmaan tulee ottaa mukaan kansalaisjärjestöjen toiminnan konkreettinen edistämisohjelma. Suomessa on valtavasti järjestöjä, joissa on paljon tietoa ja taitoa sekä ihmisiä, jotka pyyteettömästi toimivat yhteisen hyvän puolesta. Niissä on viisautta, jota myös poliittisessa päätöksenteossa pitää voida hyödyntää. Liian usein kohdataan monia esteitä: verottajan eri tulkintoja talkootyöstä tai byrokratiaviidakkoja, joista selviämiseen tarvittaisiin lähestulkoon Tarzanin taitoja. Puretaan esteet, annetaan järjestöille paremmat mahdollisuudet!

Oli ilo tutustua Eero-Veikkoon ja Anjaan. Sain samalla tutustua yhteen lapsuuteni toiveammattiin eli kampaajan työhön. Anja tarvitsee taannoisen aivoinfarktin seurauksena apua mm. hiusten laittoon. Se, että tästä selvisin kohtuudella, johtui Anjan vahvoista ja kauniista hiuksista.

Kaunis kiitos Eero-Veikolle ja Anjalle. Oli tärkeää saada olla neuvottavana.

Pia Viitanen

Kommentit

Jätä kommentti