Kirveellä töitä

Kolumnit

Viime syyskuussa kirjoittelin tähän lehteen irtisanomisista. Silloin oli Pirkanmaalle tullut isku, kun UPM-Kymmene lopetti mm. Aureskosken sahan Parkanossa ja Viialan vaneritehtaan. Ihmettelin nykypäivän logiikkaa maailmalla: isot pörssiyhtiöt saneeraavat väkeä ulos usein lähinnä lyhytaikaisten voittojen tavoittelun vuoksi.

Sama jatkuu. Nyttemmin kuulimme esim. irtisanomisuutisia Telia-Sonerasta, jossa n. 650 suomalaista uhkaa lopputili. Samaan aikaan tehdään parin miljardin voitot! Jotenkin vaan ihmetyttää edelleen tämä sama. Lain mukaan irtisanoa voi taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Kuinkahan nämä lain tuntemat “taloudelliset ja tuotannolliset syyt” käyvät yksiin sen kanssa, että väki saa lopputilin, vaikka voittoa tulee tupaan? Paljon olisi kirveellä töitä!

Aatos Erkko puhui jokin aika sitten asiaa. Hän totesi, että ne firmat, jotka ovat saaneet valtion tukea ja sitten siirtävät tuotantoaan ulkomaille, voisivat maksaa saman tien tuet takaisin. Näin on. On hyvä, että näitä älähdyksiä tulee pääomapiireistäkin.

***

Viime aikoina eduskunnassa on puhuttu paljon köyhyydestä. Vaikka Suomi on kansainvälisesti pienten tuloerojen maa, on meilläkin köyhyyttä ja syrjäytymistä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan suurituloisimpien tulot ovat kasvaneet viimeisten 15 vuoden aikana merkittävästi, samalla kun köyhimpien tulot ovat polkeneet paikallaan. Tutkijoiden mukaan suurin selittävä tekijä on vuonna 1993 porvarihallituksen tekemä verouudistus, joka suosi pääomatuloja.

1990-luvun lama jätti jälkensä, jotka näkyvät vieläkin. Iso joukko suomalaisia joutui työttömäksi ja velkaongelmiin, syrjäytyen työelämästä vuosikausiksi. Tämä on tullut kalliiksi monelle ihmiselle ja koko yhteiskunnalle.

Pitkäaikaistyöttömyys johtaa köyhyyteen ja syrjäytymiseen. Hurjaa on, että viime vuosina on näkynyt merkkejä siitä, että työttömyys on alkanut siirtyä sukupolvelta toiselle. Monet lapset ja nuoret ovat vaarassa syrjäytyä.

Tämä on tiedostettu ja viime aikoina ollaankin tehty useita toimia, joilla tilannetta on yritetty helpottaa. Tänä vuonna mm. noin 4000 pitkäaikaistyötöntä pääsee työttömyyseläkkeen suuruiselle eläketuelle ja esimerkiksi lapsiperheiden toimeentuloa parannetaan korottamalla pienintä vanhempainpäivärahaa, helpottamalla ansiosidonnaisen vanhempainpäivärahan saantia sekä nostamalla kotihoidon tukea. Lisäksi eduskunta viime joulun alla halusi vielä erikseen parantaa mm. kuntien ja opiskelijoiden tilannetta.

Näiden lisäksi tarvitaan muutakin. TUPO toi mukanaan mittavan luokan veronkevennykset. Näistä eivät kaikki pääse hyötymään. Niinpä SDPn eduskuntaryhmä on halunnut lisätoimia, jotta myös kaikkien pienituloisimpien tilanne kohenisi. Olemme asettaneet tavoitteeksi työmarkkinatuen tason noston ja toimeentulotukeen liittyvän asumisen 7 prosentin omavastuun poiston.

Köyhyyden vähentäminen ja syrjäytymisen ennalta ehkäisy ovat viisasta tulevaisuuspolitiikkaa. Ne eurot, joita tähän nyt satsataan, maksavat itsensä monin verroin takaisin tulevien vuosien saatossa. Kunpa vaan oppisimme tämän näkemään niin Suomessa kuin maailmalla tässä lyhytnäköisessä kvartaalimaailmassa.

(julkaistu Ylöjärven Uutisissa 13.4.2005)