Asuntopolitiikka puhuttaa

Kolumnit

( Suur-Tampere –lehti 21.1.2015)

 

 

Asuntopolitiikassa on kysymys ihmisten kodeista. Se merkitsee oikeutta kotiin, oikeutta kohtuuhintaiseen kotiin, oikeutta tarpeita vastaavaan kotiin ja oikeutta ihan mukavaan kotiin.

 

Valtio tukee asuntojen rakentamista monin eri keinoin. Perinteistä asuntopolitiikkaa vahvistetaan nykyisin myös maankäytön ja liikenteen sisältävillä aiesopimuksilla suurilla kaupunkiseuduilla. Näin valtio on saatu mukaan Tampereelle tärkeän kaupunkiratikan suunnitteluun ja myöhemmin toteuttamiseen.

 

Esittelin juuri valtioneuvostossa valtion asuntorahaston käyttösuunnitelman. Sen mukaan kohtuuhintaisten ara-vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen kohdistuva korkotukivaltuus kohoaa 1,17 miljardiin euroon ja nk. välimallin vuokratalojen lainantakauksiin varaudutaan 285 milj. eurolla. Uusien kotien rakentamista on tuettu laskemalla radikaalisti lainojen omavastuukorkoa ja mm. käynnistysavustuksilla. Olen esittänyt Helsingin seudulla käytössä olevan käynnistysavustuksen laajentamista myös Tampereen seudulle. Olemme myös hiljan tehneet parannuksia ASP-lainojen ehtoihin ja aion vielä selvittää ovatko ne kaikilta osin riittäviä.

Olen nostanut yhdeksi kantavaksi teemaksi lähiöiden asiat, joissa on 1,5, miljoonan suomalaisen kodit. Nyt ne tulevat peruskorjausikään ja valtion on otettava tämä haaste todesta. Toteutimme mittavan, yhteensä 155 milj. euron suhdanneluonteisen tuen peruskorjaushankkeille. Ihmisten kodit ja työllisyys kulkevat käsi kädessä, sillä avustus tuottaa samalla noin 1,5 miljardin euron piristyksen kansantalouteen. Kuluvan vuoden alusta valtio alkoi antaa takauksia asunto-osakeyhtiöiden peruskorjauslainoille, mikä helpottaa asunto-osakeyhtiöiden lainansaantia ja sen hintaa. Saimme myös 4 milj. euroa lisää lähiöhankkeisiin.

 

Oikeus tarpeen mukaiseen kotiin koskee ennen muuta niitä, joiden liikkuminen on rajoittunutta. Saimme läpi 5 miljoonan euron korotuksen hissiavustuksiin ja vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen esteettömiksi ja energiataloudellisiksi. Tulemme vielä nostamaan tulorajoja, jotta avustus olisi yhä laajemman tarvitsijajoukon ulottuvilla. Olen myös tehnyt aloitteen siitä, että kotitalousvähennys ulotettaisiin koskemaan myös taloyhtiöiden kerrostaloissa teettämiä remontteja.

 

Vaikka paljon on saatu aikaan, paljon jää tehtävää myös tuleville vuosille.