Kyllä kiinnostaa!

Arkisto

Työväen sivistysliikkeen tehtävänä on kautta historiansa ollut työväestön sivistyksellisten valmiuksien parantaminen ja tätä kautta koko yhteiskunnan tasa-arvon ja demokratian edistäminen. Näiden perinteisten arvojen viitoittamana Työväen sivistysliiton on helppo hahmottaa oma paikkansa tässä maailmassa tänäkin päivänä: kesän liittokokouksessaan TSL määritti edelleen perustehtäväkseen demokratian, yhteiskunnallisen ja sivistyksellisen tasa-arvon sekä suvaitsevaisuuden edistämisen.

Muuttuva maailma asettaa eteemme uusia haasteita. Tänä päivänä olisi todella tärkeää, että jokainen ihminen löytäisi mahdollisuuden ja motivaation osallistua yhteiskuntaelämään ja voisi kokea vaikuttavansa siihen. Liiankin usein joudumme pahoittelemaan laskevia äänestysprosentteja ja lisääntyvää EVVK-asennetta: “ei voisi vähempää kiinnostaa”.

TSL:n tehtävänä on osaltaan toimia väylänä, jonka kautta ihmiset löytävät tien yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistaen ihmisten valmiuksia toimia yhteiskunnassa, edistäen tietoyhteiskuntaosaamista, viestintä- ja sosiaalisia taitoja sekä tarjoamalla virikkeitä yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tänä päivänä tarvitaan keskustelua hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta, globalisaatiosta, ympäristöasioista ja niin edelleen. Tarvitaan aatteellista keskustelua ja virikkeitä tähän. Tarvitaan yhteistä ponnistusta, jotta EVVK-asenne muutetaan vahvaksi KK-asenteeksi: “kyllä kiinnostaa!”

TSL vastaa myös työelämän muuttuviin tarpeisiin. Tulevaisuudessa tarvitaan uusia osaajia ja osaamisen päivitystä.

Myös järjestöelämä kohtaa vastaavia haasteita, kun sukupolvet vaihtuvat niin työelämässä kuin poliittisissa luottamustehtävissäkin. TSLn rooli kouluttajana on erittäin tärkeä tässä murroksessa ja haluamme vastata näihin haasteisiin. Tulevaisuudessa keskitymme entistä selkeämmin ydintehtäviin ja vastaamaan jäsenjärjestöjemme koulutustarpeeseen.

Tämän lisäksi haluamme vahvistaa paikallista ja alueellista toimintaa sekä kulttuuritoimintaamme. Erityistä huomiota haluamme kiinnittää TSL:n näkyvyyden ja julkisuuskuvan parantamiseen sekä TSL-tietämyksen ja tiedonkulun lisäämiseen jäsenjärjestöjen parissa.

Hiljan jäsenjärjestöjemme parissa tehty tutkimus osoitti, että joskus toimijoille on epäselvää, mitä TSL tekee ja epäillään, ettei kentällä tunneta tarkoin TSL:ää ja sen toimintaa. Parannuksia toivottiin tiedonkulkuun ja liitolta toivottiin yhteydenpitoa, markkinointia ja näkymistä. Otetaan opiksi!

Mainitusta kritiikistä huolimatta oli mukavaa, että palautteen yleishenki oli myönteinen. Palveluun oli valtaosa tyytyväisiä ja TSL:lle toivoteltiin tsemppiä jatkoon.

(julkaistu SDP:n verkkojulkaisu Ruusuverkossa)