ARVOSTUSTA!

Kolumnit

JHL 249 jäsenlehti 3/2016

Työväen musiikkijuhlassa Valkeakoskella minulla oli ilo olla mukana JHL:n tilaisuudessa ja tavata mukavaa JHL:n väkeä.

Tilaisuudessa käytiin läpi poliittista tilannetta ja tulevan syksyn isoja haasteita. Kilpailukykysopimuksen, jonka Lauri Ihalainen nimesi Sipilä ykköseksi, synty oli hyvä osoitus palkansaajapuolen vastuullisuudesta. Sopimusyhteiskunta näytti voimansa hallituksen pakkotoimia ja sanelupolitiikkaa vastaan. Se esti hallituksen ajamat kohtuuttomat pakkolait, mikä on sinänsä hyvä asia.

Silti kysyä sopii, miksi hallitus uskoo, että palkkojen alennus johtaisi parempaan työllisyystilanteeseen tai olisi jonkinmoinen ihmelääke, joka pelastaisi Suomen? Rohkenen epäillä. Ostovoiman leikkaus osaltaan toimii myös työllisyyden kannalta huonoon suuntaan ja hidastaa kasvun edellytyksiä.

Sipilä I on vaativa ja rankka mm. julkisen alan työntekijöitä kohtaan. Paljon vaaditaan tätä arvokasta työtä tekeviltä ihmisiltä. Toivoisi, että tätä työtä arvostettaisiin. Toimivat julkiset palvelut ovat voimavara Suomelle, ei rasite, niin kuin moni ideologisesti näyttää uskovan.

Palkansaajat ovat osoittaneet vastuullisuutensa. Sopii toivoa ja edellyttää, että vihdoin myös työnantajapuoli tunnistaisi vastuunsa: investoisi tulevaisuuteen ja satsaisi työllisyyteen osinkojen jaon sijaan.

***

Lisää haastetta tuo valmisteltavana oleva sote-uudistus. Sen tulisi johtaa päämääräänsä: palvelujen turvaamiseen ja parantamiseen. Kuitenkin näyttää siltä, että hallituksen ajattelussa tähdätään lähinnä julkisten palvelujen pakkoyhtiöittämiseen ja yksityisten palvelujen vahvistamiseen. On vaikea nähdä, miten tämä parantaisi tilannetta. Päinvastoin.

Sote-uudistusta valmistelleiden virkamiesten muistiosta kävi ilmi esitetyn mallin uhat: kustannukset karkaavat ja alueellinen ja eri väestöryhmien välinen epätasa-arvo vahvistuu. Tausta-aineiston säästölaskelmista käy ilmi, että tavoiteltu kolmen miljardin säästö tarkoittaisi leikkauslistaa, joka pakottaisi maakunnat karsimaan palveluja. Näin kansalaisille markkinoitu ”palvelulupaus” kääntyisi ”palveluleikkaukseksi”.

Viisautta tarvitaan. On käytävä läpi esitetyt huolet sekä kuunneltava myös palvelujen tekijöitä. Jos lopputuloksena syntyy vain lisää hämmentäviä hallintohimmeleitä, palvelujen leikkauksia ja lisää työntekijöiden selkänahasta revittäviä vaateita, ei hyvä seuraa.

***

Valkeakoskella, kuten monella muullakin paikkakunnalla, olemme saaneet kesän kuluessa nauttia hienosta kulttuuritarjonnasta. Henkisen hyvinvoinnin vahvistaminen on tärkeää näinä päivinä. Mikäpä sen parempaa, kun rentoutua ja kokea elämyksiä vaikkapa hyvän musiikin, teatterin, kirjojen, maalausten tai elokuvien, kautta.

Kulttuuri on myös tärkeä talouden ja työllisyyden moottori. Selvityksen mukaan esimerkiksi vuoden 2013 aikana Pirkanmaan festivaalit ja kulttuurikohteet toivat alueellemme yli 200 miljoonaa euroa.

Luovuudesta ne isot keksinnötkin polttoaineensa ammentavat. Satsataan siis myös siihen, että jokaisella meistä – ikään, asuinpaikkaan tai rahapussiin katsomatta – on mahdollisuus päästä nauttimaan kulttuurista ja olla luovia.

Kiitos 5- ja 6-vuotiaille Iidalle ja Suville hienosta Peppi Pitkätossu -lauluesityksestä matkalla Valkeakoskelle. Sen siivittämänä jaksaa hyvin taas tarttua syksyn haasteisiin eduskunnassa ja muistaa, että lapset ansaitsevat paitsi rakastavan kodin, myös hyvän päivähoidon, koulun ja mahdollisuudet harrastaa. Tämä edellyttää, että pidämme hyvää huolta julkisista palveluistamme ja arvostamme niiden tekijöitä.

 

Pia Viitanen

Kansanedustaja

JHL 249 jäsen.