Lasten ja nuorten hyvinvointia parannettava

Arkisto

Minulla oli ilo käydä tutustumassa kotikulmillani Hervannan ammattioppilaitoksessa toimivaan Herkules-projektiin. Ideana siinä on saada koulun keskeyttäminen vähenemään. Tukea tarvitseville oppilaille etsitään yksilölliset tukikeinot, joiden avulla kannustetaan nuorta suorittamaan koulutus loppuun ja näin saavuttamaan ammatillinen perustutkinto.

Samalla tutustuin AKUun. Tässä projektissa työskennellään niiden peruskoulun päättäneiden nuorten parissa, jotka ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa, keskeyttäneet koulunsa tai jotka tarvitsevat tukea ammatinvalinnassaan. Herkules ja AKU ovat tarpeellista toimintaa. On todella tärkeää, että nuori löytää mieleisensä koulutuspaikan ja suorittaa tutkinnon. Se on varmin tae työpaikasta jatkossa.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyä pohditaan myös valtakunnallisesti. Työministeri Tarja Filatovin johdolla mietitään juuri samoja teemoja, mitä Hervannassakin. Huomiota kiinnitetään siihen, että osa nuorista ei ole löytänyt mieleistään jatkoa peruskoululle ja tätä kautta on jääty ”ajelehtimaan”. Tarjan kertoman mukaan nyt etsitään juuri tukiverkkoja ja linkkejä peruskoulun, jatko-opintojen ja työelämän välille. Tässäpä onkin mainiota, että Tampereella ja Hervannassa jo toimivat muodot voivat olla mallina myös muualle!

***

Syrjäytymisen ehkäisy on esillä myös eduskunnassa käsittelyssä olevassa lasten ja nuorten hyvinvointia koskevassa selonteossa. Siinä painopiste on asetettu palveluille sekä kiireellisimmiksi nimetyille toimille, jotka suunnataan syrjäytymistä vastaan.

Konkreettisesti selonteko lupaa lisää valtion rahaa mm. perheneuvoloihin, erityistä tukea tarvitsevien lasten päivähoitoon sekä kuntien lastensuojeluun. Tämä on hyvä, sillä esimerkiksi meillä Tampereella huostaanottotapauksia oli jo alkuvuonna saman verran, kun viime vuonna yhteensä. On ensiarvoisen tärkeää, että voimavaroja riittäisi jatkossa paremmin jo ennalta ehkäiseviin toimiin.

Tulonsiirtopuolella tämän vuoden alusta on nostettu työmarkkinatuen lapsikorotuksia merkittävästi. Näin ollen lisää tukea ollaan voitu ohjata työttömille lapsiperheille. Kiireellisintä jatkossa on pienimpien äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen nosto.

Selonteossa myös mainitaan, että mm. lapsilisien ostovoima olisi jatkossa turvattava. Näin on, onhan lapsilisät ja opintoraha sellaisia tulonsiirtoja, joihin ei ole viime vuosina tehty edes indeksitarkistuksia toisin kuin moniin muihin tukiin.

Kun puhutaan lasten hyvinvoinnista, olennaista on myös se, miten lapsille suunnatut palvelut pelaavat. Päivähoitopuolella merkittävää on ollut mm. maksuttoman esiopetuksen tarjoaminen kaikille kuusivuotialle. Koulutukseen on lisätty viime vuosina valtion rahaa.

Suurena haasteena koulumaailmassa on tällä hetkellä uhka koulujen eriytymiskehityksestä. Toisin sanoen on ehkäistävä se, ettei meillä pääse syntymään ns. ”parempia” ja ”huonompia” kouluja esim. asuinalueittain. Tästä varoitteli mm. opetushallituksen pääjohtaja Jukka Sarjala taannoin.

Tampereen valtuustossa kuulimme, ettei meillä tällaista kehitystä olisi näkyvissä. Ja jotta tätä ilmiötä voidaan torjua, on varattu mahdollisuus tukea joitakin kouluja harkinnanvaraisesti enemmän kuin normaalisti.

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on kouluissa taattava oppilaille oikeus tuki- ja erityisopetukseen tarvittaessa, samoin oppilaanohjauksen ja kouluterveydenhuollon on toimittava. Tässä niitä painopisteitä, joita sivistysvaliokunnassa on noussut esiin koulutusta koskien.

***

Painopisteistä puheen ollen eräänä sellaisena tulee tästä eteenpäin koko yhteiskunnassa olemaan terveyspalvelut. Valtion lisäbudjetti lupaa 25 miljoonaa euroa sairaanhoitopiireille leikkausjonojen purkuun. Samoin Tampereen valtuusto asetti ensi vuoden painopisteiden kärkeen omalääkärijonojen purun. Mm. Hervannassa ollaan saatu paikoin kokea jopa 3-4 viikon jonotusaikoja, joten tämä kärki jos mikä, on alueellamme todella tärkeä!

(julkaistu kolumnina Hervannan Sanomissa)