Hyvä koti lähiössä

Kolumnit

SUURTAMPERE 21.8

Suomen lähiöissä asuu yli puolitoista miljoonaa ihmistä. Yhä useamman meistä juuret ovat lähiössä. Niissä on paitsi paljon muistoja ja menneisyyttä, niin myös paljon tulevaisuutta ja hurjan suuri kehittymisen mahdollisuus. Olen itsekin lähiöstä, mukavasta Hervannasta.

Ministerinä haluan nostaa lähiöasiat esiin asuntopolitiikassa. Siksi kehitin ”Viitasen lähiöviitoset”, eli viisi näkökulmaa lähiöiden kehittämiseen.

Lähiöiden monet kodit on rakennettu 60- ja 70-luvuilla. Moni lähiö on tulossa peruskorjausikään. Nyt, jos koskaan, on hyvä aika tarttua tähän. Yksittäiset korjaukset on kytkettävä lähiöiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Korjausrakentamisesta on saatava suunnitelmallista ja järjestelmällistä. Siinä on huomioitava rakennusten pitkä elinkaari ja tulevatkin korjaustarpeet. Asetin elokuun puolivälissä erillisen remonttiryhmän, joka pohtii juuri näitä asioita pikaisella aikataululla.

Elävä lähiö kaipaa hyviä palveluita. Se tarkoittaa lapsille ja nuorille tasa-arvoisia kouluja, tuttuja lähikauppoja sekä kirjastoja, joissa käydä ja viettää aikaa. Lähiöitä on kehitettävä tulevaisuudessakin sellaisiksi, että niiden palvelut voidaan turvata. Asuinalueiden tasa-arvoisuus, yhteisöllisyys ja osallistuminen oman asuinalueen kehittämiseen ovat avainasemassa eriarvoistumisen ehkäisyssä. Se on myös yksi tämän hallituksen tärkeimmistä tavoitteista.

Turvallinen ja terveellinen lähiö on viihtyisä elinympäristö liikkua ja elää. Kun jokainen kokee alueen omakseen, se tuntuu myös turvalliselta. Samalla yhteinen lähiö kehittyy yhä paremmaksi asuinpaikaksi.

Uudet älykkäät teknologiat mahdollistavat palveluiden käyttämisen ja edistävät lähiöiden peruskorjaamista laadukkaiksi ja energiatehokkaiksi.

Työn konkretisoimiseksi käynnistän lähiökiertueen. Sen aikana suuntaan suurten kaupunkien lähiöihin kerätäkseni ajatuksia ja ideoita näiden kehittämiseksi. Kiertue lähti liikkeelle nyt elokuun puolivälissä Kotkasta. Se jatkaa matkaansa Lahteen, Turkuun ja Vantaalle. Perjantaina 13.9. olen Tampereella, Tesomalla. Toivottavasti tapaan myös sinut siellä.

Pia Viitanen
Asunto- ja viestintäministeri