Arvovalintoja

Kolumnit

Tällä kaudella eduskuntatyössäni olen keskittynyt aiempaa enemmän talouspolitiikkaan. Olen valtiovarainvaliokunnan verojaostossa, Suomen Pankin valtuuskunnassa, puolueeni talouspoliittisessa työryhmässä sekä mm. Euroopan velkakriisiä käsittelevässä Suuressa valiokunnassa.

Kun kerroin eräälle ihmiselle, että valitsin tälle kaudelle talouspainotteisuuden, kuului spontaani kommentti: huh, oletko varma, että kannatti? Siinä suhteessa kysymys on oiva, että vaikeimmathan ratkaisut tehdään juuri talouden tasapainottamisessa. Mutta kolikon kääntöpuoli on, että juuri siksi, kun asia on niin keskeinen, ovat talousasiat valtavan kiinnostavia ja läsnä kaikessa.

Silloin, kun jaettavana on lähinnä niukkuutta, on tärkeää tehdä oikeita arvovalintoja. Nyt iso sellainen on eriarvoisuuden torjunta. Siksi esimerkiksi satsattiin lisää kaikkein pienituloisimpien tilanteen parantamiseen nostamalla työttömyyspäivärahoja 120 eurolla.

Tämä arvovalinta pätee kaikilla saroilla. Koulujen eriarvoistumista on ehkäistävä satsaamalla jatkossa enemmän niihin kouluihin, joiden tilanne on haastava. Terveydenhuollon rakenteita tullaan uudistamaan ja tässä työssä on pystyttävä kaventamaan terveyseroja vahvistamalla julkisen terveydenhuollon asemaa. Nämä ovat niitä asioita, mistä usein hervantalaisetkin pysähtyvät kanssani juttelemaan täällä kotipuolessa.

Veroratkaisujen myötä oikeudenmukaisuutta lisättiin nostamalla pääomaveroa ja toisaalta taas laskemalla kaikkein pienituloisimpien verotusta. Myös jatkossa on korotettava kaikkein suurituloisimpien verotusta.

Niukkuuden vallitessakin on huolehdittava siitä, ettemme vain silmät ummessa säästä itseämme hengiltä. Jos vaikeina aikoina luvassa on vain kiristyksiä, tyssää kasvu ja työttömyys lisääntyy: kierre on valmis. Siksi varaa on oltava mm. työllisyyttä lisääviin toimiin.

Tämä näkökulma on ilahduttavasti saanut tukea myös talousoppineilta. Esimerkiksi Etlan toimitusjohtaja Sixten Korkman on painottanut keskittymistä pitkän ajan rakenteellisiin uudistuksiin ja varoitellut, että talouskasvun hidastuessa rankka säästäminen johtaa taantuman syventymiseen.

Isot tuloerot ovat sosiaalisesti epäreiluja. Nyt saimme tieteellistä näyttöä siitä, että ne ovat myös talouspoliittisesti epäviisaita. Kansantaloustieteen tutkija Tuomas Malinen selvitti, että isoilla tuloeroilla on kielteistä vaikutusta talouskasvuun

Yhdistetään siis viisas talouspolitiikka ja oikeudenmukaisuuden edistäminen toisiinsa: siinä resepti, millä eteenpäin.

(julkaistu Hervannan Sanomissa kolumnina 25.1.2012)