Ei jokaista naulan paikkaa…

Kolumnit

EU:ta moititaan usein liiallisesta säätelystä. Niin onkin, ettei ihan kaikkea tarvitse säädellä, monen asian ratkaisee ihan kotiperäinen maalaisjärki. Yhtenä esimerkkinä tästä ovat energiatodistukset vanhoissa omakotitaloissa, jotka EU säätää pakollisiksi.

Vaikka energiatodistuslailla on sinänsä hyvä tarkoitus, voi perustellusti kysyä, onko toteutus joka suhteessa kohdallaan? Energiatodistuksessa on elementtejä, jotka ihmiset kokevat toimimattomiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi energiamuotokerroin tai se, että todistus on laadittava jo olemassa oleville pientaloillekin, jotka aikanaan on rakennettu erilaisessa tilanteessa ja erilaisten suositusten vallitessa verrattuna nykytilanteeseen.

Ymmärrän omakotitaloissa asuvien ihmisten huolta. Suomessa on 1,1 miljoonaa pientaloa ja noin 5,4 miljoonaa asukasta. Täällä asutaan paljon omakotitaloissa ja se on monen asumistoive. Monia harmittaa, kun he joutuvat tilaamaan todistuksen, joka koetaan turhaksi.

Esitin viime viikolla, että olemme aktiivisia unionin suuntaan, jotta voisimme luopua energiatodistusten pakollisuudesta vanhojen omakotitalojen osalta. Tämä sopii hyvin päivän henkeen. EU:ssa ollaan parhaillaan toteuttamassa komission käynnistämää ns. REFIT-hanketta, jossa pohditaan EU-sääntelyn toimivuutta ja käydään läpi, mitä turhiksi koettuja säännöksiä voitaisiin purkaa.

Osana tätä keventämisen henkeä EU:ssa voitaisiin hyvin päättää, että vanhojen pientalojen osalta energiatodistukset olisivat vapaaehtoisia. Miksi Suomessa pitäisi ylläpitää järjestelmää, joka on monin osin kiistanalainen eikä suoraan johda siihen, että vanhoissa omakotitaloissa siirryttäisiin energiapihimpiin ratkaisuihin?

Puretaan siis turhaa säätelyä. Ei EU:n tarvitse päättää jokaisesta naulan paikasta. Sen sijaan tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä ihmisten oikeuksien turvaamiseksi, työntekijöiden turvaksi tai täysin vapaiden markkinavoimien saattamiseksi rengiksi isännän paikalta. Euroopan unionia tarvitaan moneen olennaiseen asiaan, kuten työssä veroparatiisien purkamiseksi. On väärin, että voittoja kätketään paratiisisaarille ja näin vältetään veronmaksua. Tämä sotii kansalaisten oikeudentuntoa vastaan. Asiaan on puututtava jämäkästi.

Euroopan unionia tarvitaan myös työntekijöiden oikeuksien vahvistamiseksi. Jotkut näkevät, että Euroopassa pitäisi purkaa muun muassa työntekijöiden oikeuksia koskevaa normistoa. Päinvastoin. Työelämään tarvitaan turvaa. Eräs konkreettinen keino tähän on ammattiliittojen kanneoikeuden mahdollistaminen kansallisesti ja kansainvälisesti.

– julkaistu kolumnina Suur-Tampere -lehdessä 14.5.2014 –